• نام و نام خانوادگی
  • هادی گودرزی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد تمام
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل

دانلود فایل ها