• نام و نام خانوادگی
  • مصطفی حسنلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 • ایمیل

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

از تاریخ: مهر 98


معاون پژوهشی دانشکده فنی مهندسی خوی

از تاریخ: آذر 96     تا تاریخ: شهریور98


مدیر گروه دانشکده فنی مهندسی خوی

از تاریخ:  اسفند 95        تا تاریخ: آذرماه 98