نام درس: تکنولوژی پس از برداشت (مقطع کارشناسی) 2 واحد

مباحث وموضوعات مطرح شده

تاریخ برگزاری جلسه درس

اهمیت واهداف عملیات پس از برداشت

25/6/98

طبقه بندی محصولات گیاهی(میوه ها وسبزیها)

1/7/98

ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده میوه ها وسبزیها (1)

8/7/98

ترکیبات تشکیل دهنده میوه ها وسبزیها (2)

15/7/98

تعریق وتنفس در گیاهان

22/7/98

میوه های بدون نقطه بحرانی در تنفس

29/7/98

میوه های دارای نقطه بحرانی

6/8/98

تغییرات شیمیایی ورسیدن میوه ها

13/8/98

تاثیر اتیلن بررسیدن میوه ها- تولید وعملکرد اتیلن در گیاه

20/8/98

اتاق های رسیدن

27/8/98

نحوه تشخیص زمان برداشت وروشهای حمل ونقل

4/9/98

انواع سردخانه وعملیات پیش از سردخانه گذاری

11/9/98

علایم سرمازدگی ومکانیسم آن

18/9/98

یشگیری وکنترل سرمازدگی

25/9/98

اختلالات فیزیولوژیکی در میوه ها

2/10/98

 

 

 

 

نام درس: فرآوری پیشرفته آبزیان( مقطع دکترا) 2 واحد

مباحث وموضوعات مطرح شده

تاریخ برگزاری جلسه درس

خصوصیات شیمیایی گوشت ماهی

26/6/98

منابع تامین انرژی در دریا وطبقه بندی ماهیها

2/7/98

پروتئینها چربیها وترکیبات ازته غیرپروتئینی

9/7/98

روشهای مختلف فرآوری شامل اشعه وانجماد

16/7/98

روشهای مختلف فرآوری شامل نمک زنی ودود دادن

23/7/98

کنسرو ماهی وخرچنگ

30/7/98

میگو ومشکلات کنسرو کردن سخت پوستان

14/8/98

تهیه سوریمی پودر وروغن ماهی

21/8/98

خاویار ومراحل تولید آن

28/8/98

توکسین های طبیعی در آبزیان

5/9/98

NSP, DSP, ASP

12/9/98

انگلها وباکتریها در آبزیان

19/9/98

پاتوژن های با منشا خشکی وآب

26/9/98

شاخص های بهداشتی آب محل پرورش آبزیان

3/10/98

 

 

 

 

 

نام درس: صنایع غذایی پیشرفته ( مقطع کارشناسی ارشد) 1 واحد

مباحث وموضوعات مطرح شده

تاریخ برگزاری جلسه درس

تعریف عملیات واحد، روشهای تمیز وخشک کردن مرطوب

23/6/98

سورتینگ درجه بندی وپوستگیری در مواد غذایی

30/6/98

کاهش اندازه مواد جامد( قوانین کیک وریتینگر)

6/7/98

دستگاه های کاهش اندازه مواد خشک وفیبری

13/7/98

کاهش اندازه در مایعات

20/7/98

آنزیمها در صنایع غذایی

4/8/98

نقش آب در موادغذایی

11/8/98

 

 

 

 

 

 

نام درس: فناوریهای پیشرفته درصنایع گوشت (مقطع کارشناسی ارشد) 2 واحد

مباحث وموضوعات مطرح شده

تاریخ برگزاری جلسه درس

تعریف علمی گوشت- نقش آب در گوشت

24/6/98

ترکیبات گوشت- پروتئینها وچربیها

31/6/98

ترکیبات گوشت- ویتامین ها ومواد ازته غیرپروتئینی

7/7/98

آزمون های فیزیکی گوشت

14/7/98

طبقه بندی فرآورده های گوشتی

21/7/98

سوسیس های تخمیری واستارتر های مورد استفاده

28/7/98

دود دادن گوشت- مواد متشکله دود

12/8/98

دود دادن وروشهای مختلف آن

19/8/98

کشتارطیوروعوامل موثر بر کیفیت گوشت حاصل

26/8/98

رنگدانه های مختلف موجود در گوشتهای خام وفر آوری شده

3/9/98

فساد ومیکروبیولوژی گوشت

10/9/98

نگهداری گوشت در اتمسفر اصلاح شده

17/9/98

دستگاه های مورد استفاده در صنایع گوشت

24/9/98

سمینارهای کلاسی

1/10/98

 

 

 

 

 

 

 

 

نام درس: اصول نگهداری مواد غذایی (مقطع کارشناسی) 3 واحد

مباحث وموضوعات مطرح شده

تاریخ برگزاری جلسات درس

اهمیت امنیت ایمنی ومحافظت از موادغذایی

24/6/98

فساددر مواد غذایی( فیزیکی ومیکربی)

26/6/98

انواع واکنشهای قهوه ای شدن ومکانیسم آنها( آنزیمی ومیلارد)

31/6/98

"‌     "    "    (اکسایش اسیداسکوربیک وکاراملیزاسیون)

2/7/98

تخمیردر موادغذایی (مزایا ومکانیسم)

7/7/98

تخمیردر زیتون کفیر وسس سویا

9/7/98

تخمیردر خیار وعیوب خیارشور- مراحل تولید سرکه

14/7/98

پرتودهی( انواع پرتوها واحدهای پرتو ومکانیسم)

16/7/98

عوامل موثربرپرتودهی- مزایا ومعایب روش پرتودهی

21/7/98

امواج مایکروویو وکاربرد آن در موادغذایی

23/7/98

خشک کردن ودستگاه های مورد استفاده( تونلی نواری وبسترسیال)

28/7/98

"    "       " (بارانی غلتکی وتصعیدی)

30/7/98

روشهای مختلف تغلیظ حرارتی وانواع اواپراتورها شامل لوله ای وصفحه ای

12/8/98

اواپراتورهای تحت خلا وفیلم نازک

14/8/98

مشکلات ناشی از تغلیظ حرارتی – استفاده از ممبران ها در تغلیظ

19/8/98

افزودنیهای موادغذایی( اسیدها ومکانیزم آنها- نیتریت ومواد سولفیتی)

21/8/98

شیرین کننده ها طعم دهنده ها رنگها امولسیفایر ها و آنتی اکسیدانها

26/8/98

استفاده از قندها در نگهداری موادغذایی – انواع پکتین

28/8/98

"      "       " ( مربا وشکلات)

3/9/98

استفاده از نمک در نگهداری مواد غذایی

5/9/98

دود دادن موادغذایی- مواد تشکیل دهنده و انواع روشهای دود دادن

10/9/98

انواع روشهای حرارت دهی شامل بلانچینگ پاستوریزاسیون واستریلیزاسیون

12/9/98

قوانین حرارتی مرگ میکربها واندیس D, Z

17/9/98

عوامل موثربرمدت زمان استریل کردن مواد غذایی

19/9/98

سرد کردن مواد غذایی- نگهداری گوشت وتخم مرغ در سرما

24/9/98

انجماد وروشهای مختلف آن

26/9/98

مراحل مختلف منحنی انجماد در موادغذایی

1/10/98

انواع روشهای خروج از انجماد در مواد غذایی

                                                             3/10/98