• نام و نام خانوادگی
  • علی آشتاب
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل

دانلود فایل ها
دانلود فایل ها

طرح درس اصول حسابداری و هزینه یابی
طرح درس زبان تخصص حسابداری 1
طرح درس اقتصادسنجی
طرح درس آمار کاربردی 1