• نام و نام خانوادگی
  • ابوالقاسم ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل

دانلود فایل ها

طرح درس اندیشه اسلامی (2) برای سال 98-99
طرح درس دانش خانواده برای سال تحصیلی 98-99