• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی مفیدی چلان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل

آدرس

آدرس: ارومیه، بلوار دانشگاه، جاده سرو (کیلومتر 11)، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

صندوق پستي 165

کد پستی دانشگاه:   5756151818

 

تلفن:    09148400047

 

ایمیل:            mofidi.morteza@gmail.com

ايميل دانشگاهي:            m.mofidi@urmia.ac.ir