• نام و نام خانوادگی
  • حبیب اذانچیلر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل

دانلود فایل ها
دانلود فایل ها