• نام و نام خانوادگی
  • لیلا کافی احمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 • ایمیل


دانلود فایل ها