• نام و نام خانوادگی
  • جعفر عبدالهی شریف
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها

طرح درس نقشه برداری معدنی