• نام و نام خانوادگی
  • داریوش نظرپور اکبری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل

دانلود فایل ها

نمرات میان ترم الکترونیک صنعتی 982نمرات میان ترم نیمسال دوم 97-98 نمره از 8