درس روستای 1 کارشناسی معماری

درس روستای 1

آشنایی دانشجو با سیر شکل گیری روستا

دانشجویان بعد از 3 جلسه تئوری باید در گروه های 3 تا 4 نفره طبق سر فصل درس یک روستا را برای مطالعه انتخاب کنند.

در طول ترم استاد همراه با گروه سعی در اصلاح و راهنمایی دانشجو خواهد داشت.

بازدید و پیدا کردن یک روستا در اوایل ترم ضروری است. استاد نکات حساس در برخورد با فرهنگ خاص روستا  هنگام ماجعه به روستا را به دانشجویان اطلاع می دهد.

دانشجو بعد از انتخاب روستا باید 3 تا 4 اسکیس بزند و در اخر ان را در البوم ارائه نماید

1- درس روستا امکان نگرش جامع به تمامی مسائل حوزه معماری اما در سطحی ساده تر را برای دانشجو فراهم می آورد.

2- مسئله­ یابی معمارانه سرلوحه اهداف درس روستا است.

3- در درس روستا وجوه اجتماعی، فرهنگی مطرح در حوزه معماری به چالش ­کشیده می­شود.

4- محتوای درس روستا بهانه ­ای برای ایجاد نگرشی متفاوت به حوزه معماری است.

5- در درس روستا، معماری از رشته­ای لوکس به رشته­ای با ماهیت اجتماعی- فرهنگی تبدیل می­شود.

6- مهم­ترین موضوع درس روستا شناخت ریشه­ی سنت معماری هر سرزمینی است.

7- یکی از موضوعات اساسی در درس روستا ­شناخت هرچه بیش­تر معماران از طیف وسیعی از اقشار محروم جامعه و نیازها و خواسته­های آنان است.

8- درس روستا به بهبود زندگی روستایی و چاره­اندیشی در قبال آن می­پردازد.

9- در درس روستا به دلایل و چگونگی حفظ اصالت­های زندگی روستایی اهمیت داده می­شود.

10- محتوای درس روستا اصلاح زندگی روستایی (به معنی ارتقاء سطح بهداشت و سلامت فردی و اجتماعی روستا و روستایی) را با استفاده از شیوه­های معمارانه هدف قرار می­دهد.

11- شیوه بکارگیری الگوهای اصیل معماری و زندگی روستایی آن­ها در زندگی معاصر از اولویت­های درس روستا است.

12- درس روستا زمینه آشنایی با چارچوب­های منطقی در فرایند طرح معماری را فراهم می­سازد.

13- مهم­ترین رسالت درس روستا آشنا شدن دانشجو با ویژگی­های معماری فطری است.

14- درس روستا ریشه­ ها و چارچوب معماری سنتی را مورد مطالعه قرار می­دهد.

این درس در 17 جلسه ادامه دار خواهد بود.

تحویل پروژه با تقویم اموزش دانشکده خواهد بود

منابع:

1- نیاق. اکرمی غلامرضا و همکاران. جهاد دانشگاهی واحد قزوین.1392

2- گونه شناسی مسکن روستایی استان مرکزی. سرتیپی پور، محسن. دانشگاه شهید بهشتی. 1392

3- نشریه علمی پژوهشی مسکن و محیط روستا. انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران.

موارد خواسته شده از دانشجویان برای تحویل نهایی:

 • اسکیس 4فقره برای هر دانشجو - دو فقره از روستای دانشجو و دوفقره از روستایی انبی
 • برداشت از دو خانه برای هر دانشجویک مسجد مشترک یا اثر تاریخی ان روستا
 • نقشه کامل منطقه که روستا در ان منطقه واقع شده است.
 • نمودارهاباید تا سال94 را در بر داشته باشد (از خانه بهداشت امار تهیه میتواند شود)
 • تشریح اقلیمی روستا
 • نقشه شبکه های روستا و شهر به روستا
 • نقشه دفن زباله روستا در منطقه
 • شناخت و ارائه نقشه کیفیت ابنیه روستا باید متعلق به دانشجو باشد ( خود دانشجو باید کشیده باشد)
 • نقشه مالکیت اراضی روستا همراه با عکسهای گرفته شده که خوب مطلب را بیان نماید
 • نقشه شیب بندی روستا و چند عکی برای نشان دادن ان
 • نقشه جهات گسترش و عدم گسترش روستا
 • مشخص شدن زیر ساختهای روستا از قبیل ابیاری و گاز کشی و غیره
 • ارائه مطلب علت بوجود امدن روستا یا همان هسته اولیه روستا(نوشتاری یا غیره9
 • برش طولی و عرضی از روستا همانند نمونه روستای نیاق
 • تمام مطالبی که روستا را بتواند خوب توضیح دهد امتیاز خواهد بود.
 •