• نام و نام خانوادگی
  • رسول پیر محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل