۱- آشنایی با نرم افزارهای مایکروسافت بویژه ورد و اکسل

۲- آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و مالی

۳- آشنایی کامل با بانک اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس- سیستم صحرا و دناسهم

۴- تسلط بر زبان انگلیسی در حد متوسط

۵- آشنایی با اینترنت

۶- آشنایی با شبکه های ناول و ان تی

۷- آشنایی کامل با قوانین مالیاتی

۸- آشنایی با نحوه تهیه برنامه و بودجه

۹- آشنایی با طراحی سیستمهای اطلاعاتی

۱۰- آشنایی با سیستم بانک و تسهیلات بانکی

۱۱- تجزیه و تحلیل مالی

۱۲- دارای گواهینامه نمایندگی ۲ گارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

۱۳- آشنایی کامل با ترکی استانبولی

۱۴- آشنایی کامل با استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی

15- آشنایی با نرم افزارهای آماری

16- آشنایی با طراحی و مدیریت سایت های اینترنتی

17- مشاوره سرمایه گذاری در بورس و فعالیت های صنعتی