• نام و نام خانوادگی
  • حسن قلاوندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل

دانلود فایل ها

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی
سیاست گذاری در نظام های آموزشی عالی
برنامه هفتگی ترم اول در سال تحصیلی 1400-1399


دانلود فایل ها

ترم 981
ترم 981
ترم 981
ترم 981
طرح درس روش تحقیق در مدیریت آموزشی
طرح درس مقدمات روش تحقیق
طرح درس رفتار و روابط انسانی
طرح درس سیاست گذاری و برنامه ریزی در آموزش عالی