• نام و نام خانوادگی
  • اکبر زواری رضایی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل

گالری تصاویر


کتاب اصول حسابداری 2

کتاب اصول حسابداری 1

کتاب سیستم های حسابداری

کتاب حسابداری مالیاتی