• نام و نام خانوادگی
  • امیر موسی اباذری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل ها

کارشناسی