• نام و نام خانوادگی
  • فروغ محترمی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل

دانلود فایل ها
طرح درس

طرح درس:

طرح درسی برای  دروس تدریسی نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1400