• نام و نام خانوادگی
  • فروغ محترمی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل

دانلود فایل ها

طرح درس صنایع غذایی 1 برای دانشجویان مهندسی ماشین آلات صنایع غذایی


دانلود فایل ها

طرح درس تئوری تجزیه مواد غذایی


دانلود فایل ها