طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: علوم خاک

گرایش: شیمی و حاصلخیزی خاک

نام درس: روش ها و وسایل تحقیق در مدیریت حاصلخيزي خاک و تغذيه گياه               

تعداد واحد: 2

درس  یا دروس پیش نیاز: ندارد

تقویم آموزشی دانشگاه: 972

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان: 04-04-98

روز، ساعت و مکان کلاس:  دو شنبه، 14 -16   کلاس گروه علوم خاک                       گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس: ارائه کلیات مبانی تحقیق و آموزش دانشجویان با روش کلاسیک تحقیق در زمینه تخصصی و استفاده از منابع و امکانات مختلف در جهت طراحی و تعریف موضوع تحقیق

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1397/11/23

علم و تحقیق

دوم

1397/11/30

فرموله نمودن مسائل و مشکلات موضوع تحقیقاتی در مدیریت حاصلخیزی خاک

سوم

1397/12/07

سئوالات تحقیق در مدیریت حاصلخیزی خاک

چهارم

1397/12/14

موضوع، اهداف، و فرضیات تحقیق در مدیریت حاصلخیزی خاک (1)

پنجم

1397/12/21

موضوع، اهداف، و فرضیات تحقیق در مدیریت حاصلخیزی خاک (2)

ششم

1397/12/28

مهارت های تحقیق در مدیریت حاصلخیزی خاک

هفتم

1398/01/06

جمع آوری داده ها و ارزیابی اطلاعات مدیریت حاصلخیزی خاک

هشتم

1398/01/13

لیست مراجع و ارجاعات

نهم

1398/01/20

حدود مطالعه و بررسی و چکیده سازی

دهم

1398/01/27

ساختار نوشتن علمی و فنی

یازدهم

1398/02/03

اخلاق و تخصص در علم در مدیریت حاصلخیزی خاک

دوازدهم

1398/02/10

استناج علمی در مدیریت حاصلخیزی خاک

سیزدهم

1398/02/17

استناج آماری تحقیق در مدیریت حاصلخیزی خاک

چهاردهم

1398/02/24

انتشار یافته های تحقیقاتی در مدیریت حاصلخیزی خاک (1)

پانزدهم

1398/02/31

انتشار یافته های تحقیقاتی در مدیریت حاصلخیزی خاک (2)

شانزدهم

1398/03/07

تمرین ها

 

نحوه ارزشیابی: 12 نمره پایان ترم، 5 نمره میان ترم، و 3 نمره تکالیف درسی

منابع درسی: 1- آشنایی با اصول و روش تحقیق- غلامحسین ریاحی 1388

                2- مقدمه ای بر روش تحقیق- دکتر پرویز علوی 1391.

وسایل کمک آموزشی:

تاریخ تنظیم: 15-11-97