• نام و نام خانوادگی
  • میرحسن رسولی صدقیانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها

طرح درس آزمون خاک-دکتری
طرح درس-زیست پالایی-دکتری


دانلود فایل ها