طرح درس

دانشکده: علوم رشته: فیزیک گرایش: ماده چگال
نام درس: بلور شناسی تعداد واحد: ۳ دروس پیش نیاز: حالت جامد ۱
تقویم آموزشی دانشگاه: ترم اول ۹۸ زمان تحویل تکالیف: جلسه بعد تاریخ امتحان:۹۸/۱۰/۲۵
روز ساعت و مکان کلاس: سه شنبه و چهارشنبه - کلاس ۲۱۰   گردش علمی: ندارد

 

هدف کلی درس: 

آشنایی با بلورشناسی


منابع درسی:

 کتاب بلور شناسی با اشعه X - مولف: علی عمر

 

نحوه ارزیابی دانشجویان:

میان ترم: ۷ نمره - پایان ترم: ۱۲ نمره - فعالیت کلاسی: ۱ نمره

 

ملاحظات

موضوعات

هفته

ردیف

  ویژگیهای بلورها - تقارنها و شاخصهای میلر و .. اول     1
  ادامه دوم     2
  ادامه سوم     3
  ادامه چهارم     4
  ساختمان بلوری - ثابت شبکه و ... پنجم     5
  ادامه ششم     6
  ادامه هفتم     7
  تصاویر استریوگراف - اصول و چگونگی ساخت هشتم     8
  ادامه نهم     9
  نظریه پراش - قانون برگ - روش لاوه و ... دهم     10
  ادامه یازدهم     11
  ویژگیهای گروهها در بلورها دوازدهم     12
  ادامه سیزدهم     13
  گروههای نقطه ای - تخت و فضایی چهاردهم     14
  ادامه پانزدهم     15