طرح درس

دانشکده: علوم رشته: فیزیک گرایش: ماده چگال
نام درس: نظریه تابعی چگالی تعداد واحد: ۳ دروس پیش نیاز: ---
تقویم آموزشی دانشگاه: ترم اول ۹۸ زمان تحویل تکالیف: جلسه بعد تاریخ امتحان:۹۸/۱۰/۲۳
روز ساعت و مکان کلاس: یکشنبه و سه شنبه - گروه فیزیک   گردش علمی: ندارد

 

هدف کلی درس: آشنایی با نظریه تابعی چگالی

منابع درسی:

Density Functional theory of atoms and molecules, R. G. Parr, W. Yang

Electronic Structure Calculations for Solids and Molecules, J. Kohanoff 

نحوه ارزیابی دانشجویان:

میان ترم: 5 نمره - پایان ترم: 10 نمره - سمینار: 5 نمره

 

ملاحظات

موضوعات

هفته

ردیف

  معرفی سیستم های بس الکترونی اول     1
  تقریب هارتری و هارتری فوک دوم     2
  ادامه سوم     3
  مدل توماس فرمی و تعمیم آن چهارم     4
  ادامه پنجم     5
  قضایای هوهنبرگ کوهن و معادلات کان-شم ششم     6
  ادامه هفتم     7
  تقریب LSDA و GGA هشتم     8
  ادامه نهم     9
  برهمکنش قوی و مدل هابارد دهم     10
  ادامه یازدهم     11
  نظریه تابع چگالی وابسته به زمان دوازدهم     12
  کاربرد های نظریه تابع چگالی سیزدهم     13
  ادامه چهاردهم     14
  ورای نظریه تابع چگالی و نقاط ضعف و قوت آن پانزدهم     15