• نام و نام خانوادگی
  • آیدین بهرامی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها