فرزاد غیور
 • نام و نام خانوادگی
  • فرزاد غیور
 • مدرک تحصیلی
  • دانشجوی دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
  • f.ghayour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرزاد غیور
 • مدرک تحصیلی
 • دانشجوی دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-غلامضا کردستانی - فرزاد غیور - علی آشتاب, "مقایسه کارآیی نسبتهای مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی درپیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", فصلنلمه بورس اوراق بهادار, 1390.

2- "بررسی رابطه بین نسبتهای نقدینگس سنتی و نسبتهای حاصل از صورت جریان وجوه نقدجهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها", بررسی های حسابداری و حسابرسی, 1384.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "ابعاد ریسک پذیری و تاثیر آن بر عملکرد بانکهای استان-مطالعه موردی: بانک ملی استان آذربایجان غربی", اولین کنفرانس ملی اقتصاد ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.