• نام و نام خانوادگی
  • فرزاد غیور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
  • f.ghayour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرزاد غیور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی, "حسابداری", دانشگاه مازندران, 1396.

2-کارشناسی ارشد, "حسابداری", دانشگاه تهران, 1384.

3-کارشناسی, "حسابداری", دانشگاه ارومیه, 1381.
مقالات ژورنال (13)

1-غیور، فرزاد و گوهری، الهام, "بررسی تاثیر عوامل انگیزشی، دینی و رفتار مالی والدین بر رفتارهای مالی جوانان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های شهر ارومیه", فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری, پذیرش چاپ.

2-مهرانی، ساسان. کامیابی، یحیی و غیور، فرزاد, "بررسی توانایی شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش‌بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک", فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری, پذیرش چاپ.

3-مهرانی، ساسان. کامیابی، یحیی و غیور، فرزاد, "اثر چرخه بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی", مجله دانش حسابداری کرمان, 1396, 8(2): 62-35.

4-مهرانی، ساسان. کامیابی، یحیی و غیور، فرزاد, "بررسی تأثیر شاخص های کیفیت سود بر قدرت مدل های پیش بینی درماندگی مالی", فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی, 1396, 24(1): 126-103.

5-چالاکی، پری. غیور، فرزاد و بلکامه، هیوا, "بررسی رابطه بین ریسک عدم پرداخت و ضریب واکنش سود؛ با تأکید بر ویژگی های حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", پژوهش های حسابداری مالی, 1395, 4(30)-114-93.

6-Solimanpour, M. Mansourfar, Gh. & Ghayour, F, "Optimum Portfolio Selection Using a Hybrid Genetic Algorithm and Analytic Hierarchy Process", Studies in Economics and Finance, 2015, 32(3): 379-394.

7-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و اسدی، مریم, "اثر تعدیل‌گر کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", فصلنامه راهبرد مدیریت مالی, 1395, 4(4): 44-25.

8-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و خالق پرست، شبنم, "پيش بيني نوسان شاخص قيمت صنايع شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از متغيرهاي مالي منتخب شركتي و استفاده از SVM", فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی, 1394, 12(46): 122-103.

9-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و لطفی، بهناز, "توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی", فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری, 1394, 5(1): 195-177.

10-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و راستی‌آذر، یوسف, "بررسی رابطه بین ریسک پذیری روسای شعب و عملکرد شعب بانک", فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه, 1392, 26(2): 160-141.

11-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و لطفی، بهناز, "ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران", فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 1392, 4(18): 87-74.

12-کردستانی، غلامرضا. غیور، فرزاد و آشتاب، علی, "مقايسه كارآيي نسبتهاي مالي مبتني بر روش نقدي و روش تعهدي در پيش بيني درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", فصلنامه بورس اوراق بهادار, 1390, 4(15): 205-191.

13-بهرامفر، نقی. مهرانی، ساسان و غیور، فرزاد, "بررسی رابطه بین نسبتهای نقدینگی سنتی و نسبتهای حاصل از صورت جریانات نقدی جهت ارزیابی تداوم فعالیت", فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی, 1384, 12(40): 18-3.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-دیدار، حمزه. غیور، فرزاد و خسروی‌فر، سمانه, "بررسی رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و ریسک ورشکستگی با تأثیر کارایی شرکت به عنوان متغیر میانجی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران", چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران, 1395, دانشگاه ارومیه.

2-دیدار، حمزه. غیور، فرزاد و رحیمی، ابراهیم, "بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و بازده سهام با اثر میانجی ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران", چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران, 1395, دانشگاه ارومیه.

3-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و راستی‌آذر، یوسف, "ابعاد ریسک پذیری و تاثیر آن بر عملکرد بانکهای استان-مطالعه موردی: بانک ملی استان آذربایجان غربی", اولین کنفرانس ملی اقتصاد دانشگاه ارومیه, 1391, دانشگاه ارومیه.
کتاب های چاپ شده (1)

1-زواری رضایی، اکبر. ایمانی برندق، محمد. غیور، فرزاد و پیری، پرویز, "اصول حسابداری 2", تألیف, 1389, انتشارات دانشگاه ارومیه.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-غیور، فرزاد و دیدار، حمزه, "ارائه مدل برآورد ریسک سیستماتیک با استفاده از متغیرهای حسابداری", طرح دانشگاهی-معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه, 1389.
دروس تدریس شده (1)

1-اصول حسابداری 1 و 2 و 3- حسابداری صنعتی 1 و 2 و3 – حسابداری میانه 1 – حسابرسی 1 و 2 -مباحث جاری در حسابداری, "کارشناسی".