• نام و نام خانوادگی
  • کیومرث شهبازی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
  • k.shahbazi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (35)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کیومرث شهبازی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (30)

1-کیومرث شهبازی, "Dynamic portfolio Value at Risk estimation using DCC-MGARCH model", International SAMANM Journal of Finance and Accounting, 2014.

2-کیومرث شهبازی, "Housing Wealth, Stock market Wealth and Consumption: Evidence from Iran", International Journal of Management and Humanity Sciences, 2014.

3-کیومرث شهبازی, "ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND EMPLOYEE’S EMPOWERMENT IN MOGHAN OPERATION OF IRRIGATION NETWORKS AND HOUSE DRAINAGE COMPANY", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT RESEARCH AND REVIEW, 2013.

4-کیومرث شهبازی, "Investigating the granger causality relationship between the consumption of different oil products and economic growth in Iran", International Journal of Accounting and Economics Studies, 2013.

5-کیومرث شهبازی, "ارتباط متقابل عناصر بازار در صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی", فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی, 1394.

6-کیومرث شهبازی, "معرفی یک سیستم پیش‌بینی مناسب برای برآورد تقاضای درمان در بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه", مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, 1394.

7-کیومرث شهبازی, "بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آلودگی هوا در کشورهای حوزه دریای خزر: رهیافت مدل دوربین فضایی تابلویی", محیط شناسی, 1394.

8-کیومرث شهبازی, "بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت اقتصادسنجی فضایی تابلویی", پژوهشنامه بازرگانی, 1394.

9-کیومرث شهبازی, "تحلیل رابطه متقابل بین کارگر و کارفرما در بازنشستگی تشویقی بازی های پویا", فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی, 1394.

10-کیومرث شهبازی, "مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک", سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی, 1394.

11-کیومرث شهبازی, "اهمیت کانالهای مختلف انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت در صنایع ایران", آموزش عالی ایران - انجمن آموزش عالی ایران, 1393.

12-کیومرث شهبازی, "تأثیر افزایش نرخ ارز بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی", دوفصلنامه سیاست گذاری اقتصادی, 1393.

13-کیومرث شهبازی, "تأثیر رونق صادراتی بر بیکاری در ایران", مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, 1393.

14-کیومرث شهبازی, "تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت", فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان, 1393.

15-کیومرث شهبازی, "تاثیر آستانه ای قیمت نفت بر تراز تجاری دو جانبه ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی", مدلسازی اقتصادی, 1393.

16-کیومرث شهبازی, "همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک (یک رویکرد دوجانبه)", پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, 1393.

17-کیومرث شهبازی, "بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی (رهیافت داده های تابلویی)", دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی, 1393.

18-کیومرث شهبازی, "تأثیر هزینه های آموزش و پرورش بر ارزش افزوده بخش صنعت", فصلنامه تعلیم و تربیت, 1393.

19-کیومرث شهبازی, "مطالعه تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران", فصلنامه راهبرد اقتصادی, 1392.

20-کیومرث شهبازی, "تأثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت", فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی, 1392.

21-کیومرث شهبازی، بهرام سنگین آبادی و چیا عبدالله نژاد, "تأثیر اعتبارات دولتی در بهره وری کل عوامل تولید بخش", اقتصاد کشاورزی و توسعه, 1392.

22-کیومرث شهبازی, "تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR", فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 1392.

23-کیومرث شهبازی, "رابطه بین توسعه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها", پژوهشنامه بیمه, 1392.

24-کیومرث شهبازی, "سیاستهای پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران", فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 1392.

25-کیومرث شهبازی و زهرا کلانتری, "اثرات شوکهای سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران: رهیافت SVAR", فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, 1391.

26-کیومرث شهبازی, "تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشور ایران", فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, 1391.

27-کیومرث شهبازی, "تولید، بیکاری و قانون اوکان: شواهدی از استانهای کشور", فصلنامه اقتصاد مقداری, 1391.

28-کیومرث شهبازی, "تأثیر مصرف فرآورده های نفتی بر رشد اقتصادی در استانهای کشور", فصلنامه مدلسازی اقتصادی, 1391.

29-کیومرث شهبازی, "همگرایی شاخص قیمت در استانهای ایران", فصلنامه مدلسازی اقتصادی, 1391, 6,20.

30-کیومرث شهبازی, "آزمون اثرات انگیزه های رانت جویانه بر درآمدهای مالیاتی (رابطة بین ترکیب مخارج دولت و", پژوهشنامه مالیات, 1390, 19,60.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- "اثر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش", چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران, 1392, مازندران,ایران.

2- "ارزیابی تمرکز جغرافیایی در استانهای کشور با استفاده از شاخص های فضایی", همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی, 1393, تهران,ایران.

3- "ارزیابی توانمندی مالی شرکت مخابرات ایران قبل و بعد از خصوصی سازی", اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران, 1394, تبریز,ایران.

4- "آزمون اثرات انگیزه های رانت جویانه بر درآمدهای مالیاتی: (رابطة بین ترکیب مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی)", پنجمین همایش ملی سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران, 1390, تهران,ایران.

5- "بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران", بیست ویکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی, 1390, تهران,ایران.

6- "بررسی تاثیر مصرف فرآورده های نفتی بر تولید ناخالص داخلی در استانهای کشور", هشتمین همایش بین المللی انرژی, 1390, تهران,ایران.

7- "بررسی تعامل بین توسع? مالی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران در حضور شکستهای ساختاری (رهیافت آزمون کرانه ها)", چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران, 1392, مازندران,ایران.

8- "بررسی رابطه علیت گرنجری تسهیلات بانک کشاورزی و رشد ارزش بخش کشاورزی ایران", دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران, 1390, مازندرا,ایران.

9- "بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی کشورهای عضو اوپک: کاربردی از اقتصاد سنجی فضایی تابلویی", دهمین همایش بین المللی انرژی, 1393, تهران,ایران.

10- "بررسی نقش سرمایه انسانی و توزیع آن بر بهره وری نیروی کار در دوره 1387-1344 در ایران", چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران, 1392, مازندران,ایران.

11- "بررسی همگرایی شدت انرژی در بین کشورهای اوپک در حضور شکستهای ساختاری (یک رویکرد دو جانبه)", دومین همایش دانشجویی اکولوژی حفاظت, 1392, تهران,ایران.

12- "بورس کالا در چارچوب اقتصاد اسلامی", همایش چالش¬های بازارهای مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی, 1391, ارمیه,ایران.

13- "مقایسه تاثیر سیاست های پولی و مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)", دومین همایش بین‌المللی همگرایی اقتصادی بین کشورهای اسلامی, 1389, تهران,ایران.

14- "مکان یابی نمایندگی ها در مدل با خیابان های برابر", اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران, 1394, تبریز,ایران.

15- "همگرایی شاخص قیمت مابین استان¬های ایران", همایش سراسری اقتصاد, 1390, تهران,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-کیومرث شهبازی, "سازمان صنعتی: نظریه و کاربردها", مرکز نشر دانشگاهی, 1393.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "معرفی یک سیستم پیش بینی مناسب برای برآورد تقاضای درمان در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1394, کاربردی.
پایان نامه ها (35)

1-سميه ترابي سرند, "بررسي تاثير نابرابري جنسيتي بر ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-نگار وهابي اردكلو, "اثرات غير خطي بدهي هاي دولتي بر مصرف بخش خصوصي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-ريحانه دل افروز, "بررسـي تأثير نوسانات قيمت نفت بر مصرف بخش خصوصي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-علي شب نشين, "تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر حجم سپرده و مانده تسهيلات اعطائي بانك ها و موسسات اعتباري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-الهه مختاري, "كاربرد الگوي panel VAR در بررسي رابطه بين مصرف انرژي، رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست در كشورهاي با درآمد متوسط به بالا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-زهرا حاجي, "بررسي تاثير سرمايه انساني بر سودآوري كارگاه هاي صنعتي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

7-جلال جلالي پور, "تأثير نوسانات قيمت نفت بر تراز تجاري غيرنفتي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

8-مريم كردرحيم آباد, "تأثير نابرابري جنسيتي بر رشد اقتصادي در كشور هاي با شاخص توسعه انساني بالا و متوسط- پايين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-سميرا پاشائي حيدرانلو, "تأثير تراكم صنعتي بر بهره¬وري واحدهاي صنعتي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-روناك پرناك, "بررسي تاثير درآمدهاي نفتي بر شاخص حكمراني خوب در كشورهاي منتخب عضو اوپك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-قمري كريمي, "تأثير آستانه¬اي نرخ ارز و قيمت نفت بر تراز¬ تجاري ايران با شركاي عمده تجاري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-ناهيد عاشوري, "تأثير خصوصي سازي بر ارزش افزوده بازار و سود باقيمانده شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

13-افشين ممي زاده, "اثر تكانه هاي نفتي بر ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

14-داود حميدي رزي, "بررسي همگرايي شدت انرژي در بين كشورهاي اوپك در حضور شكستهاي ساختاري (يك رويكرد دو جانبه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

15-عطا الله آقاسي, "تاثير تحقيق و توسعه،تبليغات و درجه ي نمركز بازار بر روي سوددهي شركت هاي خودروسازي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

16-هدي احساني, "تاثير نوسانات درآمدهاي نفتي بر تقاضاي واردات كالاهاي مصرفي، واسطه اي و سرمايه اي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

17-شهربانو نظرپور, "تأثير رونق صادراتي بر روي نرخ بيكاري در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

18-اكبر پيلهور سلطان احمدي, "تأثير بهداشت و آموزش بر روي بهره وري نيروي كار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

19-الهام كريم زاده, "بررسي سياستهاي پولي و مالي بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

20-سارا عليزاده, "تأثير مخارج دولت بر رشد بهره وري كل عوامل توليد بخش كشاورزي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

21-مريم ايرجي, "بررسي تاثير نرخ ارز واقعي روي بهره وري نيروي كار در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

22-مائده قنواتي, "تاثير تكانه هاي نفتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران: رهيافت SVAR", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

23-ساناز حسيني, "بررسي جهت عليت عناصر بازار در صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

24-نسيم شهبازي, "تاثير هزينه هاي آموزش و پرورش بر ارز افزوده بخش صنعت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

25-راضيه ابراهيمي, "بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص قيمت سهام صنعت غذا و آشاميدني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

26-فاطمه طايف جباري, "بررسي اثر شوك سياستهاي پولي و مالي بر توليد واقعي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

27-محمود احترامي كرده ميهن, "بررسي رابطه بين توسعه بيمه و رشد اقتصادي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

28-اميد چمني, "نقش بانك توسعه صادرات در توسعه صادرات غير نفتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

29-ياور صالحي, "تأثير شوكهاي نفتي بر بازدهي سهام در بورس اوراق بهادار تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

30-زهرا كلانتري, "بررسي اثرات شوك هاي پولي و مالي بر روي متغيرهاي بازار مسكن در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

31-ابوالفضل عباسي, "كسري بودجه و كارايي بازار سهام: شواهد تجربي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

32-كريم محرم زاده, "بررسي رابطه بين مصرف فرآورده هاي نفتي و رشد اقتصادي در استانهاي كشور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

33-چيا عبدالله نژاد, "تاثير تسهيلات بانك كشاورزي بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

34-صلاح الدين پرخال, "بررسي روند هاي تصادفي مشترك بين بورس اوراق بهادار تهران و بازار هاي سهام كشورهاي منتخب عضو فدراسيون بورسهاي اروپايي- آسيايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

35-امير غلامي, "همگرايي شاخص قيمت مابين استان هاي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.