• نام و نام خانوادگی
  • کیومرث شهبازی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
  • k.shahbazi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (35)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کیومرث شهبازی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری ، ژانویه 2008، علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد صنعتی،دانشگاه کان بس نرماندی فرانسه.

2-کارشناسی ارشد ، آبان 1380، علوم اقتصادی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی ، اردیبهشت 1378، علوم اقتصادی- اقتصاد نظری،دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- 1392، اثر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش،چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

2- 1393، ارزیابی تمرکز جغرافیایی در استانهای کشور با استفاده از شاخص های فضایی،همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی، تهران،ایران.

3- 1394، ارزیابی توانمندی مالی شرکت مخابرات ایران قبل و بعد از خصوصی سازی،اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، تبریز،ایران.

4- 1390، آزمون اثرات انگیزه های رانت جویانه بر درآمدهای مالیاتی: (رابطة بین ترکیب مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی)،پنجمین همایش ملی سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، تهران،ایران.

5- 1390، بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران،بیست ویکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، تهران،ایران.

6- 1390، بررسی تاثیر مصرف فرآورده های نفتی بر تولید ناخالص داخلی در استانهای کشور،هشتمین همایش بین المللی انرژی، تهران،ایران.

7- 1392، بررسی تعامل بین توسع? مالی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران در حضور شکستهای ساختاری (رهیافت آزمون کرانه ها)،چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

8- 1390، بررسی رابطه علیت گرنجری تسهیلات بانک کشاورزی و رشد ارزش بخش کشاورزی ایران،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندرا،ایران.

9- 1393، بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی کشورهای عضو اوپک: کاربردی از اقتصاد سنجی فضایی تابلویی،دهمین همایش بین المللی انرژی، تهران،ایران.

10- 1392، بررسی نقش سرمایه انسانی و توزیع آن بر بهره وری نیروی کار در دوره 1387-1344 در ایران،چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

11- 1392، بررسی همگرایی شدت انرژی در بین کشورهای اوپک در حضور شکستهای ساختاری (یک رویکرد دو جانبه)،دومین همایش دانشجویی اکولوژی حفاظت، تهران،ایران.

12- 1391، بورس کالا در چارچوب اقتصاد اسلامی،همایش چالش¬های بازارهای مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی، ارمیه،ایران.

13- 1389، مقایسه تاثیر سیاست های پولی و مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)،دومین همایش بین‌المللی همگرایی اقتصادی بین کشورهای اسلامی، تهران،ایران.

14- 1394، مکان یابی نمایندگی ها در مدل با خیابان های برابر،اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، تبریز،ایران.

15- 1390، همگرایی شاخص قیمت مابین استان¬های ایران،همایش سراسری اقتصاد، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-کیومرث شهبازی، 1393، سازمان صنعتی: نظریه و کاربردها،مرکز نشر دانشگاهی.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1394، معرفی یک سیستم پیش بینی مناسب برای برآورد تقاضای درمان در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (35)

1-سميه ترابي سرند، 1394، بررسي تاثير نابرابري جنسيتي بر ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-نگار وهابي اردكلو، 1394، اثرات غير خطي بدهي هاي دولتي بر مصرف بخش خصوصي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-ريحانه دل افروز، 1394، بررسـي تأثير نوسانات قيمت نفت بر مصرف بخش خصوصي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-علي شب نشين، 1394، تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر حجم سپرده و مانده تسهيلات اعطائي بانك ها و موسسات اعتباري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-الهه مختاري، 1394، كاربرد الگوي panel VAR در بررسي رابطه بين مصرف انرژي، رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست در كشورهاي با درآمد متوسط به بالا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-زهرا حاجي، 1394، بررسي تاثير سرمايه انساني بر سودآوري كارگاه هاي صنعتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-جلال جلالي پور، 1394، تأثير نوسانات قيمت نفت بر تراز تجاري غيرنفتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مريم كردرحيم آباد، 1393، تأثير نابرابري جنسيتي بر رشد اقتصادي در كشور هاي با شاخص توسعه انساني بالا و متوسط- پايين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سميرا پاشائي حيدرانلو، 1393، تأثير تراكم صنعتي بر بهره¬وري واحدهاي صنعتي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-روناك پرناك، 1393، بررسي تاثير درآمدهاي نفتي بر شاخص حكمراني خوب در كشورهاي منتخب عضو اوپك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-قمري كريمي، 1393، تأثير آستانه¬اي نرخ ارز و قيمت نفت بر تراز¬ تجاري ايران با شركاي عمده تجاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ناهيد عاشوري، 1393، تأثير خصوصي سازي بر ارزش افزوده بازار و سود باقيمانده شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-افشين ممي زاده، 1393، اثر تكانه هاي نفتي بر ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-داود حميدي رزي، 1392، بررسي همگرايي شدت انرژي در بين كشورهاي اوپك در حضور شكستهاي ساختاري (يك رويكرد دو جانبه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-عطا الله آقاسي، 1392، تاثير تحقيق و توسعه،تبليغات و درجه ي نمركز بازار بر روي سوددهي شركت هاي خودروسازي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-هدي احساني، 1392، تاثير نوسانات درآمدهاي نفتي بر تقاضاي واردات كالاهاي مصرفي، واسطه اي و سرمايه اي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-شهربانو نظرپور، 1392، تأثير رونق صادراتي بر روي نرخ بيكاري در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-اكبر پيلهور سلطان احمدي، 1391، تأثير بهداشت و آموزش بر روي بهره وري نيروي كار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-الهام كريم زاده، 1392، بررسي سياستهاي پولي و مالي بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سارا عليزاده، 1392، تأثير مخارج دولت بر رشد بهره وري كل عوامل توليد بخش كشاورزي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-مريم ايرجي، 1390، بررسي تاثير نرخ ارز واقعي روي بهره وري نيروي كار در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-مائده قنواتي، 1391، تاثير تكانه هاي نفتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران: رهيافت SVAR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-ساناز حسيني، 1391، بررسي جهت عليت عناصر بازار در صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-نسيم شهبازي، 1391، تاثير هزينه هاي آموزش و پرورش بر ارز افزوده بخش صنعت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-راضيه ابراهيمي، 1390، بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص قيمت سهام صنعت غذا و آشاميدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-فاطمه طايف جباري، 1390، بررسي اثر شوك سياستهاي پولي و مالي بر توليد واقعي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-محمود احترامي كرده ميهن، 1391، بررسي رابطه بين توسعه بيمه و رشد اقتصادي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-اميد چمني، 1391، نقش بانك توسعه صادرات در توسعه صادرات غير نفتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-ياور صالحي، 1390، تأثير شوكهاي نفتي بر بازدهي سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-زهرا كلانتري، 1390، بررسي اثرات شوك هاي پولي و مالي بر روي متغيرهاي بازار مسكن در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-ابوالفضل عباسي، 1390، كسري بودجه و كارايي بازار سهام: شواهد تجربي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-كريم محرم زاده، 1390، بررسي رابطه بين مصرف فرآورده هاي نفتي و رشد اقتصادي در استانهاي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-چيا عبدالله نژاد، 1390، تاثير تسهيلات بانك كشاورزي بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-صلاح الدين پرخال، 1390، بررسي روند هاي تصادفي مشترك بين بورس اوراق بهادار تهران و بازار هاي سهام كشورهاي منتخب عضو فدراسيون بورسهاي اروپايي- آسيايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-امير غلامي، 1390، همگرايي شاخص قيمت مابين استان هاي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.