• نام و نام خانوادگی
  • کیومرث شهبازی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

1- مشخصات

نام و نام خانوادگی: کیومرث شهبازی

 ملیت: ایرانی

وضعیت تاهل: متاهل، دو فرزند

تاریخ تولد: 1354

E-mail: kiumars_shahbazi@yahoo.com ,   k.shahbazi@urmia.ac.ir

آدرس: ارومیه ، کيلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه، پردیس نازلو، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد. کدپستی: 5756151818، تلفن تماس: 31144015-044

2- سوابق علمی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، از 3/4/1397.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، از 21/10/1392 الی 2/4/1397.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، از اسفند ماه 1/12/1386 الی  20/10/1392.

مدرس پردیس بین ­المللی ارس دانشگاه تهران، از 1390 الی 1391.

دانشگاه کان بس نرماندی فرانسه، از 2006 الی 2008.

3- سوابق اجرایی

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 30/04/1397.

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 30/7/1396 الی 30/04/1397.

رییس کمیسیون اقتصاد، هنر و علوم ورزشی هیات ممیزه دانشگاه ارومیه،از 15/11/1395 الی 15/11/1397.

عضو هیات ممیزه دانشگاه ارومیه، از 15/11/1395 الی 15/11/1397.

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 15/5/1395 تا 30/7/1396.

عضو شورای پژوهشی دانشگاه ارومیه، از 15 مردادماه 1395.

عضو کمیته تجارت خارجی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان غربی.

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 7 مهرماه 1393 الی 15/5/1395.

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه، از 7 مهرماه 1393 الی 31/6/1396.

عضو شورای آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، دانشگاه ارومیه، از 7 مهرماه 1393 الی 30/7/1396.

استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه، 1392-1389.

عضو گروه بازدید کننده از مؤسسات آموزش عالی مستقر در استان آذربایجان غربی، 1390-1387.

معاون آموزشی گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، 1389-1387.

کارشناس اقتصاد، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، 1381-1378.

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (70)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (51)
دروس تدریس شده (9)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کیومرث شهبازی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
        بیوگرافی کوتاه

1- مشخصات

نام و نام خانوادگی: کیومرث شهبازی

 ملیت: ایرانی

وضعیت تاهل: متاهل، دو فرزند

تاریخ تولد: 1354

E-mail: kiumars_shahbazi@yahoo.com ,   k.shahbazi@urmia.ac.ir

آدرس: ارومیه ، کيلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه، پردیس نازلو، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد. کدپستی: 5756151818، تلفن تماس: 31144015-044

2- سوابق علمی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، از 3/4/1397.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، از 21/10/1392 الی 2/4/1397.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، از اسفند ماه 1/12/1386 الی  20/10/1392.

مدرس پردیس بین ­المللی ارس دانشگاه تهران، از 1390 الی 1391.

دانشگاه کان بس نرماندی فرانسه، از 2006 الی 2008.

3- سوابق اجرایی

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 30/04/1397.

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 30/7/1396 الی 30/04/1397.

رییس کمیسیون اقتصاد، هنر و علوم ورزشی هیات ممیزه دانشگاه ارومیه،از 15/11/1395 الی 15/11/1397.

عضو هیات ممیزه دانشگاه ارومیه، از 15/11/1395 الی 15/11/1397.

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 15/5/1395 تا 30/7/1396.

عضو شورای پژوهشی دانشگاه ارومیه، از 15 مردادماه 1395.

عضو کمیته تجارت خارجی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان غربی.

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 7 مهرماه 1393 الی 15/5/1395.

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه، از 7 مهرماه 1393 الی 31/6/1396.

عضو شورای آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، دانشگاه ارومیه، از 7 مهرماه 1393 الی 30/7/1396.

استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه، 1392-1389.

عضو گروه بازدید کننده از مؤسسات آموزش عالی مستقر در استان آذربایجان غربی، 1390-1387.

معاون آموزشی گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، 1389-1387.

کارشناس اقتصاد، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، 1381-1378.

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری ، ژانویه 2008، علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد صنعتی،دانشگاه کان بس نرماندی فرانسه.

2-کارشناسی ارشد ، آبان 1380، علوم اقتصادی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی ، اردیبهشت 1378، علوم اقتصادی- اقتصاد نظری،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (70)

1- Movahedi، Mohammad Shahbazi، Kiumars (2020)، Firms export decisions: self-selection versus trial-and-error، Economics: The Open-Access، Open-Assessment E-Journal، 14 (2020-22): 1–15..

2- Brumand، Younes Shahbazi، Kiumars (2019)، Strategic Export Subsidies under Product Differentiation، Iranian Journal of Economic Studies، ، 8(2): 315-334..

3- شهبازی، کیومرث و خدیجه حسن¬زاده (1399)، اثرات نامتقارن اقتصاد سایه بر توسعه‌ی مالی در ایران با رویکرد مدل NARDL، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال بیستم، شماره اول، ص 204-185..

4- شهبازی، کیومرث و خدیجه حسن¬زاده (1398)، بررسی روندهای تصادفی مشترک بین ارزش‌افزوده بخشهای کشاورزی، تولید، خدمات و معدن در ایران، فصلنامه اقتصاد کلان، پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال چهاردهم، شماره بیست و هفت، ص 307-281..

5- پاشازانوسی، معصومه و کیومرث شهبازی (1398)، ورود به بازار كالاها و خدمات مكمل در يك كشور خارجي با وجود اثرات شبكه، تحقيقات اقتصادي، دوره پنجاه و چهار، شماره چهار، ص 873-847..

6- سلیمیان، صلاح، شهبازی، کیومرث، فتاحی، شهرام و بادپیما، جلیل (1398)، نحوه حذف تباني در مناقصه‌ها و مزايده‌ها با استفاده از نظريه بازي‌ها (تعيين قيمت‌هاي سقف و كف)، پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، دوره نود ویک، شماره بیست و هفت، ص 154-131..

7- شهبازی، کیومرث، خداویسی، حسن، رضایی، ابراهیم و گنجی، جلال (1397)، ارزيابي نقش مشوق هاي مالياتي شركت هاي تجاري و تاثير آن بر اقتصاد منطقه اي، فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، سال نهم، شماره سی و شش، ص 167-149..

8- شهبازی، کیومرث، اکبر پیله ور سلطان احمدی و سمیرا پاشائی حیدرانلو (1397)، تأثیرتمرکز صنایع و نابرابری های آموزشی بر بهره وری نیروی کار واحدهای صنعتی در ایران، پژوهشهای اقتصاد صنعتی ایران، (4)2، 9-24..

9- اسماعیلی، محمد و کیومرث شهبازی (1398)، ارزیابی روند کارایی محصولات شرکت های بیمه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (مورد مطالعه: رشته های بیمه آتش سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی)، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه، دوره سی و سه، شماره چهار، ص 20-1..

10- رستمی ناوان، مددعلی، شهبازی، کیومرث، محسنی زنوزی، سیدجمال¬الدین و اسدپور، حسن (1397)، بررسی روند تصادفی مشترک بین قیمت محصولات کشاورزی ایران و کشاورهای طرف عمده تجاری، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره بیست و شش، شماره یکصد و سه، ص 238-211.

11- شهبازی، کیومرث، محمد موحدی و یونس برومند (1397)، رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته، پژوهشنامه بازرگانی، دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و هشت، ص 113-77.

12- شهبازی، کیومرث و ژیلا سالکی (1397)، تأثیر غیرخطی ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال هجدهم، شماره چهارم، ص 63-31.

13- بادپیما، جلیل و کیومرث شهبازی (1397)، ناسازگاری قطعات، راهی برای انحصارگری در خدمات، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره دوازدهم، شماره چهل و دوم، ص 97-73.

14- محمدی اصل، نسرین، غلامرضا منصورفر، کیومرث شهبازی (1397)، بررسی رفتار کیفیت سود در چرخه های تجاری با استفاده از روش رگرسیونی انتقال ملایم پانلی، بررسیهای حسابداری وحسابرسی، دوره بیست و پنج، شماره یک، ص 134-113.

15- هومانی فراهانی، محمد، شهبازی، کیومرث، و حمیدرضا فعالجو (1397)، بررسی تاثیر غیرخطی توسعه بازارهای مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای عضو دی هشت، فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره دهم، شماره سی و هشت، ص 154-135.

16- شهبازی، کیومرث و سارا علیزاده (1397)، تأثیر مخارج دولت بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران، فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره دهم، شماره سی و هشت، ص 48-33.

17- Salimian، Salah and Shahbazi، Kiumars (2018)، Irans Strategy in Utilizing Common Resources of Oil and Gas: Game Theory Approach، Iranian Journal of Economic Studies، 6(2): 185-202.

18- شهبازی، کیومرث و صلاح سلیمیان (1398)، کاربرد الگوریتم دایکسترا در مسیریابی مصرف¬کنندگان و روش حداقل مربعات فاصله در مکان¬یابی بنگاه¬ها، پژوهشهای اقتصاد صنعتی ایران، سال سوم، شماره هفت، ص 41-31..

19- Salimian، Salah Shahbazi، Kiumars and Farhad Khodadad Kashi (2017)، Localization of Firms in Conditions of Triangular Distribution of Consumers and Uncertain Quality of Firms، Iranian Industrial Economics Studies، 1(1): 13-20.

20- شهبازی، کیومرث و صلاح سلیمیان (1397)، مکان یابی بنگاه ها در صورت وجود انواع مصرف کنندگان (باتجربه و بی تجربه)، مجله تحقیقات اقتصادی، سال پنجاه و سوم، شماره یک، ص 68-45.

21- صلاح سلیمیان، کیومرث شهبازی (1396)، عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت در بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های غرب کشور (ارومیه، کردستان، رازی کرمانشاه، بوعلی همدان)، فصلنامه مطالعات دانش شناسی، دوره سوم، شماره دوازده، ص 100-81.

22- شهبازی، کیومرث، فیضی، سلیمان و فتاحی، سید یوسف (1396)، بررسی روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام شرکای اصلی تجاری، نشریه تحقیقات مالی، سال نوزدهم، شماره دو، ص 298-281.

23- شهبازی، کیومرث و جلیل بادپیما (1396)، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی با بکارگیری نظریه بازی¬های پویا و کاربرد آن در ایران (مطالعه موردی: شرکت مخابرات ایران)، فصلنامه پژوهش¬ها و سیاست¬های اقتصادی، سال بیست و پنجم، شماره هشتاد و سه، ص 144-115.

24- شهبازی، کیومرث و جلیل بادپیما (1396)، تحلیل قیمت و مانع ورود در صنعت نرم‌افزارهای کاربردی سفارشی، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال یازدهم، شماره دو، ص 28-1.

25- Movahedi، Mohammad، Kiumars Shahbazi، and Olivier Gaussens (2017)، Innovation and willingness to export: is there an effect of conscious self-selection? Economics: The Open-Access، Open-Assessment E-Journal، 11 (2017-25): 1–22.

26- Shahbazi، Kiumars salimian، salah (2017)، Expansion of Location Theories of Firms and Products’ Consistency Using Triangular Distribution Approach، Iranian Economic Review، 21(3)، pp 497-518.

27- شهبازی، کیومرث، حکمتی فرید، صمد و هادی رضایی (1395)، بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر شدت انرژی در کشورهای منتخب OECD، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال سیزدهم، شماره 52، ص 152-119.

28- Ali Zebardast، Kiumars Shahbazi، Hamidreza Faaljoo (2017)، Risk Assessment of Investments with Fuzzy Efficiency، International Journal of Applied Business and Economic Research، 15(8)، pp 297-303.

29- شهبازی، کیومرث، برومند، یونس و ابراهیم رضایی (1395)، کنترل فرار مالیاتی بدون انجام حسابرسی با استفاده از نظریه بازی، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، سال بیست و چهارم، شماره 31، ص 77-59.

30- شهبازی، کیومرث و سمیه نجارقابل (1396)، تأثیر غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی در ایران: : کاربرد مدل‌های خودرگرسیون انتقال ملایم، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال ششم، شماره 21، ص 147-123.

31- شهبازی، کیومرث و سکینه جعفری (1395)، تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک، پژوهشنامه بازرگانی، دوره بیست و یک، شماره شصت و یک، ص 124-97.

32- Ali Zebardast، Kiumars Shahbazi، Amir Amini (2016)، Risk Assessment of Investments with Fuzzy Efficiency Indicators for Oil and Gas Production Industry، Iranian Journal of Optimization، 8(1)، pp 887-896.

33- شهبازی، کیومرث و سیدیوسف فتاحی (1396)، بررسی نقش سرمایه در اشتغالزایی و افزایش تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال هفدهم، شماره اول، ص 162-145.

34- شهبازی، کیومرث و خدیجه حسن¬زاده (1395)، نقش توسعه مالی در تأثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش‌افزوده بخش صنعت، فصلنامه پژوهش¬ها و سیاست¬های اقتصادی، سال بیست و چهارم، شماره هفتاد و نه، ص 214-189.

35- وهابی اردکلو، نگار، شهبازی، کیومرث و حسن خداویسی (1395)، تأثیر آستانه ای بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی درکشورهای عضو اوپک، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره سیزدهم، شماره 3، ص 135-111.

36- سلیمیان، صلاح و کیومرث شهبازی (1395)، مکان یابی نمایندگی¬های فروش در مدل با خیابان های برابر، فصلنامه نظریه¬های کاربردی اقتصاد، سال سوم، شماره 3، ص 92-69.

37- شهبازی، کیومرث، حکمتی فرید، صمد و هادی رضایی (1394)، بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک، فصلنامه نظریه¬های کاربردی اقتصاد، سال دوم، شماره 4، ص 48-23.

38- شهبازی، کیومرث و صلاح سلیمیان (1394)، پیش¬بینی قیمت نفت با استفاده از روش متا آنالیز، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دوازدهم، شماره 47، ص 93-67.

39- شهبازی، کیومرث و اكبر پيله¬ور سلطان احمدي (1394)، معرفی یک سیستم پیش بینی مناسب برای برآورد تقاضای درمان در بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 16، ص 232-205.

40- شهبازی، کیومرث و ساناز حسینی (1394)، ارتباط متقابل عناصر بازار در صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی در ایران ، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره 10، ص 124-109.

41- شهبازی، کیومرث، رضایی، ابراهیم و داود حمیدی رزی (1394)، بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای عضـو سازمان همکاری اقتصادی (اکـو): رهیافت اقتصادسنجی فضـایی تابلـویی، پژوهشنامه بازرگانی، دوره نوزدهم، شماره هفتاد و چهار، ص 196-155.

42- شهبازی، کیومرث، رضایی، ابراهیم و جلیل بادپیما (1394)، تحليل رابطه متقابل بين کارگر و کارفرما در بازنشستگی تشويقی از طريق بازی‌های پويا، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره پنجم، شماره نوزده، ص 40-11.

43- شهبازی، کیومرث، حمیدی رزی، داود و مجید فشاری (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آلودگی هوا در کشورهای حوزه دریای خزر: رهیافت مدل دوربین فضایی تابلویی، مجله محیط شناسی، دوره چهل و یک، شماره یک، ص 127-107.

44- شهبازی، کیومرث و الهام کریم¬زاده (1393)، تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش¬افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، دوره دوم، شماره هشت، ص 118-101.

45- شهبازی، کیومرث و قمری کریمی (1393)، تاثیر آستانه¬ای قیمت نفت بر تراز تجاری دو جانبه ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال هشتم، شماره چهار، ص 81-63.

46- شهبازی، کیومرث، حسن¬زاده، اکبر و بهروز جعفرزاده (1393)، بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده¬های تابلویی، دوفصلنامه نوآوری و ارزش¬آفرینی، سال دوم، شماره پنجم، ص 55-43.

47- شهبازی، کیومرث و داود حمیدی رزی (1393)، همگرايی شدت انرژی بين کشورهای عضو اوپک (يک رويکرد دوجانبه)، فصلنامه پژوهش¬ها و سیاست¬های اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره هفتاد و یک، ص 198-173.

48- شهبازی، کیومرث و شهربانو نظرپور (1393)، تأثیر رونق صادراتی بر بیکاری در ایران، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شماره یازدهم، ص 185-159.

49- شهبازی، کیومرث و فرخنده اسدی (1393)، تأثیر افزایش نرخ ارز بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی، دوفصلنامه سیاست¬گذاری اقتصادی، سال ششم، شماره یازدهم، ص 54-35.

50- شهبازی، کیومرث، محمد حسنی و نسیم شهبازی (1393)، تأثیر هزینه¬های آموزش و پرورش بر ارزش افزوده بخش صنعت، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال سی¬ام، شماره دو، ص 162-141. .

51- شهبازی، کیومرث و محمد حسنی (1392)، اهمیت کانالهای مختلف انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت در صنایع ایران، مجله آموزش عالی، سال ششم، شماره اول، ص 54-29.

52- Shahbazi ،Kiumars and Davoud Alirezazadeh Sadaghiani (2014)، Housing Wealth، Stock market Wealth and Consumption: Evidence from Iran، International Journal of Management and Humanity Sciences، 3 (4) ، pp 1646-1653.

53- Shahbazi ،Kiumars and Ahmad Molabahrami (2014)، Dynamic portfolio Value at Risk estimation using DCC-MGARCH model، International SAMANM Journal of Finance and Accounting، 2 (1)، pp 71-85.

54- شهبازی، کیومرث، ابراهیم رضایی و ابوالفضل عباسی (1392)، سیاستهای پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره بیستم، ص 77-63.

55-شهبازی، کیومرث، ابراهیم رضایی و ابوالفضل عباسی (1392)، سیاستهای پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران،فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره بیستم، ص 77-63.

56-شهبازی، کیومرث، بهرام سنگین آبادی و چیا عبدالله نژاد (1392)، تأثیر اعتبارات دولتی بر بهره¬وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در ایران،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه.

57-خلیل زاده، جواد، کیومرث شهبازی، حبیب آقاجانی و محمدرضا حلاج یوسفی (1392)، مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران،فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره هفتم، ص 177-153.

58-شهبازی، کیومرث، رامین بشیر خداپرستی و محمود احترامی (1392)، بررسی رابطه بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها،فصلنامه پژوهشنامه بیمه.

59-Shahbazi، Kiumars (2013)، Investigating the Granger Causality Relationship between the Consumption of Different Oil Products and Economic Growth in Iran،International Journal of Accounting and Economics Studies.

60-شهبازی، کیومرث و لسیان سعیدپور (1392)، تأثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای D8،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 12، ص 21 تا 38.

61-Mirzaie Abast، Kiumars Shahbazi، Mahmmadreza Vatankhah (2013)، Organizational Structure and Employee’s Empowerment in Moghan Operation of Irrigation Networks and House Drainage Company،International Journal of Management Research and Review، 3(7)، 3139-3146.

62-شهبازی، کیومرث، ابراهیم رضایی و یاور صالحی (1392)، تاثیر شوک های قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR،فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار.

63-شهبازی، کیومرث، فیروز فلاحی و امیر غلامی (1391)، همگرایی شاخص قیمت بین استان های ایران ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی.

64-شهبازی، کیومرث،‌ حسین اصغرپور و کریم محرم زاده (1391)، تأثیر مصرف فرآورده های نفتی بر رشد اقتصادی در استانهای کشور،فصلنامه مدلسازی اقتصادی.

65-شهبازی، کیومرث و محمد حسنی (1391)، تاثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشور ایران، ،فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي، دوره 18، شماره 4، صص، 24-1.

66-شهبازی، کیومرث و زهرا طالبی (1391)، تولید، بیکاری و قانون اوکان: شواهدی از استانهای کشور ،فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، دوره 9، شماره 1، صص 35-19.

67-رضایی، ابراهیم، قاسم رضایی و کیومرث شهبازی (1390)، آزمون اثرات انگیزه های رانت جویانه بر درآمدهای مالیاتی: (رابطة بین ترکیب مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی)،پژوهشنامه مالیات، سال دوازدهم، شماره 60، ص 97 تا 120.

68-شهبازی، کیومرث و زهرا کلانتری (1391) ، اثرات شوک‌هاي سياست‌هاي پولي و مالي بر متغيرهاي بازار مسكن در ايران: رهيافت SVAR،فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیستم، شماره 61، ص 77 تا 104.

69-Gaussens Olivier، Sophie Lecostey and Kiumars Shahbazi (2009)، Customization vs. Standardisation: international integration and Consumer Surplus ،Annals of Economics and Statistics، 93/94، pp 233-257.

70-شهبازی، کیومرث و حمید ابریشمی (1381)، برآورد تابع تقاضای سفر جاده ای در مسیرهای موردی،پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 24، ص 29 تا 56.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

1- Gaussens Olivier، Sophie Lecostey and Kiumars Shahbazi (2009)، Customization vs. Standardisation: international integration and Consumer Surplus، 36th EARIE Annual Conference، Ljubljana : Slovenia.

2- Shahbazi، Kiumars (2007)، Endogeneous R&D، decentralization and RJV، 21ème Journée de l’Ecole Doctorale Economie Gestion Normandie، France. .

3- Gaussens Olivier، Sophie Lecostey and Kiumars Shahbazi (2007)، Intégration Internationale et Différentiation Endogène: Quel Effet sur le Surplus du Consommateur، 24èmes Journées de Microéconomie Appliquée، Université de Fribourg، Suisse..

4- Gaussens Olivier، Sophie Lecostey and Kiumars Shahbazi (2004)، Internationalization of R&D and market structure، EARIE Conference، Berlin..

5- 1392، اثر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش،چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

6- 1393، ارزیابی تمرکز جغرافیایی در استانهای کشور با استفاده از شاخص های فضایی،همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی، تهران،ایران.

7- 1394، ارزیابی توانمندی مالی شرکت مخابرات ایران قبل و بعد از خصوصی سازی،اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، تبریز،ایران.

8- 1390، آزمون اثرات انگیزه های رانت جویانه بر درآمدهای مالیاتی: (رابطة بین ترکیب مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی)،پنجمین همایش ملی سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، تهران،ایران.

9- 1390، بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران،بیست ویکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، تهران،ایران.

10- 1390، بررسی تاثیر مصرف فرآورده های نفتی بر تولید ناخالص داخلی در استانهای کشور،هشتمین همایش بین المللی انرژی، تهران،ایران.

11- 1392، بررسی تعامل بین توسع? مالی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران در حضور شکستهای ساختاری (رهیافت آزمون کرانه ها)،چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

12- 1390، بررسی رابطه علیت گرنجری تسهیلات بانک کشاورزی و رشد ارزش بخش کشاورزی ایران،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندرا،ایران.

13- 1393، بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی کشورهای عضو اوپک: کاربردی از اقتصاد سنجی فضایی تابلویی،دهمین همایش بین المللی انرژی، تهران،ایران.

14- 1392، بررسی نقش سرمایه انسانی و توزیع آن بر بهره وری نیروی کار در دوره 1387-1344 در ایران،چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

15- 1392، بررسی همگرایی شدت انرژی در بین کشورهای اوپک در حضور شکستهای ساختاری (یک رویکرد دو جانبه)،دومین همایش دانشجویی اکولوژی حفاظت، تهران،ایران.

16- 1391، بورس کالا در چارچوب اقتصاد اسلامی،همایش چالش¬های بازارهای مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی، ارمیه،ایران.

17- 1389، مقایسه تاثیر سیاست های پولی و مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)،دومین همایش بین‌المللی همگرایی اقتصادی بین کشورهای اسلامی، تهران،ایران.

18- 1394، مکان یابی نمایندگی ها در مدل با خیابان های برابر،اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، تبریز،ایران.

19- 1390، همگرایی شاخص قیمت مابین استان¬های ایران،همایش سراسری اقتصاد، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-گیبونز، رابرت ، 1397، کاربرد نظریه بازی در اقتصاد،ترجمه کیومرث شهبازی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران..

2-شای، آز ، 1393، سازمان صنعتی: نظریه و کاربردها،ترجمه کیومرث شهبازی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران..
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-شهبازی، کیومرث (1397)، ارتباط متقابل بین نوآوری و صادرات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه: مطالعه مقایسه ای بنگاههای فرانسوی و ایرانی (FIINNOVEX)،مشترک با اولیویه گوسانس (دانشگاه کان نرماندی فرانسه) در قالب طرح ICRP تحت حمایت مرکز مطالعات و همکاری¬های علمی بین¬المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

2-شهبازی، کیومرث (1392)، بررسی کانال های انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت به منظور تسهیل استفاده از دانش بومی جهت رشد تولید ملی در ایران،سازمان ملی استاندارد ایران.

3-شهبازی، کیومرث (1392)، معرفی یک سیستم پیش بینی مناسب برای برآورد تقاضای درمان در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه،دانشگاه ارومیه.

4-شهبازی، کیومرث (1380)، برآورد تابع تقاضای سفرهای جاده¬ای در مسیرهای موردی،سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور.
پایان نامه ها (51)

1- سلیمی، سروه، همگرایی شاخص قیمت مسکن در استانهای ایران، دانشگاه ارومیه، 16/10/1398..

2-سالکی، ژیلا، بررسی تأثیر غیرخطی ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیر زندگی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم، دانشگاه ارومیه ،3/11/96..

3-امیر اسلامی، رضا، تحلیل نحوه عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی و نحوه ی تقسیط و تسویه آن، دانشگاه ارومیه ،3/11/96..

4-جعفرزاده، هادی، کاربرد مدلهای ترکیبی شبکه عصبی در پیش بینی قیمت نفت و مقایسه آن با نتایج پیش بینی مدلهای رقیب، دانشگاه ارومیه ،2/7/96..

5-نجارقابل، سمیه، تاثیر کم ارزش گذاری پول بر رشد اقتصادی از طریق کانال های بهره وری کل عوامل ولید و انباشت سرمایه، دانشگاه ارومیه، 4/12/95..

6-عثمانی کارانا، پروین، بررسی پایداری و همگرایی تامین مالی شهرداری های استان آذربایجان غربی با تاکید بر واگذاری حقوق شهروندی، دانشگاه ارومیه (مرکز نیمه حضوری)، 03 /12/95..

7-حسن زاده، خدیجه، تاثیر ثبات بانکی و تمرکز بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران، دانشگاه ارومیه، 28/7/95..

8-رستم زاده، رقیه، بررسی تاثیر مخارج آموزشی بر امید به زندگی در ایران، دانشگاه ارومیه (مرکز نیمه حضوری)، 28 /07/95..

9-قاسمی قصابه، لیلا، تاثیر مخارج بهداشت و درمان بر امید به زندگی در کشورهای با درآمد متوسط، دانشگاه ارومیه، 24/7/95..

10-عسکری دله زی، نبی، تاثیر صادرات بر شدت انرژی در ایران، دانشگاه ارومیه، 24/07/95..

11-بهبودی، بهنام، اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر قیمتهای صادرات و واردات در ایران، دانشگاه ارومیه، 2/4/1395..

12-کرامت، محمد، بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر اشتغال بخشهای صنعت و کشاورزی در ایران، دانشگاه ارومیه (مرکز نیمه حضوری)، 29/03/1395..

13-رضایی، هادی، بررسی تاثیر اندازه و کیفیت دولت بر شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو OPEC و OECD ، دانشگاه ارومیه، 11/3/1395..

14-جعفری، سکینه، تأثیر آستانه¬ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک، دانشگاه ارومیه (مرکز نیمه حضوری)، 3/12/94..

15-کشمیری، عبدالحی، برآورد توابع تقاضای کل و بخشی واردات در ایران، دانشگاه ارومیه (مرکز نیمه حضوری)، 15/12/94..

16-محمد جعفري، عارف، مدلسازي وابستگی حدي و غیر عادي سهام دو شرکت سایپا و ایران خودرو: رهیافت مبتنی بر توابع کاپولا (مرکز نیمه حضوری)، 12/11/94 (راهنمای دوم)..

17-سميه ترابي سرند، 1394، بررسي تاثير نابرابري جنسيتي بر ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-نگار وهابي اردكلو، 1394، اثرات غير خطي بدهي هاي دولتي بر مصرف بخش خصوصي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-ريحانه دل افروز، 1394، بررسـي تأثير نوسانات قيمت نفت بر مصرف بخش خصوصي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-علي شب نشين، 1394، تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر حجم سپرده و مانده تسهيلات اعطائي بانك ها و موسسات اعتباري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-الهه مختاري، 1394، كاربرد الگوي panel VAR در بررسي رابطه بين مصرف انرژي، رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست در كشورهاي با درآمد متوسط به بالا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-زهرا حاجي، 1394، بررسي تاثير سرمايه انساني بر سودآوري كارگاه هاي صنعتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-جلال جلالي پور، 1394، تأثير نوسانات قيمت نفت بر تراز تجاري غيرنفتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-مريم كردرحيم آباد، 1393، تأثير نابرابري جنسيتي بر رشد اقتصادي در كشور هاي با شاخص توسعه انساني بالا و متوسط- پايين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-سميرا پاشائي حيدرانلو، 1393، تأثير تراكم صنعتي بر بهره¬وري واحدهاي صنعتي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-روناك پرناك، 1393، بررسي تاثير درآمدهاي نفتي بر شاخص حكمراني خوب در كشورهاي منتخب عضو اوپك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-قمري كريمي، 1393، تأثير آستانه¬اي نرخ ارز و قيمت نفت بر تراز¬ تجاري ايران با شركاي عمده تجاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-ناهيد عاشوري، 1393، تأثير خصوصي سازي بر ارزش افزوده بازار و سود باقيمانده شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-افشين ممي زاده، 1393، اثر تكانه هاي نفتي بر ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-داود حميدي رزي، 1392، بررسي همگرايي شدت انرژي در بين كشورهاي اوپك در حضور شكستهاي ساختاري (يك رويكرد دو جانبه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-عطا الله آقاسي، 1392، تاثير تحقيق و توسعه،تبليغات و درجه ي نمركز بازار بر روي سوددهي شركت هاي خودروسازي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-هدي احساني، 1392، تاثير نوسانات درآمدهاي نفتي بر تقاضاي واردات كالاهاي مصرفي، واسطه اي و سرمايه اي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-شهربانو نظرپور، 1392، تأثير رونق صادراتي بر روي نرخ بيكاري در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-اكبر پيلهور سلطان احمدي، 1391، تأثير بهداشت و آموزش بر روي بهره وري نيروي كار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-الهام كريم زاده، 1392، بررسي سياستهاي پولي و مالي بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-سارا عليزاده، 1392، تأثير مخارج دولت بر رشد بهره وري كل عوامل توليد بخش كشاورزي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-مريم ايرجي، 1390، بررسي تاثير نرخ ارز واقعي روي بهره وري نيروي كار در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-مائده قنواتي، 1391، تاثير تكانه هاي نفتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران: رهيافت SVAR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-ساناز حسيني، 1391، بررسي جهت عليت عناصر بازار در صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-نسيم شهبازي، 1391، تاثير هزينه هاي آموزش و پرورش بر ارز افزوده بخش صنعت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-راضيه ابراهيمي، 1390، بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص قيمت سهام صنعت غذا و آشاميدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-فاطمه طايف جباري، 1390، بررسي اثر شوك سياستهاي پولي و مالي بر توليد واقعي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-محمود احترامي كرده ميهن، 1391، بررسي رابطه بين توسعه بيمه و رشد اقتصادي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-اميد چمني، 1391، نقش بانك توسعه صادرات در توسعه صادرات غير نفتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-ياور صالحي، 1390، تأثير شوكهاي نفتي بر بازدهي سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-زهرا كلانتري، 1390، بررسي اثرات شوك هاي پولي و مالي بر روي متغيرهاي بازار مسكن در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-ابوالفضل عباسي، 1390، كسري بودجه و كارايي بازار سهام: شواهد تجربي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-كريم محرم زاده، 1390، بررسي رابطه بين مصرف فرآورده هاي نفتي و رشد اقتصادي در استانهاي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-چيا عبدالله نژاد، 1390، تاثير تسهيلات بانك كشاورزي بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-صلاح الدين پرخال، 1390، بررسي روند هاي تصادفي مشترك بين بورس اوراق بهادار تهران و بازار هاي سهام كشورهاي منتخب عضو فدراسيون بورسهاي اروپايي- آسيايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-امير غلامي، 1390، همگرايي شاخص قيمت مابين استان هاي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (9)

1-اقتصاد صنعتی، مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری،از سال 1386.

2-اقتصاد خرد ، مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری،از سال 1386.

3-اقتصاد کلان 1 و 2 ، مقطع کارشناسی،از سال 1386.

4-ارزیابی طرحهای اقتصادی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد،از سال 1386.

5-تجارت و مالیه بین الملل ، مقطع کارشناسی،از سال 1386 تا 1395.

6-اقتصاد خرد ، مقطع کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه تهران (پردیس بین المللی ارس) (از سال 1390 تا 1391).

7-اقتصاد مدیریت، مقطع کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه تهران (پردیس بین المللی ارس) (از سال 1390 تا 1391).

8-اقتصاد کلان، مقطع کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه تهران (پردیس بین المللی ارس) (از سال 1390 تا 1391).

9-آمار 1 و 2 ، مقطع کارشناسی اقتصاد،دانشگاه کان بس نرماندی فرانسه (2006 تا 2008).
جوایز و افتخارات (3)

1- پژوهشگر برتر استانی، استان آذربایجان غربی، 1399..

2- پژوهشگر برتر استانی، استان آذربایجان غربی، سال 1394.

3- بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تحصیل دکتری اقتصاد در فرانسه از طریق قبولی در کنکور دکتری اعزام به خارج، 1386-1382.