• نام و نام خانوادگی
  • سید جعفر زنوزی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
  • j.zonoozi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید جعفر زنوزی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-سیدجعفر زنوزی, "نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد", چشم انداز مدیریت بازرگانی, 1394, 4,57.
پایان نامه ها (8)

1-سهيلا صديقي, "بررسي دقت تخمين روش هاي سري هاي زماني و شبكه اي عصبي در تخمين صادرات خشكبار استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-حميده بهنام پور, "شناسايي عوامل مؤثر بر عملكرد تجاري سازي محصولات جديد صادراتي از ديدگاه نظريه مبتني بر منابع داخلي سازمان (مطالعه موردي: شركت هاي توليدي فعال در صنعت داروسازي ايران)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-هيوا قادر نژاد, "بررسي و شناسايي عوامل موثر بر توسعه صادرات استان آذربايجان غربي به اقليم كردستان عراق", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-معصومه درستي, "بررسي تأثير جهت گيري هاي استراتژيك و تجاري سازي محصول جديد با نقش ميانجي يادگيري سازماني در شركت هاي دانش بنيان دارويي صادراتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-سونيا اشجاري, "تأثير نوع استراتژي كسب و كار بر رابطه بين بازارگرايي و عملكرد در شركت هاي دارويي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-رسول مهديخاني, "طراحي و تبيين مدل وفاداري مشتري مبتني بر نام تجاري: مورد مطالعه شعب بانك كشاورزي شهر تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

7-هوشنگ پورشامي كنده, "بررسي تأثير بازارگرايي و قابليت هاي بازاريابي بر عملكرد صادراتي شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

8-سحر مقدم حسيني, "شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت تجاري سازي(از بعد صادرات) محصولات فناوري شركت هاي عضو پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد استان هاي آذربايجان غربي و شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.