علی رضازاده
 • نام و نام خانوادگی
  • علی رضازاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
  • a.rezazadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

دکتر علی رضازاده

وضعیت تاهل: متاهل و دارای یک فرزند

تاریخ و محل تولد: 1363؛ شهر خاروانا (دیزمار- آذربایجان شرقی)

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد مالی و اقتصاد صنعتی)

مرتبه علمي: استاديار پايه 2

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه اقتصاد

آدرس ايميل: a.rezazadeh@urmia.ac.ir و alirezazadeh63@gmail.com                 

 زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه: اقتصاد مالی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد گردشگری، کلان سنجی، اقتصاد شهری و ...

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی (7)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (11)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی رضازاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر علی رضازاده

وضعیت تاهل: متاهل و دارای یک فرزند

تاریخ و محل تولد: 1363؛ شهر خاروانا (دیزمار- آذربایجان شرقی)

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد مالی و اقتصاد صنعتی)

مرتبه علمي: استاديار پايه 2

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه اقتصاد

آدرس ايميل: a.rezazadeh@urmia.ac.ir و alirezazadeh63@gmail.com                 

 زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه: اقتصاد مالی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد گردشگری، کلان سنجی، اقتصاد شهری و ...

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دانشگاه تبریز, "دکتری تخصصی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی و اقتصاد صنعتی", معدل 19.06, 1393.

2-دانشگاه تبریز, "کارشناسی ارشد علوم اقتصادی", معدل 18.41, 1388.

3-دانشگاه تبریز, "کارشناسی اقتصاد بازرگانی", معدل 18.23, 1386.
مقالات ژورنال (21)

1-علی رضازاده و خلیل جهانگیری, "اثرات بي ثباتي قيمت نفت بر رشد اقتصادي کشورهاي عمده توليد کننده نفت: رهيافت خودرگرسيون برداري در داده هاي تابلويي (PVAR)", فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی, 1395, پذیرش شده برای چاپ.

2-علی رضازاده، صمد حکمتی فرید و فهمیده فتاحی, "تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه: رهیافت PVAR و داده های تابلویی پویا", فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان, 1395, پذیرش شده برای چاپ.

3-صمد حکمتی فرید، علی رضازاده و فهمیده فتاحی, "اثر غیر مستقیم سیاست مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای درحال توسعه: رویکرد (PSTR)، ", دوفصلنامه پژوهش های محیط زیست, 1395, پذیرش شده برای چاپ..

4-علی رضازاده, "بررسی تاثیر شوک های نفتی بر نرخ ارز در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، ", فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, 1395, سال بیست و چهارم، شماره 79، صص 123-144.

5-علی رضازده، صابر خداوردیزاده و شیرزاد میرزایی, "تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه¬گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی: رهیافت داده¬های تلفیقی پویا و پانل میان گروهی", فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان, 1395, پذیرش شده برای چاپ.

6-علی رضازاده, "تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بی¬ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادارتهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X،", فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد, 1395, دوره 3 شماره 2، صص 121-136.

7-حسین اصغرپور، علی رضازاده, "تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر، ", فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد, 1394, دوره 2 شماره 4، صص 93-118.

8-حسین اصغرپور، فیروز فلاحی، ناصر صنوبر، علی رضازاده, "بهينه سازي سبد سهام در چارچوب ارزش در معرض خطر: مقايسه روش هاي MS-GARCH و بوت استرپينگ", فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی, 1393, دوره 5 شماره 17 صص 87-122..

9-Hossein Asgharpur, Ali Rezazadeh, "Optimal portfolio selection in a Value-at-Risk framework: Markov-Switching GARCH Approach", Asian Journal of Research in Banking and Finance, 2014, Volume 4, Issue 10, pp. 62-75..

10-حسین اصغرپور، فیروز فلاحی، ناصر صنوبر، علی رضازاده, "مقايسه پرتفوي بهينه سهام شركت هاي صنايع غذايي بورس تهران با استفاده از رويكردهاي پارامتريك و ناپارامتريك", مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 1392, دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، صص 95-115..

11-فیروز فلاحی، علی رضازاده، سیاوش محمدپور, "اثرات نامتقارن قيمت نفت بر رشد تولید در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ", فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی, 1392, سال دهم، شماره 36، صص 69-45..

12-حسین اصغرپور، سیاوش محمدپور، علی رضازاده، خلیل جهانگیری, "بررسي اثر بي ثباتي نرخ ارز بر صادرات بخش كشاورزي ايران", فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 1391, دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، صص 121-137..

13-فیروز فلاحی، پرویز محمدزاده، علی رضازاده، سیاوش محمدپور، محمدحسین شررخواه, "بررسی اثرات نامتقارن نوسانات دلار و يورو بر توليد و قيمت در ايران: رهيافت غيرخطي ماركوف سوييچينگ", مجله پژوهشنامه اقتصادی, 1391, دوره 12، شماره 46، صص 117-140..

14-بهزاد سلمانی، علی رضازاده, "تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران", فصلنامه سیاست های اقتصادی (نامه مفید), 1390, دوره 7 (17)، شماره 1 (84)، صص 37-58..

15-پرویز محمدزاده، حسین اصغرپور، محمدباقر بهشتی، علی رضازاده, "بررسي مدل پولي تعيين نرخ ارز در كشورهاي منطقه MENA: رويكرد هم انباشتگي تابلويي", فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران, 1390, دوره 16، شماره 49، صص 151-175..

16-سیدعلیرضا کازرونی، علی رضازده، سیاوش محمدپور, "اثرات نامتقارن نوسان هاي نرخ واقعي ارز بر صادرات غيرنفتي ايران رويكرد غيرخطي ماركوف - سويچينگ", فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی, 1390, دوره 2، شماره 5، صص 153-178..

17-حسین اصغرپور،علی رضازاده، سیاوش محمدپور، خلیل جهانگیری, "بررسي تجربي مدل پولي نرخ ارز در ايران با استفاده از رهيافت ماركوف- سوئيچينگ", مجله سیاست گذاری اقتصادی, 1389, سال دوم، شماره 4، صص 1-22..

18-محمد خداوردیزاده، حسین راحلی، کاووسی کلاشمی محمد، علی رضازاده، شهروز خرمی, "کاربرد روش هکمن دومرحله ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اوشتبین", مجله روستا و توسعه, 1389, دوره 13، شماره 1، صص 111-130..

19-سیدعلیرضا کازرونی، علی رضازده، مجید فشاری, "رهیافت پولی به نرخ ارز اسمی: مطالعه موردی ایران، ", فصلنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی)، , 1389, دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، صص 101-120..

20-داود بهبودی، محمدعلی متفکر ازاد، علی رضازاده, "اثرات بی ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران", فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی, 1388, دوره 6، شماره 20، صص 1-31..

21-حسین اصغرپور، علی رضازاده، مجید فشاری, "رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز: مطالعه موردی موردی کشورهای منطقه MENA", مجله نامه اقتصادی (نامه مفید)، , 1387, دوره 14، شماره 69، صص 55-68..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1-علی رضازاده، فهمیده فتاحی, "تاثیر سیاست مالی بر تولید و تورم در ایران", دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران, اسفند 1395, دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و سازمان امور مالیاتی کشور، تهران.

2-علی رضازاده، خلیل جهانگیری, "شناسایی پتانسیل های صادراتی استان آذربایجان شرقی در زمینه صنایع پوست و چرم", اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران, 1394, تبریز,ایران.

3-خلیل جهانگیری، علی رضازاده، محسن پورعبادالهان، هوشنگ تقی زاده, "کاربرد تابع فاصله در ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی", اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران, 1394, تبریز,ایران.

4-علی رضازاده, "بررسی مزیت رقابتی صنایع مختلف کشور در اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده ( تولید ملی)، ", اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی, 1393, کارآفرینان دانشگاهی منطقه ازاد انزلی، خردادماه 1393، رشت..

5-علی رضازاده، خلیل جهانگیری, "ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید بخش کشاورزی در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ", اولین کنفرانس بین¬المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی, 1393, کارآفرینان دانشگاهی منطقه ازاد انزلی، خردادماه 1393، رشت..

6-بهزاد سلمانی، خلیل جهانگیری و علی رضازاده, "آزمون فرضیه پناهگاه آلایندگی: رویکرد هم انباشتگی پانلی", اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی, 1393, کارآفرینان دانشگاهی منطقه ازاد انزلی، خردادماه 1393، رشت..

7-علی رضازاده، خلیل جهانگیری, "نگاهی بر اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ملی و نقش تعاونیهای مسکن در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی", اولین همایش نقش تعاونیهای مسکن در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی, 1391, اتاق تعاون استان آذربایجان¬شرقی، خردادماه 1391، تبریز..

8-علی رضازاده، محمدحسین شررخواه, "بررسی عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی با تاکید بر بهره وری نیروی کار: کاربرد تکنیک پانل دیتا، پذیرش چکیده", پانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی, 1388, اتاق بازرگانی تبریز..
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-همکار اصلی, "آمايش صادراتي استان آذربايجان شرقي", بانک توسعه صادرات ایران, 1392, تهران- بانک توسعه صادرات ایران.

2-همکار اصلی, "تهيه سند توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي", وزارت کار و امور اجتماعي (اداره کل کار استان), 1391, تهران- وزارت کار و امور اجتماعي-معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال.

3-همکار اصلی, "تاثير عوامل اقتصادي بر توزيع درآمد در استانهاي ايران", دانشگاه تبریز, 1391, تبریز- دانشگاه تبریز.

4-همکار اصلی, "بررسي کارايي دانشجويان در استفاده از زمان با استفاده از روش مرز تصادفی تولید", دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز, 1390, تبريز - دانشگاه آزاد اسلامي.

5-همکار اصلی, "ارزیابی تاثیر نوسان نرخ دلار و یورو بر شاخص های اقتصادی کشور", پژوهشکده امور اقتصادی, 1389, تهران- وزارت امور اقتصادی و دارایی -پژوهشكده امور اقتصادی.

6-همکار اصلی, "مطالعه و بررسي آثار قوانین نظام تجارت جهانی بر بخش حمل ونقل کشور", پژوهشکده حمل و نقل, 1389, تهران- وزارت راه و ترابري معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري پژوهشكده حمل و نقل.

7-همکار اصلی, "بررسی اثرات اقتصادی یارانه-های پرداختی به بخش حمل و نقل", پژوهشکده حمل و نقل, 1388, تهران- وزارت راه و ترابري معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري پژوهشكده حمل و نقل.
پایان نامه ها (3)

1-الهام محمدی بیرامی, "بررسی تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد مارکوف-سوئیچینگ ", گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، مقطع کارشناسی ارشد, در حال تدوین، استاد راهنمای دوم.

2-علی مالک, "تخمین ریسک سیستماتیک در بخش مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی) ", پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، مقطع دکتری تخصصی, در حال تدوین، استاد راهنمای دوم.

3-ماندانا رضایی روشن, "بررسی رابطه آزادسازی تجاری و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با تاکید بر آزادسازی فضای کسب و کار", گروه اقتصاد- دانشگاه ارومیه، مقطع کارشناسی ارشد, شهریور 1395، استاد راهنمای دوم.
دروس تدریس شده (11)

1- اقتصاد مدیریت؛ کارشناسی ارشد؛ گروه مدیریت دانشگاه ارومیه, 1395.

2- اقتصاد کلان 1، گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه, 1395.

3- "توسعه اقتصادی و برنامه ریزی", گروه حسابداری دانشگاه ارومیه, 1394.

4- "آمار 2", گروه مدیریت دانشگاه ارومیه, 1394-1395.

5- "ریاضیات 1", گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه, 1394-1395.

6- "اقتصاد صنعتی", گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه, 1394-1395.

7- "اقتصادسنجی", گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه, 1395.

8- "اقتصاد بخش عمومی 2", گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه, 1395.

9- "اقتصاد بخش عمومی 1", گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه, 1394-1395.

10- "پول، ارز و بانکداری", گروه حسابداری دانشگاه ارومیه, 1394 به بعد.

11- "پول و بانکداری", گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه, 1394 به بعد.
جوایز و افتخارات (3)

1- "عضو دفتر استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری", دانشگاه تبریز, 1387-1393.

2- "عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان", واحد تبریز, از سال 1390 به بعد.

3- "جوان برتر در حوزه علمی", اداره ورزش و جوانان شهرستان ورزقان، آذربایجان شرقی, 1391.