• نام و نام خانوادگی
  • حسن خداویسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
  • h.khodaveysi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (32)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن خداویسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1- "Country characteristics and preferences over tax principles", International Tax and Public Finance, 2010.

2- "Tax principles, product differentiation and the nature of competition", International Tax and Public Finance, 2005.

3-حسن خداویسی ؛ احمد عزتی شورگلی, "اخلاق در نظام های اقتصادی سرمایه داری، سوسیالیستی و اسلام", اقتصاد و بانکداری اسلامی, 1394.

4-حسن خداویسی وعلی وفامند, "مقایسه پیش بینی نرخ ارز بر اساس مدلهای غیرخطی STAR", مدلسازی اقتصادی, 1392.

5-حسن خداویسی ؛ احمد عزتی شورگلی, "نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران :کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها", فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری, 1392.

6-احمد ملا بهرامی وحسن خداویسی و رضا حسینی, "مقایسه پیش بینی تورم بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل های رقیب", فصلنامه پژوهشهای اقتصادی, 1392.

7-حسن خداویسی و رضا حسینی و احمد ملابهرامی, "مقایسه ی عملکرد مدلهای ARFIMA-GARCH شبکه عصبی و معادلات دیفرانسیل تصادفی", فصلنامه مطالعات اقتصاد انرزی, 1392.

8-فتاحی ، منصوری ، خداویسی, "نقش بیمه در تولید محصول مرغ گوشتی", تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1392.

9-حسن خداویسی و احمد ملابهرامی, "مدل سازی و پیش بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی", تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران, 1391.

10-حسن خداویسی, "بررسی رابطه تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: ارزیابی فرضیه جانشینی فاما", فصلنامه پژوهش های اقتصادی, 1391.

11-حسن خداویسی, "کنکاشی پیرامون رابطه ی توسعه اقتصادی و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در ایران: کاربردی از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی", پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, 1391.

12-ملیحه خواجوی و ابراهیم رضایی و حسن خداویسی, "برآورد اقتصاد زیر زمینی و شکاف مالیاتی در ایران: رویکرد شاخص های چند گانه - علل چندگانه", پژوهشنامه اقتصادی, 1390.

13-ملیحه خواجوی، دکتر ابراهیم رضائی و دکتر حسن خداویسی, "برآورد پولهای کثیف و بررسی پیامدهای آن دراقتصاد ایران: رهیافتآزمون کرانه ها", فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره 7، شماره 4، زمستان 1389, 1390.

14- "بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران", مدرس, 1376.

15- "MFN Status and the choice of tariff Regime", Open Econ Rev, 0.

16- "An Irrelevance Result with Differentiated Goods", Economics Bulletin, 0.

17- "Uniform Versus Discriminatory Tariffs", Scottish Economic Society, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1- "Commodity Taxation and International Trade Under Imperfect Competition with Asymmetric countries: Cournot and Bertrand", THE 4th ANNUAL CONFERENCE OF IEFS – UK - London, 2003.

2- "Country Characteristics and Preferences over Tax Principles", II Workshop on Fiscal Federalism: Competition and Cooperation, 2007.

3- "Economic Competition Between Jurisdictions: Efficiency Enhancing or Distortion Inducing in an Imperfect Competitive Environment", The 9th Iranian Students' Seminar in Europe - Birmingham, 2002.

4- "International Environmental Agreement and the Impact of Them on the Oil Exporting Countries (OPEC)", R.I.P.I. - Tehran, 2002.

5- "MFN Club Formation and Triff Regimes for Differantiated Products", 3rd Lberian International Business Conference, 2007.

6- "Some Influences of Internationalization and Diversification on M&A and Alliances Choice", 3rd Iberian International Business Conference, 2007.

7- "Uniform Versus Discriminatory Tariffs", Scottish Economic Society annual conference, 2008, perth,انگلیس.

8- "Uniform Versus Discriminatory Tariffs: When Will Export Taxes/Subsidides Be Used for Differentiated Products", 35th Annual Conference of the Atlantic Canada Economics Association, 2007.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-حسن خداویسی,حسن خداویسی, "بررسی اثرات ضمانت های صادراتی بر توسعه صادرات", معاونت پژوهشی دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی, 1378.
پایان نامه ها (32)

1-فاطمه جوهري, "ررسي بين رابطه تورم با سهام", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

2-وحيد كفيلي, "ظرفيت مالياتي استان اذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

3-مليحه خواجوي, "بررسي رابطه بين اقتصاد زير زميني با بول شويي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

4-محمد مهدي عليمردان, "بيكاري و رشد بهره وري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

5-راحله قريشي, "بررسي رابطه بين رشد اقتصادي ومرگ ومير", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

6-طاهر عبدلزاده باويل, "بررسي رابطه صادرات و واردات", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

7-هيرو فارابي, "بررسي رابطه تورم و بهره وري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

8-سيمين زال ساعتلو, "انتخاب پرتفوي با استفاده از ماتريس كوواريانس زمان متغير : سواهدي از بورس اوراق بهادار تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-آيسان زينالي, "بررسي رابطه بين تورم نابرابري درآمد و رشد اقتصادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

10-علي وفامند, "مدلسازي نرخ ارز با استفاده از مدل هاي غير خطي سزي زماني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-توحيد آقا پور, "رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك سامان با استفاده از رهيافت رگرسيون سانسور شده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

12-محمد مام عزيزي, "تا ثير هدفمند كردن يارانه ها بر صنعت قند و شكر كشور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-سيما لطفي, "مدلسازي و پيش بيني نرخ ارز بر اساس معادلات ديفرانسيل تصادفي و مقايسه آن با مدلهاي خانواده star", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-مهدي گل پرور, "مدلسازي نرخ تورم با استفاده از مدل هاي غير خطي سزي زماني : مطالعه موردي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-مهدي غلامپور, "بررسي رابطه بين نابرابري درآمد و سلامت در كشورهاي حوزه خليج فارس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-سيد فرزاد آذر نيوش, "تاثير نوسانات قيمت نفت خام بر شاخص سهام صنايع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

17-شفيع ايار, "بررسي همبستگي قيمت طلا و بازدهي سهام صنايع منتخب عضو بورس اوراق بهادار تهران: كاربردي از مدل هاي چند متغيره ناهمسان واريانس همبستگي شرطي پويا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

18-مسعود احمدي پور, "بررسي همبستگي بين قيمت نفت و بازدهي سهام بر پايه مدل هاي چند متغيره ناهمسان واريانس همبستگي شرطي پويا: مطالعه موردي ايران و تركيه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

19-بارزان دانشمند, "تاثير مخارج دولت بر بهره وري صنعتي در اقتصاد ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

20-محمد درزيان رستمي, "اثرات نامتقارن شوك هاي مخارج دولت بر متغيرهاي اقتصاد كلان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

21-هوشيار صالحي, "بررسي رابطه رشد توليد و نوسانات آن در ايران با لحاظ شكست هاي ساختاري در ميانگين و واريانس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

22-احمد ملابهرامي, "مدلسازي و پيش بيني متغيرهاي اقتصادي با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

23-الهام ذكايي علمداري, "بررسي رابطه ميان توسعه اقتصادي وتلفات ناشي از تصادفات جاده اي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

24-مجيد بابايي, "اثر فناوري اطلاعات بر رشد اقتصادي(بررسي بين كشوري)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

25-حسين اميديان, "بررسي كارايي فني شعب بانك كارآفرين و عوامل موثر بر آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

26-نويد خليل پاك طينت, "بررسي كارايي سيستم بانكي در ايران با استفاده از روش مرز تصادفي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

27-فرزاد علي محمدي, "ارتباط بين نوسانات شرطي شاخص كل بازار سهام و نوسانات شرطي متغيرهاي كلان اقتصادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

28-بهزاد صادقوند, "تخمين بتاي متغير در طي زمان براي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهاي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

29-جليل بهزاد نژاد, "قفر تورم و رشد اقتصادي : مطالعه موردي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

30-محمد محمدي, "مدلسازي و پيش بيني شاخص بورس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

31-احمد عزتي شورگلي, "ارتباط بين مخارج دولت تورم و رشد اقتصادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

32-پريسا تاك, "اثر درآمدهاي نفتي بر رشد بخشهاي كشاورزي صنعت و خدمات", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.