• نام و نام خانوادگی
  • مهدی حیدری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
  • m.heydari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی حیدری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-مهدی حیدری, "Exploring the Influence of Service Quality and Environmental Accounting on Quality Performance", International Journal of Management and Humanity Sciences, 2014, 3,3.

2-مهدی حیدری, "The effective factors on profitability of the firms listed in Tehran stock exchange (by emphasis on banking industry and investment firms)", Judgment and Decision Making, 2014, 9,9.

3-مهدی حیدری،حمزه دیدار،بهمن قادری و شبنم خالق پرست اطهری, "بررسی رفتار نامتقارن هزینه ها از دیدگاه نظریه نمایندگی: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری", دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره), 1394, 2,6.

4-مهدی حیدری، حمزه دیدار و بهمن قادری, "بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر معیارهای ارزیابی عملکرد: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری", فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی, 1394.

5-مهدی حیدری, "بررسی تجربی رابطه بین فرضیه هزینه های سیاسی با فرصت های رشد شرکت:رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری", فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی, 1394.

6-مهدی حیدری، بهمن قادری و مهدی کفعمی, "تبیین رابطه بین نظام راهبری شرکتی با سرمایه فکری از دیدگاه نظریه نمایندگی: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری", دانش حسابداری دانشکاه شهید باهنر کرمان, 1394.

7-مهدی حیدری, "بررسی تاثیر پاداش هیات مدیره بر پیش بینی سود", فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابرسی, 1393.

8-مهدی حیدری, "بررسی تاثیر عامل رفتاری اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر چسبندگی هزینه: نقش تعدیلی عوامل اقتصادی و عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی در آن", فصلنامه علمی پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی, 1393.

9-مهدی حیدری, "تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده با پیش بینی سود حاصل از شبکه های عصبی فازی", تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 1392.

10-مهدی حیدری, "بررسی رابطه تجدید ارائه صورت های مالی با تغییر حسابرس مستقل", فصلنامه علمی پژوهشی پزوهش های تجربی حسابداری- دانشگاه الزهرا(س), 1392, 3,4.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "بررسی تاثیر سرمایه های فکری بر کیفییت خدمات(مطالعه موردی :سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل)", سیزدهمین همایش ملی حسابداری, 1394, تهران,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-مهدی حیدری,کمیته علمی و اجرایی حسابداری تعهدی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری(معاونت اداری و مالی وزارت), "تدوین دستورالعمل های نظام حسابداری بخش عمومی(تعهدی) برای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی", نیروی انتظامی آذربایجان غربی, 1389.
پایان نامه ها (7)

1-سيدباقر سيد رضضايي, "عوامل موثر درر پياده سازي بودجه ريزي عملياتي (مطالعه موردي: بنياد شهيد و امور ايثارگران)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

2-محمد وظيفه انگوت, "بررسي تاثير محدوديت مالي بر رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-رحمان اشرفي نجف آباد, "بررسي تاثير اعتماد به نفس زياد مديريت بر روي سياست تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-طاهره كولاني, "بررسي تاثير اهداف سود و انگيزه هاي مديريت بر چسبندگي هزينه ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

5-رسول قلندزاده, "بررسي ارتباط بين ريسك عملياتي و محافظه كاري حسابداري در ميان شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

6-سيدتقي نوري, "بررسي تاثير سرمايه هاي فكري بر كيفيت خدمات(مطالعه موردي: سازمان تامين اجتماعي اردبيل)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

7-عليرضا عموشاهي, "بررسي محتواي اطلاعاتي سود(زيان)هر سهم و سود(زيان)سود جامع", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.