• نام و نام خانوادگی
  • پری چالاکی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

 

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
پایان نامه ها (19)
دروس تدریس شده (9)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • پری چالاکی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
        بیوگرافی کوتاه

 

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی، فروردین ماه 1389، حسابداری،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2-کارشناسی ارشد، بهمن ماه سال 1382، حسابداری ،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3-کارشناسی، مرداد ماه سال1380، حسابداري،دانشکده فني دکتر شريعتي، تهران، ايران.
مقالات ژورنال (12)

1-چالاکی، پری؛ غیور، فرزاد؛ باقری، کاوه، 1397، بررسی رابطه بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش های تجربی حسابداری، 8(29)، صص 39-60.

2-چالاکی، پری؛ منصورفر، غلامرضا؛ کرمی، امیر، 1397، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﻣﺎﻟﯽ ،دانش حسابداری مالی، 5(1)، صص 153-180.

3-چالاکی، پری؛ غیور، فرزاد؛ بلکامه، هیوا، 1395، بررسی تاثیر ریسک نکول بدهی بر ضریب واکنش سود؛ با تاکید بر ویژگی های حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،پژوهش های حسابداری مالی، 8(4)، صص 93-114.

4-پری چالاکی؛ مهدی حیدری؛ عزیز داداش زاده ، 1395، بررسی عوامل تأثیرگذار بر نقدینگی بانک‌ها و موسسه‌های مالی اعتباری ایران،راهبرد مدیریت مالی، دوره 4، شماره 1 (پیاپی 12)، صفحه 59-76 .

5-پری چالاکی؛بهمن قادری و مهدی کفعمی، 1395، عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی،تحقیقات حسابداری و حسابرسی.

6-پری چالاکي و بهمن قادري، 1394، حسابداري قضايي و نقش آن در پيشگيري و کشف تقلب،مطالعات حسابداري و حسابرسي.

7-Chalaki، P.، Didar، H.، Riahinezhad، M، 2012، Corporate Governance Attributes and Financial Reporting Quality: Empirical Evidence from Iran،International Journal of Business and Social Science.

8-پری چالاکی- مرتضی یوسفی، 1391، پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری،مطالعات حسابداری و حسابرسی،، 1(1).

9-آقایی، اعتمادی، آذر و چالاکی، 1388، ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود،علوم مدیریت ایران.

10- 1388، بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،تحقیقات حسابداری.

11-اعتمادی و چالاکی، 1384، رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381-1377،بررسیهای حسابداری و حسابرسی.

12-خوش طینت، محسن، چالاکی، پری، 1384، نظام حسابداری و گزارشگری مالی لهستان،ماهنامه حسابدار، 20 (168).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-پري چالاكي، سونیا وکیلی، ۱۳۹۵/۰۸/۲۰، حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی در مشارکت های عمومی خصوصی،دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی.

2-پرویز پیری، پري چالاكي و سمایه پور فتحی اللهی، 5 و 6 خرداد 95، بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی در صنعت و تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانشگاه ارومیه، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.

3-پرویز پیری، پري چالاكي، کاوه داداش پور و فاطمه دانشیار، 5 و 6 خرداد 95، بررسی ارتباط بین صداقت مدیریت و اظهارنظر جسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانشگاه ارومیه، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.

4-پري چالاكي، غلامرضا منصورفر، رامین عمری فر، 5 و 6 خرداد 95، بررسی رابطه بین کیفیت سود و عملکرد شرکت با تاکید بر رویکردهای جامع ارزیابی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانشگاه ارومیه، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.

5-پري چالاكي، ادریس کریمی قره عمر، 5 و 6 خرداد 95، مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر نگهداشت وجه نقد مازاد هزینه نمایندگی: (شواهدی تجربی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)،دانشگاه ارومیه، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.

6-پري چالاكي، گلستان صیفی، ریحانه حیدری بهاری، 5 و 6 خرداد 95، بررسی وضعیت به ¬کارگیری استانداردهای بین¬المللی گزارشگری مالی(IFRS)در کشورهای مختلف جهان،دانشگاه ارومیه.

7-Rahimi، G.، Chalaki، P Karimi، H Aghamohamadpoor، H، Ethics and Social Responsibility prominent role in corporate governance.

8-چالاکي، پري؛ رنجبر ثمرخزان، عليرضا، 1393، بررسي کليت مهندسي مالي،اولين کنفرانس ملي حسابداري، حسابرسي و حسابدهي، سازمان مديريت صنعتي گلستان، ايران، گرگان.

9- 1392, The Effect of Ownership Concentration on Firm performance and Dividend policy: An Empirical Evidence from Iran,1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics (1st ICNDBM 2013), فاماگوستا,قبرس شمالی.

10- 1393، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و بانکداری اسلامی،دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران،ایران.

11- 1393، بررسی رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی شرکت،دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران،ایران.

12- 1390، بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری،کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی، کرمان،ایران.
پایان نامه ها (19)

1-محمد بابایی، مهر 1397، بررسی تاثیر چسبندگی هزینه ها بر همزمانی قیمت سهام با اثر میانجی گری کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دکتر پری چالاکی.

2-حسام علیزاده، مهر 1397، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر محافطه کاری حسابداری از طریق نقش میانجی ساختار سررسید بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3-محسن سلیمی، بهمن 1396، بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین چسبندگی هزینه ها و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دکتر پری چالاکی.

4-امیر کرمی، تیرماه 1396، بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر درماندگی مالی با تاکید بر انعطاف پذیری مالی به عنوان متغیر میانجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دکتر پری چالاکی.

5-بهمن علی پناهی، ۱۳۹۵/۱۱/۳۰، بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر شکاف مالیات بر درآمد با تاکید بر ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت.

6-معصومه میلانی، ۱۳۹۵/۰۷/۲۸، بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری با در نظر گرفتن سیاست های پولی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانشگاه ارومیه.

7-رامین عمری فر، ۱۳۹۴/۱۲/۰۹، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عملکرد شرکت با تاکید بر رویکردهای جامع ارزیابی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانشگاه ارومیه.

8-کاوه باقری، ۱۳۹۴/۰۷/۲۹، بررسی رابطه بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت.

9-جلال قاسمی وند حیدرانلو، ۱۳۹۴/۰۷/۲۰، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و بازده غیر عادی سهام با اثر جریانات نقدی آزاد به عنوان متغیر تعدیل کننده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت.

10-فاطمه فیضی، ۱۳۹۴/۰۷/۲۶، بررسی تاثیر قدرت قیمت گذاری بازار محصول و ساختار صنعت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت.

11-شهروز اکبری چشمه، ۱۳۹۴/۰۸/۲۷، بررسی تاثیر محافظه کاری بر سود باقیمانده و سود غیر عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانشگاه ارومیه.

12-عزیز داداش زاده، ۱۳۹۴/۰۷/۰۱، بررسی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی بانکها و موسسات مالی اعتباری ایران،دانشگاه ارومیه.

13-ناصر رسولی، ۱۳۹۵/۰۷/۲۷، بررسی تاثیر میانجی شفافیت افشای گزارشگری مالی اینترنتی بر رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و هزینه های نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران،دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت.

14-محدثه رياحي نژاد، 1391، تاثير ويژگيهاي حاكميت شركتي بر روي كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-آيت منتي، 1390، تاثير هموارسازي سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-ميرجلال ميري ريكان، 1392، بررسي رابطه ريسك سود و اجزاي آن با هزينه سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-يونس نيكمنش، 1392، بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي منتخب (نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد توليد ناخالص ملي) بر شاخص هاي اصلي بازار سرمايه ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-يحيي عزيز زاده، 1390، تاثير ويژگيهاي حاكميت شركتي بر محافظه كاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-حسن رضايي استرقان، 1391، تاثير ويژگي هاي هيات مديره بر محافظه كاري سود با در نظر گرفتن فرصت هاي سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (9)

1-حاکمیت شرکتی، کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت،1396 و 1397.

2-اصول حسابداری (1) و (2)- کارشناسی حسابداری، مدیریت و اقتصاد.

3-کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی- کارشناسی حسابداری.

4-حسابداری میانه (2)- کارشناسی حسابداری.

5-بررسی موارد خاص در حسابداری- کارشناسی ارشد.

6- 952،کارشناسی ارشد حسابداری، بررسی مسائل جاری در حسابداری .

7- 952،کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، بررسی مسائل جاری در حسابداری مدیریت.

8- 952،کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، حاکمیت شرکتی.

9- 952،کارشناسی، زبان تخصصی 2.
جوایز و افتخارات (5)

1- ·کسب عنوان استاد برتر حسابداری استان آذربایجان غربی در سال 94 به انتخاب کمیته آموزش کانون صنفی حسابداران استان آذربایجان غربی.

2- ·دفاع از رساله دكتري با درجه عالي. .

3- ·دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد با درجه عالي. .

4- ·كسب رتبه دوم آزمون دكتري سال تحصيلي1384-1383 و كسب رتبه دوم در بين فارغ التحصيلان دوره دكتري. .

5- ·كسب رتبه اول در بين فارغ التحصيلان دوره كارشناسي با معدل 18/59. .