پری چالاکی
 • نام و نام خانوادگی
  • پری چالاکی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
  • p.chalaki@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه از سال 1389 تاکنون

سمت فعلي: مدير گروه حسابداري

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها (6)
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • پری چالاکی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
        بیوگرافی کوتاه

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه از سال 1389 تاکنون

سمت فعلي: مدير گروه حسابداري

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "ديپلم رياضي فيزيک(با معدل 56/18)، دبيرستان لعيا، ماکو، ايران، خرداد ماه سال 1376.".

2- "کارشناسي حسابداري(با معدل59/18)، دانشکده فني دکتر شريعتي، تهران، ايران، مرداد ماه سال1380، با رتبه اول فارغ التحصيلي. ".

3- "کارشناسي ارشد حسابداري(با معدل30/17)، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، بهمن ماه سال1382،با رتبه ممتاز فارغ التحصيلي. ".

4- "دکتري حسابداري(با معدل31/17)، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران، فروردين ماه سال1389، با رتبه ممتاز فارغ التحصيلي. ".
مقالات ژورنال (10)

1-.

2-پری چالاکی؛ مهدی حیدری؛ عزیز داداش زاده , "بررسی عوامل تأثیرگذار بر نقدینگی بانک‌ها و موسسه‌های مالی اعتباری ایران", راهبرد مدیریت مالی, 1395, دوره 4، شماره 1 (پیاپی 12)، صفحه 59-76 .

3-چالاکی، پری؛ قادری ، بهمن و مهدی کفعمی, "عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی", تحقیقات حسابداری و حسابرسی, در حال چاپ.

4-چالاکي، پري؛ قادري، بهمن, "حسابداري قضايي و نقش آن در پيشگيري و کشف تقلب", مطالعات حسابداري و حسابرسي, 1394.

5-Chalaki, P., Didar, H., Riahinezhad, M, "Corporate Governance Attributes and Financial Reporting Quality: Empirical Evidence from Iran", International Journal of Business and Social Science, 2012.

6-پری چالاکی- مرتضی یوسفی, "پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری", مطالعات حسابداری و حسابرسی،, 1391, 1,1.

7- "ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود", علوم مدیریت ایران, 1388.

8- "بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", تحقیقات حسابداری, 1388.

9- "رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381-1377", بررسیهای حسابداری و حسابرسی, 1384.

10- "نظام حسابداری و گزارشگری مالی لهستان", ماهنامه حسابداری, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1-Rahimi, G., Chalaki, P Karimi, H Aghamohamadpoor, H, "Ethics and Social Responsibility prominent role in corporate governance".

2-چالاکي، پري؛ رنجبر ثمرخزان، عليرضا, "بررسي کليت مهندسي مالي", اولين کنفرانس ملي حسابداري، حسابرسي و حسابدهي، سازمان مديريت صنعتي گلستان، ايران، گرگان, 1393.

3- "The Effect of Ownership Concentration on Firm performance and Dividend policy: An Empirical Evidence from Iran", 1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics (1st ICNDBM 2013), 1392, فاماگوستا,قبرس شمالی.

4- "بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و بانکداری اسلامی", دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت, 1393, تهران,ایران.

5- "بررسی رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی شرکت", دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت, 1393, تهران,ایران.

6- "بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری", کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی, 1390, کرمان,ایران.
پایان نامه ها (6)

1-محدثه رياحي نژاد, "تاثير ويژگيهاي حاكميت شركتي بر روي كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-آيت منتي, "تاثير هموارسازي سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

3-ميرجلال ميري ريكان, "بررسي رابطه ريسك سود و اجزاي آن با هزينه سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-يونس نيكمنش, "بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي منتخب (نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد توليد ناخالص ملي) بر شاخص هاي اصلي بازار سرمايه ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-يحيي عزيز زاده, "تاثير ويژگيهاي حاكميت شركتي بر محافظه كاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

6-حسن رضايي استرقان, "تاثير ويژگي هاي هيات مديره بر محافظه كاري سود با در نظر گرفتن فرصت هاي سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.
جوایز و افتخارات (5)

1- "·کسب عنوان استاد برتر حسابداری استان آذربایجان غربی در سال 94 به انتخاب کمیته آموزش کانون صنفی حسابداران استان آذربایجان غربی".

2- "·دفاع از رساله دكتري با درجه عالي. ".

3- "·دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد با درجه عالي. ".

4- "·كسب رتبه دوم آزمون دكتري سال تحصيلي1384-1383 و كسب رتبه دوم در بين فارغ التحصيلان دوره دكتري. ".

5- "·كسب رتبه اول در بين فارغ التحصيلان دوره كارشناسي با معدل 18/59. ".