• نام و نام خانوادگی
  • خلیل جهانگیری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
  • kh.jahangiri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (1)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • خلیل جهانگیری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1- اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای در حال توسعه،پژوهشنامه اقتصادی.

2- بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران،اقتصاد و الگوسازی.

3- آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران،اقتصاد پولی و مالی.

4- مطالعه آثار سرریز تلاطم بازارهای سهام، طلا، نفت و ارز،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی.

5-خلیل جهانگیری، 1394، تاثیر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی (HPI)،فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 2،2.

6-خلیل جهانگیری، 1393، اثر صادرات بر کارایی فنی زیر بخشهای صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی (رویکرد تابع تولید مرز تصادفی و داده های تابلویی پویا)،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- کاربرد تابع فاصله در ارزيابي كارايي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي،اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران.

2- 1394، شناسایی پتانسیلهای صادراتی استان آذربایجان شرقی در زمینه صنایع پوست و چرم،اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، تبریز،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1393، سیمای صنعت و اقتصاد استان آذربایجان شرقی.
جوایز و افتخارات (2)

1- نفر اول آزمون ورودی دکتری اقتصاد سال 1388-دانشگاه تبریز.

2- فارغ التحصیل در دوره دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز با رتبه اول.