• نام و نام خانوادگی
  • یوسف پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
  • y.pashazadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یوسف پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-یوسف پاشازاده, "An analysis of factors impacting on banks’ outstanding claims: a case study in Mehr-e Eghtesad bank, west Azerbaijan province", Journal of Scientific Research and Development, 2015.

2-یوسف پاشازاده, "The relationship between cultural competence and organizational performance (The case study of West Azarbaijan Tax Affairs Administration)", International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2014.

3-یوسف پاشازاده- آرزو بهمن پور- جعفرصادق فیضی, "Study The Relation Between Organizational Structure (Centralization,", American Journal of Scientific Research., 2013.

4-یوسف پاشازاده, "Designing and Clarifying Knowledge Sharing Model in", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2010.

5-یوسف پاشازاده, "A Survey about the Structural and Cultural Factors of an Organization with Information Systems Strategy of Knowledge Management", International Research Journal of Management Sciences., 1393.

6-یوسف پاشازاده- جعفر صادق فیضی - علی اکبرنژاد, "بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان نیروی انتظامی استانم آذربایجانغربی", فصلنامه منابع انسانی ناجا, 1391.

7-یوسف پاشازاده, "بررسی ارتباط نشاط ، سلامت روان و رضایت خانواده", فراسوی مدیریت و توسعه, 1390.

8-یوسف پاشازاده, "بررسی ارتباط نشاط، سلامت روان و رضایتمندی خانواده", فرایند مدیریت و توسعه, 1390.

9-یوسف پاشازاده, "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی", فراسوی مدیریت, 1390.

10-یوسف پاشازاده, "تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک شهرستان ارومیه", فراسوی مدیریت, 1390.

11-یوسف پاشازاده, "Designing and Clarifying Knowledge Sharing Model in Administrative Agencies", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- "One Step in Advance Using Customer Knowledge Management to Make Co-Creation Value", international conferenance on e- commercy in developing conteries, 2013, کیش,ایران.

2- "بازاریابی چریکی و بررسی نقش آن در تجاری سازی دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان", سومین کنفرانس مدیریت اجرایی, 1391, تهران,ایران.

3- "بررسی تاثیر بلوغ دانش بر میزان کیفیت خدمات و نوآوری", پنجمین کنفرانس ملی مدیریت دانش, 1391, تهران,ایران.

4- "بررسی تاثیر کیفیت خدمات و برنامه های وفادارسازی بر وفاداری و ماندگاری مشتریان", اقتصاد ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

5- "بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی صنعت بیمه استان آذربایجانغربی", اقتصاد ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

6- "بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی روسای دانشگاه های پیام نور استان ؟آذرایجانغربی", همایش ملی ارزشها و اخلاقیات در مدیریت, 1391, بناب,ایران.

7- "بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی منابع انسانی", کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها, 1392, شیراز,ایران.

8- "بررسی و میزان تاتیر فاکتور های فردی کارکنان بر کیفیت تسهیم دانش", همایش ملی دولت شایسته و توسعه پایدار در نظام جمهوری اسلامی ایران, 1391, تهران,ایران.

9- "تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک شهرستان ارومیه", اقتصاد ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

10- "تعیین رابطه مولفه های یادگیری سازمانی براساس ابعاد سرمایه فکری در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه", اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی, 1390, شیراز,ایران.

11- "جذب مشتریان بانکی با بلوغ حاکمیت فن آوری اطلاعات در سیستم بانکی بانک مسکن", کنفرانس بین المللی مدیریت و افتصاد, 1393, تهران,ایران.

12- "رابطه بین ابعادارگونومی در محیط کار با بهره وری منابع انسانی", همایش ملی پژئهش های کاربردیدر مدیریت و حسابداری, 1393, تهران,ایران.

13- "مسئولیت اجتماعی به عنوان تمایز رقابتی در صنعت بیمه و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه ی موردی: شرکتهای بیمه شعب استان آذربایجان غربی)", پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه, 1391, تهران,ایران.

14- "مشکلات بازاریابی صنعت سنگ تزئینی و نقش آن در اقتصاد استان آذربایجان غربی", کنفرانس اقتصاد ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-یوسف پاشازاده, "حقوق بازرگانی بین الملل", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,بررسی-نقد و ویرایش.
پایان نامه ها (5)

1-توحيد ميرزايي, "بررسي تاثير ابعاد شفافيت اطلاعات مالي بر تصميمات سرمايه گذاران در بازار بورس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-عليرضا امام دوست, "بررسي رابطه بين اتوماسيون اداري و رضايت مشتريان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-مريم محمودي, "تاثير خصوصي سازي بر عملكرد مالي از ديدگاه مديران شركت مخابرات", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-محمد خشايي, "بررسي رابطه بين عملكرد مالي ، استراتژي سرمايه در گردش و نرخ رشد شركت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-راحله جمشيدي, "برونسپاري و تاثير آن در عملكرد مالي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.