• نام و نام خانوادگی
  • رامین بشیر خداپرستی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
  • r.bashirkhodaparast@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (3)
پایان نامه ها (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رامین بشیر خداپرستی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-رامین بشیرخداپرستی, "HOW TO REDUCE OR MITIGATE HUMAN RESOURCE RESISTANCE AGAINST ORGANIZATIONAL CHANGES", Management Journal of Contemporary Management Issues, 2013.

2-رامین بشیرخداپرستی, "Analysis of personnel performance to improve quantity and quality services to the peole", Polish journal of management studies, 2013.

3-رامین بشیرخداپرستی, "Analysis of ethical principles and rules of public employments", Bulgarian journal of science and education policy, 2012.

4-رامین بشیرخداپرستی, "The New Public Management And Social Justice In Iran: Elimination Of Subsidies", The Romanian Economic Journal, 2012.

5-رامین بشیرخداپرستی, "The role of information technology in organization", OECONOMICA, 2012.

6- "Effect of border markets on the economy of west Azarbaijan province,Iran", Review of international comparative management, 2010.

7-رامین بشیرخداپرستی, "Estimating an ECM- AIDS for Urban areas household expenditure: the case of Iran", Economic computation and economic cybernetics studies and research, 2010, 4,44.

8- "estimating an emc-aids model for urban areas house hold expenditure", economic computation and economic cybernetics studies and research, 2010, 4,4.

9- "The role of internet in marketing strategies", Review of international comparative management, 2009.

10-رامین بشیرخداپرستی, "رابطه بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران : کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها", فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنام? بیمه, 1392.

11- "تحلیلی بر نقش اختلاف نرخ رشد جمعیت در جریان تجارت خارجی", جستارهای اقتصادی, 1386, 4,1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- "The Profitability of Islamic Banking in Iran vs. Conventional Banking in Turkey", اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری و علوم اجتماعی, 1393, رشت,ایران.

2- "بررسی کیفیت خدمات بانک صادرات در شهر ارومیه و ارائه وضعیت بهینه با استفاده از مدل سروکوال", همایش بین المللی مدیریت, 1393, بوشهر,ایران.

3- "نقش مدیریت محیط و هماهنگی تصمیمات تدارکاتی (حمل و نقل) در توسعه استان آذربایجان غربی", اولین کنفرانس ملی اقتصاد ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1- "بازرگانی بین الملل", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2- "اصول بیمه", 1389, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

3- "اقتصاد بین الملل ترازپرداخت ها نرخ ارز و سیاست های کلان", 1389, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پایان نامه ها (11)

1-پگاه نيك ذات, "بررسي رابطه كيفيت خدمات با رضايت و وفاداري مشتري در رستورانهاي زنجيره اي ( مطالعه موردي شهر تبريز)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

2-توحيد ميرزايي يوالار, "بررسي نقش ابعاد شفاف سازي اطلاعات مالي در تصميمات سرمايه گذاران از ديدگاه سرمايه گذاران فعال در بورس منطقه اي آذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

3-مريم محمودي, "بررسي تاثير خصوصي سازي بر عملكرد مالي شركتهاي مخابرات و ادارات تابعه در استانهاي آذربايجان غربي و شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

4-مريم عبدزاده, "بررسي تاثير سرمايه فكري در صنعت دارو سازي در مقايسه با صنعت پتروشيمي بر عملكرد مالي شركتها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-محمد دوستدار, "بررسي عناصر آميخته بازاريابي بر صادرات سيب و انگور استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

6-مرتضي خير آذر, "بررسي كيفيت خدمات بانك صادرات در شهر اروميه و ارائه وضعيت بهينه با استفاده از مدل سروكوال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-رضا عيسي خواجه لو, "رتبه بندي عناصر آميخته بازاريابي موثر بر فروش محصولات شركت جاويد درب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-محمد خشايي, "بررسي روابط بين استراتژي سرمايه در گردش عملكرد مالي و نرخ رشد شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

9-علي رضا امام دوست, "بررسي استقرار سيستم اتوماسيون اداري و رضايت ارباب و رجوع مطالعه موردي تامين اجتماعي شهرستان مرند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-حسين اسدالهي, "بررسي تاثير مستقيم و غير مستقيم نا اطميناني نرخ ارزبر صادرات غير نفتي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-محمود احترامي كرده مهين, "بررسي رابطه بين توسعه بيمه و رشد اقتصادي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.