• نام و نام خانوادگی
  • محمد ایمانی برندق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (26)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
کتاب های چاپ شده (13)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (23)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد ایمانی برندق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (26)

1-محمد ایمانی برندق, 2015, Tax in Imam Allis views and its conformity with current situation in Iran,Journal of Social Issues and Humanities.

2-محمد ایمانی برندق, 2014, Ranking Intellectual Capital Dimensions in terms of their Impact on the Performance of Tehran Stock Exchange Companies,International Science Congress Association Research Journal of Recent Sciences.

3-محمد ایمانی برندق, 2014, An Analysis of the Earnings Quality of Iranian Public and Private Firms,Strategic Change Briefings in Entrepreneurial Finance.

4-محمد ایمانی برندق, 2014, SURVEYING THE RELATIONSHIP BETWEEN OWNERSHIP CONCENTRATION AND COSTS OF STICKY IN TEHRAN STOCK EXCHANGE,International Journal of Accounting Research.

5-محمد ایمانی برندق, 2014, SURVEYING THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK MARKET MAKER AND LIQUIDITY IN TEHRAN STOCK EXCHANGE COMPANIES,International Journal of Accounting Research.

6-محمد ایمانی برندق, 2014, THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSERVATIVE POLITICS AND FINANCIAL PERFORMANCE AT COMPANIES LISTED ON THE TEHRAN STOCK EXCHANGE,International Journal of Accounting Research.

7-محمد ایمانی برندق, 2013, .....effect of mandatory implementation of accounting,European Online Journal of Natural and Social Sciences.

8-محمد ایمانی برندق, 2013, DID INVESTOR USE MENTAL ACCOUNTING IN THEIR DECISIONSEVIDENCE FROM TEHRAN STOCK EXCHANGE,INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT RESEARCH.

9-محمد ایمانی برندق, 2013, EVALUATING EFFECTS OF WEIGHTED AVERAGE COST OF,International Journal of Research in Management, Economics and Commerce.

10-محمد ایمانی برندق, 2013, EXAMINING THE IMPACT OF MENTAL ACCOUNTING ON THE INVESTMENT DECISIONS IN THE TEHRAN STOCK EXCHANGE,International Journal of Accounting Research.

11-محمد ایمانی برندق, 2013, RANKING EFFECTIVE FACTORS ON TAX QUALITY FROM VIEWPOINT OF TAX COLLECTOR (GOVERNMENT) AND TAXPAYERS BY USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP),International Journal of Research in Management, Economics and Commerce.

12-محمد ایمانی برندق, 2013, RECOGNITION AND STUDY OF EFFECTIVE FACTORS ON TAX QUALITY BY USING FACTORIAL ANALYSIS METHOD,International Journal of Research in Management, Economics and Commerce.

13-محمد ایمانی برندق, 2013, The effect of mandatory implementation of accounting,European Online Journal of Natural and Social Sciences.

14-محمد ایمانی برندق, 2013, THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN PERFORMANCE METRICS AND CASH CONVERSION CYCLE OF COMPANIES LISTED IN TEHRAN STOCK EXCHANGE,International Journal of Accounting Research.

15-محمد ایمانی برندق, 2012, A SURVEY ON THE IMPACTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON,International Journal of Research in Engineering, IT and Social Sciences.

16-محمد ایمانی برندق، 1394، چالشهای پیشروی الزامی شدن حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی ایران،فصلنامه حسابداری سلامت.

17-محمد ایمانی برندق، 1393، گلوگاه ها وعوامل موثر برتولید علوم انسانی اسلامی،مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی.

18-محمد ایمانی برندق، 1393، تأثیر تنوع سازی کسب و کار بر عملکرد و ارزش شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک درجه تمرکز صنعتی،فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی.

19-محمد ایمانی برندق، 1391، بررسی رابطه بین ناپایداری جریان های نقدی عملیاتی و هموارسازی سود با پاداش پرداخت شده به هیئت مدیره،پژوهش های تجربی حسابداری مالی.

20-محمد ایمانی برندق، 1390، اثر دوره های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاههای تجاری،پژوهشهای تجربی حسابداری.

21-محمد ایمانی برندق، 1388، بررسی اهمیت تکنیک های حسابداری مدیریت پذیرفته شده بورس تهران،مجله حسابداری مدیریت ویژه نامه اولین کنفرانس بین المللی حسابداری.

22-محمد ایمانی برندق، 1387، بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و اهرم مالی با بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک،مجله حسابداری مدیرت.

23-محمد ایمانی برندق، 1386، بررسی رابطه بین کیفیت سودوبازده سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران،دانشور دانشگاه شاهد.

24- 1386، بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران،ماهنامه علمی پژوهشی دانشور.

25- 1382، نقش بدهی در مجموعه اقلام مالی شرکت ها،ماهنامه بورس.

26- 0، بررسی اهمیت تکنیک های حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران،مجله حسابداری مدیریت ویژه نامه اولین کنفرانس بین المللی حسابداری.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1- 1391، آزمون رابطه متغیرهای حسابداری و نماگرهای ساختاری بازار سرمایه (توصیه هایی برای سرمایه گذاران استان آذربایجان غربی)،کنفرانس ملی اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

2- 1393، بررسی اقتصادی تولید گوجه فرنگی،همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی، تهران،ایران.

3- 1393، بررسی تحلیلی اقتصادی محصول استراتژیک سیب زمینی،همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی، تهران،ایران.

4- 1391، بررسی تحلیلی سود آوری تولید وپرورش مرغ گوشتی در زنجان،همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت زنجان، زنجان،ایران.

5- 1389، بررسی چالشهای واقعی بودجه ریزی عملیاتی با تاکید بر حسابداری دولتی،کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، تهران،ایران.

6- 1390، بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محافظهکاری،جهاد اقتصادی، کرمان،ایران.

7- 1391، بررسی فرآیند مشارکت سرمایه گذاران استان آذربایجان غربی در خصوصی سازی،کنفرانس ملی اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

8- 1389، بررسی قابلیت بکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت در مدیریت بهای تمام شده در شرکتهای دولتی از دیدگاه حسابرسان مستقل،کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی.

9- 1389، بررسی قابلیت بکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت در مدیریت بهای تمام شده درشرکتهای دولتی از دیدگاه حسابرسان مستقل ، (16 مرداد ماه 89 )،کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، تهران،ایران.

10- 1389، بررسی موانع اجرایی حسابرسی عملیاتی درشرکتهای دولتی ازدیدگاه،کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، تهران،ایران.

11- 1383، بررسی هزیمه یابی بر مبنای اهداف و دلایل عدم اجرای آن در ایران،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت.

12- 1392، تاثیر تنوع سازی کسب وکار بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران،کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، مشهد،ایران.

13- 1391، تاثیر سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی بر عملکرد مالی و عملیاتی بنگاههای مشمول واگذاری ،،همایش بین المللی دانشگاه الزهرا، تهران،ایران.

14- 1391، چالشهای اخلاقی در مالیات ستانی و توزیع یارانه ها،همایش ملی اخلاق و اقتصاد اسلامی، قم،ایران.

15- 1389، سیستم برنامه ریزی بنگاه و تاثیر آن بر تحولات مدیریت هزینه،پنجمین همایش منطقه ای حسابداری، خوارسگان،ایران.

16- 1391، ضرورت و اجرای حسابرسی مستمر،همایش ملی حسابداری و حسابرسی، زاهدان،ایران.

17- 1391، نقش اخلاق در تحقق بانکداری اسلامی،همایش ملی اخلاق و اقتصاد اسلامی، قم،ایران.
کتاب های چاپ شده (13)

1-محمد ایمانی برندق، 1392، مالی برای مدیریان غیرمالی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-محمد ایمانی برندق پرویز پیزی اکبر زواری حسن حیدری، 1391، سیستم های اطلاعاتی حسابداری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3-محمد ایمانی برندق اکبر زواری حمزه دیدار، 1391، تجدید چاپ اصول 1، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تجدید چاپ.

4-محمد ایمانی برندق، 1391، حسابداری جلد اول، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تجدید چاپ.

5-محمد ایمانی برندق، 1390، حسابداری2، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

6- 1390، اصول حسابداری 2، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

7-محمد ایمانی برندق، 1390، اصول حسابداری (تجدید چاپ دوم)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تجدید چاپ.

8- 1390، حسابداری مالیاتی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

9- 1389، اصول حسابداری 1، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تجدید چاپ.

10-محمد ایمانی برندق، 1389، ویراستاری علمی حسابداری 3، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

11-اکبر زواری محمد ایمانی برندق حمزه دیدار، 1388، چاپ پنچم اصول حسابداری 1، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تجدید چاپ.

12- 1388، ویراستاری علمی کتاب اصول حسابداری 3.

13-محمد ایمانی برندق, 1384, زبان تخصصی.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-محمد ایمانی برندق،سعید جبارزاده، 1388، بررسی اخلاقی بودن پدیده فرار مالیاتی از دیدگاه اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری در منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی،سازمان بازرگانی.

2-محمد ایمانی برندق،مسعود عزیزخانی، 1390، بررسی کیفیت حسابرسی در بازار خدمات حسابرسی ایران،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غزبی.

3-محمد ایمانی برندق،سعید جبارزاده، 1388، بررسی مقایسه ای قدرت توضیحی معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش بازارها...،منطقه ازاد تجاری صنعتی ارس.

4-محمد ایمانی برندق،دکتر محمد توکل محمدی، 1388، طراحی سیستم حسابداری و بهای تمام شده پالایش ، انتقال و توزیع گاز طبیعی و سایر فرآورده های گازی در شرکت ملی گاز ایران،شرکت اغ دوز تبریز.

5-محمد ایمانی برندق،علیرضا اقبالی، 1393، طرح نقش استانداردهای حسابداری و حسابرسی در بهبود فرآیند های مالیاتی،دهیاری روستای محمودآباد.
پایان نامه ها (23)

1-سيامك الهورديزاه، 1390، اثر چرخه عمر بر سود اوري شركتها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-شهروز توبره ريزي، 1391، بررسي اثر خصوصي سازي بر عملكرد بنگاههاي مشمول واگذاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-توفيق قرباني، 1391، استفاده از رويكرد تحليل سلسله مراتبي در بررسي عوامل موثر بر كيفيت مالياتي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-نويد انصاري، 1391، آزمون رابطه متغيرهاي حسابداري و نماگرهاي ساختاري بازار سرمايه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مينا باقر زاده، 1391، بررسي رابطه بين كيفيت سود و سرمايه فكري در شركتهاي پذيرفته شده بورس تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-امير شيخ محمدي، 1391، بررسي عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده بورس تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-عليرضا بهمن پور، 1389، سياست پولي و شاخص قيمت سهام صنايع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

8-سيامك الهورديزاده، 1390، اثر چرخه عمر بر سودآوري و رشد بنگاههاي تجاري در شركتهاي ليست شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-يحيي عزيززاده، 1390، تاثير ويژگيهاي حاكميت شركتي بر محافظه كاري در شركتهاي پذيرفته شده بورس تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-علي خضري، 1390، بررسي رابطه ساختار مالكيت و ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-ارام خسروي، 1392، امكان سنجي هزينه يابي تراكنشهاي دستگاه خود پرداز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ناصر منافي، 1393، بررسي تطبيقي كارايي صندوقهاي سرمايه گذاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-تقي سيد نوري، 1393، بررسي تاثير سرمايه فكري بر كيفيت خدمات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سامان اصغري، 1393، بررسي تطبيقي مديريت سود و درصد تقسيم سود...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-احمدفضلعلي ليوار، 1392، بررسي رابطه معاملا ت با اشخاص وابسته با مكانيزم هاي نظام راهبري شركتي و ارزش بازار شركتهاي بورس تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-محمد مهديخاني، 1392، بررسي شكاف ديدگاه موديان وكادر مالياتي درباره علل پديده فرارمالياتي درايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-نادر كرامت، 1392، استفاده از تحليل سلسله مراتبي در بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي از ديدگاه حسابداران رسمي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-حميدرضا مرداني، 1391، تاثير زبان گزارشگري مالي گسترش پذير بر حسابرسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-ميرجلال ميري، 1391، بررسي رابطه بين ريسك سود و اجزاي آن با هزينه سرمايه در بورس تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-توحيد مشيري، 1391، بررسي عوامل موثر بر فرآيند بودجه كل كشور بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-اكبر آقازاده، 1392، ارزيابي كيفيت منابع مالياتي در ايران از نظر مميزين مالياتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-بهنام اجاقلو، 1392، بررسي قدرت توضيح دهندگي جريان نقدي عملياتي و عايدي ، در سود تقسيمي هر سهم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سمانه شاهرضايي، 1392، تاثير توع سازي كسب و كار بر عملكرد و ارزش شركتهاي پذيرفته شده بورس تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.