• نام و نام خانوادگی
  • سید ابوالفضل ابوالفضلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
  • a.abolfazli@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید ابوالفضل ابوالفضلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-سیدابوالفضل ابوالفضلی, "ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد", چشم انداز مدیریت بازرگانی, 1394, 21,21.

2-سیدابوالفضل ابوالفضلی, "نقش میانجی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد", چشم انداز مدیریت بازرگانی, 1394.

3-سیدابوالفضل ابوالفضلی- جمشید سالار, "بررسی تأثیر محیط فروشگاه بر خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه های زنجیره ای", چشم انداز مدیریت بازرگانی, 1392.

4-سیدابوالفضل ابوالفضلی, "گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید", مطالعات مدیریت راهبردی, 1392.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "تاثیر نوع استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بازارگرایی و عملکرد در صنایع دارویی و شیمیایی ایران", سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت, 1394, تهران,ایران.
پایان نامه ها (1)

1-فاطمه وفايي, "مطالعه تطبيقي اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شركت هاي صادراتي و غير صادراتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.