• نام و نام خانوادگی
  • ابوالقاسم ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابوالقاسم ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- 1392، تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه،فصلنامه فقه جعفری و حقوق نوین، 3،1.

2- 1391، نشانه شناسی حسادت با تکیه بر منابع اسلامی،معرفت.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- 1394، پيش فرض هاي مردم سالاري ديني،همايش ملي نظريه مردم سالاري ديني، تهران،ايران.

2- 1392، پيش فرضر هاي نظري مردمسالاري ديني،سومين همايش نظريه مردمسالاري ديني، تهران،ايران.

3- 1394، مقايسه مباني و شاخص هاي مردم سالاري ديني باليبرال دموكراسي،كنفرانس ملي آينده پژوهي، علوم انساني و توسعه، شيراز،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-ابوالقاسم ولی زاده،معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجان غربی، 1393، المپیاد علمی طلاب،فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (6)

1-نرگس تراديون، 1393، نقش تقيه در وحدت اسلامي از منظر قرآن و روايات، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

2-ليلا ايازي محمدي، 1394، نقش زنان در اصلاخ خانواده از ديدگاه قرآن و سنت، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

3-زهرا فتحي، 1394، بررسي تطبيقي ضرورت آخرت در قرآن و عهدين، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

4-معصومه ابراهيمي، 1394، نقش روزي حلال در تربيت فرزندان از ديدگاه آيات و روايات، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

5-نسرين رضوي، 1394، راه هاي پيشگيري از آسيب هاي تربيتي فرزندان از منظر قرآن، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

6-خليل تقوي، 1394، بررسي ماهيت فقهي و حقوقي سپرده ها در بانك مهر اقتصاد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.