• نام و نام خانوادگی
  • ابوالقاسم ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

اینجانب ابوالقاسم ولی زاده در شهر چهاربرج شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی به دنیا آمده ام،

در سال 1369 وارد حوزه علمیه شهرستان بناب شدم و در مدت چهار سال سطح یک حوزه را به پایان رساندم و در سال 1373 وارد حوزه علمیه قم شدم.

پس از اتمام سطوح عالی حوزه، به مدت 12 سال در دروس خارج فقه و اصول مراجع عظام تقلید شرکت کردم

هم چنین از سال 1382 تا 1384 دوره تخصصی تربیت مشاور را در مرکز مشاوره مؤسسه امام خمینی گذراندم

در سال 1381 در رشته الهیات ومعارف اسلامی و در سال 1389 در رشته روانشناسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شدم.

در سال 1390 از رساله دکتری (سطح چهار) با عنوان «تحلیل روان شناختی آیات و روایات مربوط به حسد» دفاع نمودم.

از شهریور ماه سال 1391 به عضویت گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه در آمدم و از سال 1395 تا کنون در سمت مدیریت گروه معارف انجام وظیفه می نمایم که تا کنون ادامه دارد.

کد پژوهشگر orcid) : 0000-0002-6075-7705)

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (26)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابوالقاسم ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
        بیوگرافی کوتاه

اینجانب ابوالقاسم ولی زاده در شهر چهاربرج شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی به دنیا آمده ام،

در سال 1369 وارد حوزه علمیه شهرستان بناب شدم و در مدت چهار سال سطح یک حوزه را به پایان رساندم و در سال 1373 وارد حوزه علمیه قم شدم.

پس از اتمام سطوح عالی حوزه، به مدت 12 سال در دروس خارج فقه و اصول مراجع عظام تقلید شرکت کردم

هم چنین از سال 1382 تا 1384 دوره تخصصی تربیت مشاور را در مرکز مشاوره مؤسسه امام خمینی گذراندم

در سال 1381 در رشته الهیات ومعارف اسلامی و در سال 1389 در رشته روانشناسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شدم.

در سال 1390 از رساله دکتری (سطح چهار) با عنوان «تحلیل روان شناختی آیات و روایات مربوط به حسد» دفاع نمودم.

از شهریور ماه سال 1391 به عضویت گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه در آمدم و از سال 1395 تا کنون در سمت مدیریت گروه معارف انجام وظیفه می نمایم که تا کنون ادامه دارد.

کد پژوهشگر orcid) : 0000-0002-6075-7705)

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دکتری، 1390، فقه و اصول،حوزه علمیه قم.

2-کارشناسی ارشد ، 1384- 1389، روانشناسی بالینی،مؤسسه امام خمینی قم.

3-کارشناسی ارشد ، 1375- 1381، الهیات و معارف اسلامی،مؤسسه امام خمینی قم.

4-کارشناسی ارشد ، 1381- 1382، مذاهب اسلامی،مؤسسه مذاهب اسلامی قم.
مقالات ژورنال (9)

1-Mohammad Reza Ahmadi ؛ aboalghasem valizadeh Abbas Ali Haratiyan ، Autumn 2015، The Reliability، Validity and Factor Structure of the Revised Islamic Scale of Envy (ISE-R،Journal Managemenet System، Volume 16، Issue 3 - Serial Number 61.

2-aboalghasem valizadeh mohammadmahdy valizadeh، Spring 2019، The Preference of Narration based on Ahdathiyat،fighi & usuli Research journal، Issue 5، Issue 1 - Serial Number 14.

3-ابوالقاسم ولی زاده، محمدمهدی ولی زاده، 1398، ترجیح روایت به سبب احدثیت،جستارهای فقهی و اصولی، دوره5/شماره1/پیاپی14.

4-ابوالقاسم ولی زاده، 1381، تفاوت شفاعت با واسطه های دنیوی،فصلنامه صباح » 4.

5-ابوالقاسم ولی زاده، 1382، نقش عوامل غیرمادی در سرنوشت انسان،پاسدار اسلام » آذر 1382 شماره264، http://pasdareeslam.ir/article_59723.html.

6-ابوالقاسم ولی زاده، 1389، آزمون اولیه سنجش حسادت با تكیه بر منابع اسلامی،روان شناسی و دین (پياپي 10)، تابستان 1389 شماره2، http://ravanshenasi.nashriyat.ir/node/94.

7-ابوالقاسم ولی زاده، 1391، نشانه شناسی حسادت با تكیه بر منابع اسلامی،معرفت (پياپي 174)، خرداد 1391 شماره3، http://marifat.nashriyat.ir/node/2519.

8-ابوالقاسم ولی زاده ، عباس علی هراتیان، 1394، اعتبار و روایی و ساختار عاملی فرم تجدید نظرشده مقیاس اسلامی حسادت،فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی » 3، http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_533983.html.

9- 1392، تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه،فصلنامه فقه جعفری و حقوق نوین، 3،1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-ابوالقاسم ولی زاده، محمدمهدی ولی زاده، 1398، تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه با تکیه بر دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی،همایش ملی دیدگاه های علوم قرآنی آیت الله فاضل لنکرانی/جامعة المصطفی العالمیة.

2-ابوالقاسم ولی زاده، محمدمهدی ولی زاده، 1398، تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد،دومین همایش ملی پژوهش های قرآنی دانشگاه امام صادق.

3-ابوالقاسم ولی زاده، 1397، آسیب شناسی وحدت اسلامی،اولین همایش ملی مبانی گفتگو و راهکارهای عملی وحدت اقوام و مذاهب. دانشگاه ارومیه.

4-ابوالقاسم ولی زاده، 1397، وحدت نماد تکثر گرایی رفتاری،اولین همایش ملی مبانی گفتگو و راهکارهای عملی وحدت اقوام و مذاهب. دانشگاه ارومیه.

5-ابوالقاسم ولی زاده ، محمدمهدی ولی زاده، 1397، حیات حقیقی معنا بخش حیات،نخستین همایش معنای زندگی در گستره علم و دین. دانشگاه ارومیه.

6-ابوالقاسم ولی زاده، 1394، ماهیت حسد در اسلام و روان شناسی،اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین.

7-ابوالقاسم ولی زاده، 1395، طلاق عاطفی؛ عوامل و پیامدها،سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی.

8-ابوالقاسم ولی زاده ، فاطمه فرامرزی رزینی، 1397، سلامت معنوی و زندگی دینی،نخستین همایش معنای زندگی در گستره علم و دین. دانشگاه ارومیه.

9-ابوالقاسم ولی زاده، 1397، نقش معنا داری زندگی در سلامت روان،نخستین همایش معنای زندگی در گستره علم و دین. دانشگاه ارومیه.

10-ابوالقاسم ولی زاده، 1394، پيش فرض هاي مردم سالاري ديني،همايش ملي نظريه مردم سالاري ديني، تهران،ايران.

11-ابوالقاسم ولی زاده، 1392، پيش فرض هاي نظري مردم سالاري ديني،سومين همايش نظريه مردم سالاري ديني.

12-ابوالقاسم ولی زاده، 1394، مقايسه مباني و شاخص هاي مردم سالاري ديني باليبرال دموكراسي،كنفرانس ملي آينده پژوهي، علوم انساني و توسعه، شيراز،ايران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-مسعود نورعلیزاده و ابوالقاسم ولی زاده، 1397، سلامت و اختلال جنسی همسران: رویکردی اسلامی و روان‌شناختی،تألیف، https://www.gisoom.com/book/11456249/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C/.

2-آمنه شاهنده، ابوالقاسم ولی زاده، 1400، درسنامه علوم قرآنی (1)،تألیف، https://cl.urmia.ac.ir/node/1210.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-ابوالقاسم ولی زاده،معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجان غربی، 1393، المپیاد علمی طلاب،فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (26)

1-ابوالقاسم ولی زاده، 1390، تحلیل روان شناختی آیات و روایات مربوط به حسد، دکتری. سطح چهار. مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

2-بیوک آقازاده شهروز، 1396، بررسی مبانی فقهی مهریه ونقش تربیتی آن در تحکیم روابط زوجین- کارشناسی ارشد، استاد مشاور.

3-جعفری عباس، 1397، اعتکاف و نقش تربیتی آن درجامعه از منظر اسلام و مسیحیت- کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

4-افلاکیان محدثه، 1397، اصول و شیوه های تربیتی انسان در سوره انعام- کارشناسی ارشد- خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

5-رضاوندی مرحمت، 1397، شیوه های تربیت اخلاقی در داستانهای قرآنی- کارشناسی ارشد.

6-چناخچی فریبا، 1396، آسیب شناسی تربیتی خانواده از منظر قرآن وحدیث- کارشناسی ارشد -خارج از دانشگاه.

7-اسعدی علیرضا، 1396، بررسی جایگاه فقه در تعلیم و تربیت اسلامی- کارشناسی ارشد.

8-یاراحمدی فاطمه، 1396، تحلیل جغرافیایی نقش ارزشهای دفاع مقدس در مقابله باجنگ نرم- کارشناسی ارشد.

9-موسوی سید رحیم، 1395، بررسی تاخیر تادیه دیون بانکی در فقه و حقوق- کارشناسی ارشد.

10-ابوالقاسم ولی زاده، 1389، تحلیل روان شناختی حسادت و ساخت آزمون آن از منظر اسلام.

11-ابوالقاسم ولی زاده، 1382، نقش برخورد شایسته در برقراری ارتباط و جذب افراد.

12-ابوالقاسم ولی زاده، 1381، سرنوشت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه.

13-صادق زاده زهرا، 1397، نقش صداقت در تحکیم خانواده- کارشناسی ارشد. خارج از دانشگاه.

14-علی نصرتی، 1392، بررسی تعیین مهریه های نجومی در فقه و قوانین موضوعه ایران، کارشناسی ارشد.

15-هادی منطق، 1392، بررسی تطبیقی اعتبار حکم قاضی در فقه و حقوق.

16-شهلا حقی، 1394، بررسی تطبیقی روش تفسیری آیت الله جوادی آملی و قرطبی.

17-فاطمه پرهیزگار، 1395، بررسی آیات ولایت از نظر آلوسی و نقد او از دیدگاه تفاسیر شیعه.

18-زینب قربانی، 1395، روش های تربیت جنسی از منظر قرآن و نهج البلاغه.

19-معصومه مولود حسنی، 1395، علل روانی روابط ناسالم جوانان در قرآن.

20-علیرضا عباسپور، 1396، اصول و آداب دادرسی در فقه و حقوق بین الملل.

21-نرگس تراديون، 1393، نقش تقيه در وحدت اسلامي از منظر قرآن و روايات، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاور.

22-ليلا ايازي محمدي، 1394، نقش زنان در اصلاخ خانواده از ديدگاه قرآن و سنت، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

23-زهرا فتحي، 1394، بررسي تطبيقي ضرورت آخرت در قرآن و عهدين، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاور.

24-معصومه ابراهيمي، 1394، نقش روزي حلال در تربيت فرزندان از ديدگاه آيات و روايات، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

25-نسرين رضوي، 1394، راه هاي پيشگيري از آسيب هاي تربيتي فرزندان از منظر قرآن، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاور.

26-خليل تقوي، 1394، بررسي ماهيت فقهي و حقوقي سپرده ها در بانك مهر اقتصاد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
جوایز و افتخارات (1)

1- 1396، مدیر گروه معارف برتر کشوری،نشست مدیران گروه معارف دانشگاه های کشور.