• نام و نام خانوادگی
  • رضا نیکخواه سرنقی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
  • r.nikkhah@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا نیکخواه سرنقی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- "Measures Taken by Iran to Prevent Transnational Organized Crimes and its Estimated Position Compared to the UN Criminal Policy", Journal of Educational and Management Studies, 2014.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "بررسي نقش و تاثير قوانين . مشوق هاي حقوقي در جذب و توسعه سرمايه گذاري خارجي در آذربايجان غربي", كنفرانس ملي اقتصاد, 1391, اروميه,ايران.

2- "ضرورت هاي وحدت در حقوق بين الملل", حقوق بين الملل در آيينه علوم روز, 1391, اروميه,ايران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-محمد رضا کمیلی رضا نیکخواه سرنقی علی حسینی, "پیش دستی در دفاع نظر به حقوق کیفری بین المللی و فقه شیعه", 1392.

2-رضا نیکخواه سرنقی, "سرمایه گذاری خارجی و بررسی قانون حاکم بر آن", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-رضا نیکخواه سرنقی,استانداری آذربایجان غربی, "سامان دهی خدمات حقوقی در دستگاه های اجرایی", پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه, 1392.
پایان نامه ها (11)

1-فاطمه احمدي, "بررسي تطبيقي تلازم حق و تكليف در حقوق بين الملل بشر و حقوق اسلامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-آمنه نظري, "بررسي تطبيقي اخرين تحولات بزهكاري كودكان در حقوق كيفري ايران با كنوانسيون بين المللي حقوق كودك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-نازيلا همتي, "بررسي حقوق كودك متولد از تلقيح مصنوعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-مهين خراساني, "بررسي حقوق سياسي اجتماعي بنيادين زن در فقه وحقوق موضوعه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-محمد رضا صاحب جمعي, "بررسي فقهي وحقوقي ساخت واستفاده از وسايل كشتار دسته جمعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-عباس پور بهمني, "اثر توبه در سقوط مجازات حدي در فقه وحقوق موضوعه ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-حسين احمدي نژاد, "دايره اختيارات ولي فقيه در امور فرا ملي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-ميثم مداحي, "كاربرد سوگند در فقه و نظام حقوقي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-ميلاد هنرمند نامقي, "بررسي برخي اشكالات و خلاء ها در مقررات داخلي و بين المللي ورشكستگي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

10-حانيه حاجي معروفي, "بررسي فقهي حقوقي مسووليت مدني صغار و مجانين و سرپرستان انها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

11-محمدرضا صاحب جمعي, "بررسي فقهي و حقوقي ساخت و استفاده از وسايل كشتار جمعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.