• نام و نام خانوادگی
  • بهمن نزهت
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • b.nozhat@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
کتاب های چاپ شده (5)
پایان نامه ها (21)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهمن نزهت
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1- "بررسی « تحقیق و تقلید » در عرفان و تصوف اسلامی", کاوش نامه, 1392, 14,26.

2- "اسلوب بیان و شیوه مجلس گویی مولانا در آثار منثورش", متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبایی, 1392, 57,57.

3- "بهاء ولد و تداوم سنت معارف نامه نویسی در عرفان و ادب فارسی", مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان, 1392, 1,17.

4- "تحلیل وجهی از زیباییشناسی سخن عرفانی: مطالعه موردی سجع در نامه‌های عین‌القضات", متن پژوهی ادبی, 1391, 2,1.

5- "ترکیب ساختاری و درون مایه های عرفانی در مثنوی مصیبت نامه عطار", ادبیات عرفانی, 1391, 14,1.

6- "نگاهی به تصحیح کتاب فیه ما فیه بر اساس نسخه قونیه", ادب پژوهی, 1390, 4,1.

7- "کیمیاگری های شمس", نامه فرهنگستان, 1390, 12,1.

8- "بررسی شیوه تفسیری مولوی در مثنوی با نگاهی به حقایق التفسیر سلمی", مجله پژوهشهای اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان, 1387.

9- "شرح آرزومندی(شرح حال مولانا از زبان حال شمس)", فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 0.

10- "نظریه عشق" در متون کهن عرفانی ( بر اساس دیلمی، غزالی و روزبهان)"", فصلنامه زبان و ادب فارسی, 0.

11- "نماد نور در ادبیات صوفیه", مطالعات عرفانی, 0.

12- "نمادگرایی عرفانی در شعر صائب تبریزی", فصلنامه زبان و ادب, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1- "آثار مولانا در كتابخانه هاتي قلمرو عثماني", هفتمين مجمع بين المللي استادان زبان وادبيات فارسي, 1389, تهران,ايران.

2- "تصوير سازي در مثنوي الهي نامه عطار", نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1393, بجنورد,ايران.

3- "تفسير بهشت و دوزخ از ديدگاه عطار", پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي, 1389.

4- "حس وذوق هنري عرفان در پيوند با هنر نبوي", همايش بين المللي هنرنبوي, 1385.

5- "حلاج به روايت تذكره الاولياهاي عرفاني در ادب فارسي", ششمين همايش بين اللمللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1390, ممازندران,ايران.

6- "در پرتو انوار معنوي", همايش مولانا و حكيم سبزواري, 1386.

7- "شكل گيري شيوه ي تفسيري مولوي در مثنوي", همايش بزرگداشت مولانا جلال الدين محمد بلخي مولوي, 1385.

8- "كتابهاي معارف" و سنت "معارف" نويسي در ادبيات عرفاني"", سومين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران, 1387.

9- "مطالعه و بررسي نوع ادبي تذكرة الاولياء در عرفان و ادب فارسي با تأكيد بررة الاولياء »", هفتمين همايشبين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي- مقاله شماره 484 از ص 574 تا, 1391, تهران,ايران.

10- "معارف يا مقالات شمس تبريزي", چهارمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1388.

11- "مكتب اصفهان و ترويج شعر صوفيانه در عصر صفوي", همايش بين المللي نقش اصفهان, 1386.

12- "مناقب العارفين افلاكي: كتاب راهنماي مكتب مولوي در آسياي صغير", همايش بين المللي پيوندهاي زبان و ادبي ايران و تركيه, 1391, استانبول,تركيه.

13- "منطق مكالمه و ايماژهاي شاعرانه در مناظرات پروين اعتصامي", مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت پروين اعتصامي, 1386.

14- "مواريث فرهنگ و ادب فارسي در كتابخانه هاي قلمرو عثماني", هفتمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادبيات فارسي, 1389, تهران,ايران.

15- "مولانا و ديدار او انسان هاي خيالي", پرنيان سخن- پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي, 1389, سبزوار,ايران.

16- "مولانا و ديدار او با انسانهاي خيالي", پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي, 1389.

17- "نقد نسخه شناسي آثار خانواده عرفاني مولانا", دومين همايش بين المللي پيوندهاي زباني و ادبي ايران و تركيه, 1393, تهران,ايران.

18- "نقش ايدئولوژيكي نماد نور" در ادبيات صوفيه"", گردهمايي علمي انجمن ترويج زبان, 1385.

19- "نقش رباطها و كاروانسراها در اشاعه فرهنگ و تمدن اسلامي", ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج و زبان ادبيات فارسي, 1390, مازندران,ايران.

20- "نقش زبان فارسي در تعامل فرهنگي د ادبي با كشورهاي همسايه", ششمين مجمع بين المللي زبان و ادبيات فارسي, 1387.

21- "نگاهي نو به شخصيت تاريخي و معارف عرفاني مولانا جلال الدين بلخي", دومين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران, 1386.

22- "ويژگي هاي ادبي و جايگاه تاريخي مناقب نامه هاي عرفاني", هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي, 1391, تهران,ايران.

23- "ويژگيهاي ادبي و جايگاه تاريخي مناقبنامههاي عرفاني", هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي- مقاله شماره 483 از ص 561 تا 573, 1391, تهران,ايران.
کتاب های چاپ شده (5)

1- "ویراستاری ادبی کتاب واژگان نهج البلاغه", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2- "ویراستاری گزیده نهج البلاغه", 1388.

3- "ویراستاری ادبی کتاب شیمی نفت و پالایش آن ، ترجمه آقای دکتر سیروس نوری", 1386, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

4- "ویراستاری ادبی فصل نامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شماره های (1)، (2)، (3)،(4)، (5)", 1386, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

5- "ویراستاری فارسی عمومی", 1385.
پایان نامه ها (21)

1-اسما نيك فرجام, "مطالعه ابعاد معرفتي ادعيه معصومين (ع) و تاثير آن بر متون عرفاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-سحر عبدالعلي وند, "جنبه هاي انتقادي تصوف از ديدگاه شعراي حوزه شيراز در قرن هفتم و هشتم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-محمد شكري, "بررسي هنري مقدمه قصايد ظهير الدين فاريابي و مقايسه آن با قصايد انوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-سلام پشابادي, "انعكاس آراء و جهان بيني عرفاني سنايي در مكاتيب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-هادي خان محمدي, "بررسي لطايف عرفاني تفسير سورة يوسف و مقايسه آن.....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-ارسلان شهبازي, "بررسي جنبه هاي ادبي و تحليل درونمايه هاي عرفاني مكاتيب قطب محيي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-طاهر لاوژه, "سير تطوّر نثر موزون در ادبيات فارسي از آغاز تا قرن دهم هجري قمري", پایان نامه دكترا, 1391, استاد مشاوره.

8-ابراهيم يوسفي, "جلوه هاي سنت و نو آوري در شعر هوشنگ ابتهاج", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

9-خالد قادري, "تطبيق و مقايسه ساختاري و محتوايي رباعيات مولانا و عطار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-مدينه مهدوي, "مطالعه و بررسي نوع ادبي تذكره الاوليا در عرفان و ادب فارسي با تاكيد بر تذكره الاولياي عطار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

11-شيوا علي پاشاپور, "خاموشي و مفاهيم آن در ادب فارسي با تاكيد بر متون عرفاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-صلاح الدين احمد پور, "تحليل و طبقه بندي آرا و انديشه هاي عرفاني نوبت سوم تفسير كشف الاسرار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1396, استاد راهنما.

13-آزاد سورچي تبار, "آرمانگرايي ديني و انديشه هاي عرفاني در ديوان شعر اقيال لاهوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-راضيه هاشمي كهيايي, "طبقه بندي و تحليل و بررسي كرامات اوليا در متون كهن عرفاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-زهرا حسيني, "شرح و تحليل بافت عرفاني غزلهاي سنايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-الهام شكوري, "بررسي و مطالعه مكتب و طريقت مولوي بر اساس كتاب مناقب العارفين افلاكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-طاهر لاوژه, "سير تطور نثر موزون در ادبيات فارسي از آغاز تا قرن دهم هجري", پایان نامه دكترا, 1391, استاد مشاوره.

18-خالد قادري, "تطبيق و مقايسه ساختاري و محتوايي رباعيات عطار و مولانا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

19-ابراهيم يونسي, "جلوه هاي سنت و نوگرايي در شعر هوشنگ ابتهاج", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

20-شهلا پيام, "تحليل و بررسي جهان بيني عرفاني عطار در منظومه مصيبت نامه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

21-حجت الله همتي, "بررسي و مطالع معارف و تعاليم عرفاني مولانا در كتاب فيه ما فيه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.