سید جواد میرمهدی پور کوه کمر
 • نام و نام خانوادگی
  • سید جواد میرمهدی پور کوه کمر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
  • sj.mirmehdipour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید جواد میرمهدی پور کوه کمر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- "بررسی فتوای حرمت استفاده از سلاح هسته ایی در فقه و حقوق بین الملل", فصلنامه فقه جعفری و حقوق نوین, 1392, 3,3.