• نام و نام خانوادگی
  • محسن صدرالدینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی مهندسی پلیمر
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی پلیمر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (15)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن صدرالدینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی مهندسی پلیمر
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی پلیمر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی (PhD)، 1399، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1392، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، 1390، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (9)

1- 2020، Electromechanical performance of polydimethylsiloxane containing reduced graphene oxide grafted by long-chain alkyl silane.

2- 2019، Silica-decorated reduced graphene oxide (SiO2@ rGO) as hybrid fillers for enhanced dielectric and actuation behavior of polydimethylsiloxane composites.

3- 2018، Dielectric Properties of Polydimethylsiloxane (PDMS) Composites Containing Hybrid Silica-Decorated Reduced-Graphene Oxide (SiO2@rGO).

4- 2018، Controlling dielectric permittivity and dielectric loss by starch‐coated silver nanoparticles in ethylene–propylene rubber.

5- 2018، Noble metal nanostructures in optical biosensors: basics، and their introduction to anti-doping detection.

6- 2016، Antibacterial ethylene propylene rubber impregnated with silver nanopowder: AgNP@ EPR.

7- 2015، Interfacial effects on dielectric properties of ethylene propylene rubber–titania nano-and micro-composites.

8- 2014، Effect of TiO2 Particle Size on Dielectric Properties of Ethylene Propylene Rubber Composites.

9- 2013، Dielectric Polymer Composites: An Introduction and Their Applications.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- 2018، Dielectric Properties of Polydimethylsiloxane (PDMS) Composites Containing Hybrid Silica-decorated Reduced-graphene Oxide،13th International Seminar on Polymer Science & Technology (ISPST).

2- 2018، Functionalization of Graphene OxideNano- platelets as an Effective Route in FineTuning Dielectric Properties of Polydimethylsiloxane (PDMS)/ Graphene-Based Composites،7th International Conference on Nanostructures (ICNS7).

3- 2016، Effect of Hybrid Size of Titania Particles on the Dielectric Properties of Ethylene Propylene Rubber،6th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN 2016).

4- 2014، Silanization of Silver Nanoparticles and Its Application in Ethylene Propylene Rubber Nanocomposites،Iranian Seminar of Organic Chemistry.

5- 2014، Effect of TiO2 Particle Size on Dielectric Properties of Ethylene – Propylene Rubber Composite،International Seminar on Polymer Science & Technology (ISPST).

6- 1392، بررسی خواص دی الکتریک کامپوزیت های اتیلن پروپیلن رابر حاوی نانوذرات تیتانیا،پانزدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- 1400، مطالعه و بررسی اثر افزودن نانوذرات مختلف بر بهبود مقاومت سایشی قطعات پلیمری باکالیتی (فنول فرمالدهیدی)، پژوهشگاه ملی صنعت نفت ایران.

2- 1397، بکارگیری مواد کامپوزیتی پایه پلاستیکی تقویت شده با الیاف کربن ( CFRP) در شناورهای سطحی، مرکز نخبگان نیروهای مسلح.

3- 1395، مواد پلیمری با توانایی جذب و میرایی امواج صوتی و لرزشی با هدف استتار ادوات صنایع دریایی، مرکز نخبگان نیروهای مسلح.

4- 1390، چقرمه سازی و افزایش مقاومت به ضربه رزین پلی استر غیراشباع با استفاده از ذرات لاستیک، شرکت رزیتان.
پایان نامه ها (3)

1-محسن صدرالدینی، 1399، ساخت نانو ذرات هیبریدی بر پایه گرافن و بررسی اثر آن ها بر رفتار الکترومکانیکی محرک های الاستومری دی الکتریک، دکتری تخصصی.

2-محسن صدرالدینی، 1392، بررسی مقایسه ای خواص دی الکتریک کامپوزیت الاستومری اتیلن-پروپیلن رابر ( EPR) حاوی نانوذرات فلزی، سرامیکی یا ترکیب آن ها.

3-محسن صدرالدینی، 1390، بررسی خواص رئولوژیکی و مکانیکی پودر لاستیک ضایعاتی و رزین پلی استر غیراشباع، کارشناسی.
دروس تدریس شده (15)

1- شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون.

2- مهندسی الیاف.

3- پلیمرهای طبیعی.

4- سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی.

5- انتقال حرارت.

6- مکانیک سیالات.

7- ترمودینامیک.

8-کنترل فرایندهای پلیمری.

9- انتقال جرم.

10- عملیات واحد.

11- زبان تخصصی.

12- محاسبات عددی.

13-شیمی تجزیه مهندسی شیمی.

14-آشنایی با مهندسی شیمی.

15-فرایندهای گاز.
جوایز و افتخارات (5)

1- عضو بنیاد ملی نخبگان.

2- 1399، دانش آموخته رتبه اول، دکتری تخصصی، دانشگاه تربیت مدرس.

3- 1392، دانش آموخته رتبه اول، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

4- 1390، دانش آموخته رتبه سوم، کارشناسی، دانشگاه تهران.

5- 1388، دریافت جایزه FOE اعطایی دانشگاه تهران به دانشجویان برتر.