• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا مهدی پور حدیقه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
  • a.mehdipour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا مهدی پور حدیقه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- "بازتاب معرفت شناسی مدرن و پسامدرن در داستان کوتاه: شرح تمثیلی از دو داستان کوتاه", پژوهش ادبیات معاصر جهان, 1391.

2- "بررسی حکایت ناتمام آشپزباشی، اثر جفری چاسر از منظر رئالیسم", پژوهش ادبیات معاصر جهان, 1390.

3- "The Existential Idea of Self in Shakespeare s Hamlet: A Justification for the Renaissance convention of play-within-the-play", پژوهش زبانهای خارجی نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز, 1386.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "Foregrounding of Point of View in Narrative Literature: A Postmodern Trend", Fourth International IDEA Conference, 2009.

2- "معرفت شناسي سنتي و مدرن : شرحي تمثيلي از دو داستان كوتاه ويكفيلد و لوئيزا لطفا به خانه برگرد", همايش بين الملي داستان كوتاه دانشكده زبان خارجي دانشگاه تهران, 1386.
کتاب های چاپ شده (1)

1-علیرضا مهدی پور حدیقه, "Waking Nightmares: Stories from Iran", 2009, ناشر معتبر خارجی,تالیف.