• نام و نام خانوادگی
  • سمیه قدیم زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرمت بناهای تاریخی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (3)
دروس تدریس شده (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سمیه قدیم زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرمت بناهای تاریخی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1398،دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1388،دانشگاه هنر تهران.

3-کارشناسی، 1383،دانشگاه علم و صنعت ایران.
مقالات ژورنال (3)

1-وحدت‌طلب، مسعود، هاشمی، تورج، قدیم‌زاده، سمیه، 1398، مفهوم و زمینه‌های مختلف نمودیابی ظرافت در معماری (مطالعه موردی: گنبد سلطانیه و مسجد شیخ لطف‌الله)،باغ نظر، دوره 16، شماره 81: 39-52.

2-وحدت‌طلب، مسعود، هاشمی، تورج، قدیم‌زاده، سمیه ، 1398، مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیبایی‌شناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر،اندیشه معماری، دوره 3، شماره 6: 1-16.

3-وحدت‌طلب، مسعود، قدیم‌زاده، سمیه ، 1397، ظرافت شکل در گنبدخانه‌های ایرانی (سده‌های نهم تا دوازدهم هجری)،هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، دوره 23، شماره 3 : 27-40.
دروس تدریس شده (7)

1-آشنایی با معماری اسلامی.

2-آشنایی با تزیینات وابسته به معماری.

3-فرایند طراحی در معماری.

4-مقدمات طراحی معماری.

5-هندسه کاربردی و هندسه مناظر و مرایا.

6-انسان، طبیعت، معماری.

7-کارگاه مصالح و ساخت.