• نام و نام خانوادگی
  • صابر امیری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر صابر امیری مقطع کارشناسی را در رشته علوم و صنایع غذایی در دانشگاه ارومیه به عنوان دانشجوی ممتاز در سال 1389 به اتمام رساند و به عنوان استعداد درخشان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد را در رشته علوم و صنایع غذایی در دانشگاه ارومیه آغاز کرد و در سال 1391 پایان نامه خود را با رتبه عالی دفاع نمود. سپس با کسب رتبه 8 کنکور دکتری تخصصی میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی) مواد غذایی در مقطع دکتری تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی) مواد غذایی دانشگاه تبریز ادامه تحصیل داد. ایشان در مقطع دکتری تخصصی نیز دانشجوی استعداد درخشان بود و در سال 1397 با کسب رتبه عالی از رساله خود دفاع نمود. دکتر صابر امیری هیئت تحریریه مجله Food Research International و داور بیش 15 مجله ISI از انتشارات Elsevier، Springer و Wiley می باشد. زمینه های تحقیقاتی ایشان زیست فرآوری و تخمیر مواد غذایی (تولید متابولیت های میکروبی، پروبیوتیک ها، غذاهای فراسودمند و نگهداری زیستی) و نگهداری و ایمنی مواد غذایی (بسته بندی هوشمند و فعال، شناسایی زیستی و شناسایی سموم، اندازه گیری آلاینده های میکروبی مواد غذایی، تجزیه و تحلیل ارزیابی خطرات میکروبی مواد غذایی، حسگرهای زیستی، تقلبات مواد غذایی و سم شناسی مواد غذایی) است. ایشان در پروژه 60 دانشجوی تحصیلات تکمیلی به عنوان راهنما و مشاور مشارکت داشته اند، دو کتاب چاپ شده، 3 فصل کتاب در انتشارات Elsevier، بیش از 50 مقاله مجله و بیش از 60 مقاله در کنگره ­ها و همایش ­های ملی و بین المللی منتشر کرده اند. دکتر امیری علاوه بر تحقیقات، در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دروس میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی مواد غذایی، پیشرفت های نوین در میکروب شناسی مواد غذایی، اثر فرآیندها بر روی میکروارگانیسم ها و آنزیم ها، میکروبیولوژی صنعتی، بیوتکنولوژی مواد غذایی، سینتیک راکتورهای بیوشیمیایی و آنزیم ها و اصول طراحی بیوراکتورها را تدریس می کنند. علایق تحقیق کلی ایشان شامل میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی، ایمنی  مواد غذایی، غذاهای فراسودمند، زیست فرآوری مواد غذایی، باکتری های اسید لاکتیک و میکروارگانیسم های پروبیوتیک، استفاده از روش های مدل سازی پیش بینی در کیفیت و ایمنی مواد غذایی و ارزیابی خطر میکروبی و استفاده از بیوپلیمرها و هیدروژل ها برای درون پوشانی پروبیوتیک ها است.

ORCID: 0000-0002-1176-4570

آدرس اسکاپوس: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=#author

آدرس تامسون رویترز: https://publons.com/researcher/3179563/saber-amiri/

آدرس ریسرچ گیت: https://www.researchgate.net/profile/Saber-Amiri

آدرس گوگل اسکولار: https://scholar.google.com/citations?user=9KEGMfMAAAAJ&hl=en

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (49)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • صابر امیری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر صابر امیری مقطع کارشناسی را در رشته علوم و صنایع غذایی در دانشگاه ارومیه به عنوان دانشجوی ممتاز در سال 1389 به اتمام رساند و به عنوان استعداد درخشان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد را در رشته علوم و صنایع غذایی در دانشگاه ارومیه آغاز کرد و در سال 1391 پایان نامه خود را با رتبه عالی دفاع نمود. سپس با کسب رتبه 8 کنکور دکتری تخصصی میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی) مواد غذایی در مقطع دکتری تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی) مواد غذایی دانشگاه تبریز ادامه تحصیل داد. ایشان در مقطع دکتری تخصصی نیز دانشجوی استعداد درخشان بود و در سال 1397 با کسب رتبه عالی از رساله خود دفاع نمود. دکتر صابر امیری هیئت تحریریه مجله Food Research International و داور بیش 15 مجله ISI از انتشارات Elsevier، Springer و Wiley می باشد. زمینه های تحقیقاتی ایشان زیست فرآوری و تخمیر مواد غذایی (تولید متابولیت های میکروبی، پروبیوتیک ها، غذاهای فراسودمند و نگهداری زیستی) و نگهداری و ایمنی مواد غذایی (بسته بندی هوشمند و فعال، شناسایی زیستی و شناسایی سموم، اندازه گیری آلاینده های میکروبی مواد غذایی، تجزیه و تحلیل ارزیابی خطرات میکروبی مواد غذایی، حسگرهای زیستی، تقلبات مواد غذایی و سم شناسی مواد غذایی) است. ایشان در پروژه 60 دانشجوی تحصیلات تکمیلی به عنوان راهنما و مشاور مشارکت داشته اند، دو کتاب چاپ شده، 3 فصل کتاب در انتشارات Elsevier، بیش از 50 مقاله مجله و بیش از 60 مقاله در کنگره ­ها و همایش ­های ملی و بین المللی منتشر کرده اند. دکتر امیری علاوه بر تحقیقات، در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دروس میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی مواد غذایی، پیشرفت های نوین در میکروب شناسی مواد غذایی، اثر فرآیندها بر روی میکروارگانیسم ها و آنزیم ها، میکروبیولوژی صنعتی، بیوتکنولوژی مواد غذایی، سینتیک راکتورهای بیوشیمیایی و آنزیم ها و اصول طراحی بیوراکتورها را تدریس می کنند. علایق تحقیق کلی ایشان شامل میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی، ایمنی  مواد غذایی، غذاهای فراسودمند، زیست فرآوری مواد غذایی، باکتری های اسید لاکتیک و میکروارگانیسم های پروبیوتیک، استفاده از روش های مدل سازی پیش بینی در کیفیت و ایمنی مواد غذایی و ارزیابی خطر میکروبی و استفاده از بیوپلیمرها و هیدروژل ها برای درون پوشانی پروبیوتیک ها است.

ORCID: 0000-0002-1176-4570

آدرس اسکاپوس: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=#author

آدرس تامسون رویترز: https://publons.com/researcher/3179563/saber-amiri/

آدرس ریسرچ گیت: https://www.researchgate.net/profile/Saber-Amiri

آدرس گوگل اسکولار: https://scholar.google.com/citations?user=9KEGMfMAAAAJ&hl=en

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دوره دکتری تخصصی، 1393-1397، رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی) مواد غذایی،دانشگاه تبریز.

2-دوره کارشناسی ارشد، 1389-1391، رشته علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی،دانشگاه ارومیه.

3-دوره کارشناسی، 1385-1389، رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تبدیل و فرآوری مواد غذایی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (49)

1-Amiri, S., Motalebi Moghanjougi, Z., Rezazadeh Bari, M. & Mousavi Khaneghah, A., 2021, Natural protective agents and their applications as bio-preservatives in the food industry: An overview of current and future applications,Italian Journal of Food Science, https://www.itjfs.com/index.php/ijfs/article/view/2045.

2-Azizi, S., Bari, M. R., Almasi, H., & Amiri, S., 2021, Microencapsulation of Lactobacillus rhamnosus using sesame protein isolate: Effect of encapsulation method and transglutaminase.,Food Bioscience, 101012..

3-Amiri, S., Rezazadeh-Bari, M., Alizadeh-Khaledabad, M., Rezaei-Mokarram, R., & Sowti-Khiabani, M., 2021, Fermentation Optimization for Co-production of Postbiotics by Bifidobacterium lactis BB12 in Cheese Whey. ,Waste and Biomass Valorization.

4-Amiri, S., Saray, F. R., Rezazad-Bari, L., & Pirsa, S. , 2021, Optimization of extraction and characterization of physicochemical, structural, thermal, and antioxidant properties of mucilage from Hollyhock’s root: a functional heteropolysaccharide.,Journal of Food Measurement and Characterization.

5-Sohrabpour, S., Rezazadeh Bari, M., Alizadeh, M., & Amiri, S., 2021, Investigation of the rheological, microbial, and physicochemical properties of developed synbiotic yogurt containing Lactobacillus acidophilus LA‐5, honey, and cinnamon extract. ,Journal of Food Processing and Preservation.

6-Ghamari, M. A., Amiri, S., Rezazadeh-Bari, M., & Rezazad-Bari, L., 2021, Physical, mechanical, and antimicrobial properties of active edible film based on milk proteins incorporated with Nigella sativa essential oil.,Polymer Bulletin.

7-Jafari, A., Esmaiili, M., Amiri, S., & Heidari, R. , 2021, Rheological, antioxidant, physicochemical and biochemical characterization of Iranian monofloral honeys.,Journal of Food and Bioprocess Engineering..

8-Amiri, S., Rezazadeh Bari, M., Alizadeh Khaledabad, M., Rezaei Mokarram, R., & Sowti Khiabani, M., 2021, Co-production of parabiotic metabolites by Lactobacillus acidophilus LA5 and Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12 in dairy effluents. ,Chemical Review and Letters.

9-Jabraili, A., Pirsa, S., Pirouzifard, M. K., & Amiri, S., 2021, Biodegradable nanocomposite film based on gluten/silica/calcium chloride: physicochemical properties and bioactive compounds extraction capacity. ,ournal of Polymers and the Environment.

10-Gholam-Zhiyan, A., Amiri, S., Rezazadeh-Bari, M., & Pirsa, S., 2021, Stability of Bacillus coagulans IBRC-M 10807 and Lactobacillus plantarum PTCC 1058 in Milk Proteins Concentrate (MPC)-Based Edible Film.,Journal of Packaging Technology and Research.

11-Sharifi, S., Rezazad-Bari, M., Alizadeh, M., Almasi, H., & Amiri, S., 2021, Use of whey protein isolate and gum Arabic for the co-encapsulation of probiotic Lactobacillus plantarum and phytosterols by complex coacervation: Enhanced viability of probiotic in Iranian white cheese. ,Food Hydrocolloids.

12-Amiri, S., Mokarram, R. R., Khiabani, M. S., Bari, M. R., & Alizadeh, M. , 2021, Optimization of food-grade medium for co-production of bioactive substances by Lactobacillus acidophilus LA-5 for explaining pharmabiotic mechanisms of probiotic.,Journal of Food Science and Technology.

13-Pirsa, S., Banafshechin, E., Amiri, S., Rahimirad, A., & Ghafarzadeh, J. , 2021, Detection of fraud of palm, sunflower, and corn oil in butter using HPLC profile of tocopherols and tocotrienols by response surface method. ,Journal of the Iranian Chemical Society.

14-Sani, I. K., Marand, S. A., Alizadeh, M., Amiri, S., & Asdagh, A., 2021, Thermal, mechanical, microstructural and inhibitory characteristics of sodium caseinate based bioactive films reinforced by ZnONPs/Encapsulated melissa officinalis essential oil.,Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials.

15-Asdagh, A., Sani, I. K., Pirsa, S., Amiri, S., Shariatifar, N., Eghbaljoo–Gharehgheshlaghi, H., ... & Taniyan, A., 2021, Production and characterization of nanocomposite film based on whey protein isolated/copper oxide nanoparticles containing coconut essential oil and paprika extract.,Journal of Polymers and the Environment.

16-Amiri, S., Mokarram, R. R., Khiabani, M. S., Bari, M. R., & Khaledabad, M. A., 2020, In situ production of conjugated linoleic acid by Bifidobacterium lactis BB12 and Lactobacillus acidophilus LA5 in milk model medium.,LWT.

17-Sadeghnezhad, Z., Amiri, S., Rezazadeh-Bari, M., & Almasi, H., 2020, Physical and morphological characteristics of edible composite film of sodium caseinate/pectin/zedo gum containing poulk (Stachys schtschegleevii) extract: optimizing bioactivity and physicochemical properties.,ournal of Packaging Technology and Research.

18-Maleki, O., Khaledabad, M. A., Amiri, S., Asl, A. K., & Makouie, S., 2020, Microencapsulation of Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 in whey protein isolate-crystalline nanocellulose-inulin composite enhanced gastrointestinal survivability. ,LWT.

19-Raiszadeh-Jahromi, Y., Rezazadeh-Bari, M., Almasi, H., & Amiri, S. , 2020, Optimization of bacterial cellulose production by Komagataeibacter xylinus PTCC 1734 in a low-cost medium using optimal combined design. ,Journal of Food Science and Technology.

20-Ghasemi, S., Bari, M. R., Pirsa, S., & Amiri, S., 2020, Use of bacterial cellulose film modified by polypyrrole/TiO2-Ag nanocomposite for detecting and measuring the growth of pathogenic bacteria. ,Carbohydrate Polymers, 232, 115801..

21-Moghanjougi, Z. M., Bari, M. R., Khaledabad, M. A., Almasi, H., & Amiri, S., 2020, Bio-preservation of white brined cheese (Feta) by using probiotic bacteria immobilized in bacterial cellulose: Optimization by response surface method and characterization. ,LWT.

22-Barshan, S., Rezazadeh-Bari, M., Almasi, H., & Amiri, S., 2019, Optimization and characterization of bacterial cellulose produced by Komagatacibacter xylinus PTCC 1734 using vinasse as a cheap cultivation medium.,International Journal of Biological Macromolecules.

23-Rezazadeh-Bari, M., Najafi-Darmian, Y., Alizadeh, M., & Amiri, S., 2019, Numerical optimization of probiotic Ayran production based on whey containing transglutaminase and Aloe vera gel.,Journal of Food Science and Technology.

24-Amiri, S., Mokarram, R. R., Khiabani, M. S., Bari, M. R., & Khaledabad, M. A., 2019, Exopolysaccharides production by Lactobacillus acidophilus LA5 and Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12: optimization of fermentation variables and characterization of structure and bioactivities.,International Journal of Biological Macromolecules.

25-Amiri, S., Rezazadeh-Bari, M., Alizadeh-Khaledabad, M., & Amiri, S. , 2019, New formulation of vitamin C encapsulation by nanoliposomes: Production and evaluation of particle size, stability and control release.,Food Science and Biotechnology.

26-Amiry, S., Esmaiili, M., & Alizadeh, M. , 2017, Classification of adulterated honeys by multivariate analysis.,Food Chemistry.

27-مینارضائیان، صابرامیري، 1400، بهینه سازي زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی LAFTI-L26 و خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست فراسودمند طعم دار قالبی حاوي شیره انگور،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، شماره 114 ، دوره 18.

28-محمود رضازاد باری، توحید جهانگشایش، محمد علیزاده خالد آباد و صابر امیری، 1400، بهینه‌سازی فرمولاسیون نوشیدنی سنتی فراسودمند سکنجبین حاوی دانه ریحان،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 18(112) 199-211.

29-نسیم کاظم علیلو، صابر امیری، محمود رضازاد باری، صونا دودانگه، 1400، بررسی ویژگی های شیمیایی و میکروبی شیر طعم دار پروبیوتیک با استفاده از باسیلوس کواگولانس و شیره انگور،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 18(112) 11-19.

30-صونا دودانگه، صابر امیری، لعیا رضازاد باری، 1399، مروری بر انواع بسته بندی های فعال، مکانیسم و کاربرد هر یک در صنعت غذا،فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 11(42) 80-90.

31-صونا دودانگه، هاجر شکرچی زاده، صابر امیری، 1399، مروري بر انواع حسگرها و کاربرد آن ها در طراحي بسته بندي هاي هوشمند جهت ارزيابي کيفيت مواد غذايي،فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 11(42) 28-41.

32-حامد محمدپور، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده خالد آباد و صابر امیری، 1399، بهینه سازی تولید اسیدلاکتیک توسط باکتری پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس با استفاده از منبع کربنی ارزان قیمت،میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی، 1(26) 33-46.

33-فرشته حسینیان، صابر امیری، محمود رضازاد باری، لعیا رضازاد باری، صونا دودانگه، 1399، تاثیر پوشش خوراکی ایزوله پروتئین سویا و تیتانیوم دی اکسید بر کیفیت و عمر انباری ارقام انگور حسینی و قزل اوزوم،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 17(100) 29-41.

34-مسعود نوروزی‌زاده، سجاد پیرسا، صابر امیری و لعیا رضا‌زاد باری، 1399، کاربرد پوشش خوراکی کامپوزيتی کربوکسی‌متیل‌سلولز/پکتین حاوی عصاره رازک بر ماندگاری برش‌های تازه پرتقال در شرایط سرد،مجله مهندسی بيوسيستم ايران، 2(51) 471-484.

35-صابر امیری، رضا رضائی مکرم، محمود صوتی خیابانی، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده خالد آباد، 1399، تولید اسيد لاكتيك توسط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA5 و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در تخمیر ناپیوسته آب پنیر و پرمیات شیر،نشریه علمي پژوهشي پژوهش های صنایع غذایی، 3(30) 33-49.

36-آرمین نبی زاده قولنجی، محمود رضازاد باري، صابر امیري و بهروز آتشبار، 1399، کاربرد آب پنیر بعنوان محیط کشت جهت کشت ریزجلبک دونالیلا سالینا،نشریه علمي پژوهشي پژوهش های صنایع غذایی، 2(30) 13-28.

37-حجت بکشلو، میرخلیل پیروزی فرد، محمد علیزاده خالد آباد، صابر امیری، 1398، بررسی شاخص های قهوه ای شدن غیرآنزیمی درکنسانتره انگور سیاه سردشت با روش سطح پاسخ،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(97) 127-136.

38-صابر امیری، رضا رضائی مکرم، محمود صوتی خیابانی، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده خالد آباد، 1398، توسعه فعالیت آنتی اکسیدانی در آب پنیر و پرمیات شیر توسط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA5 و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس BB12،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(91) 65-83.

39-صابر امیری، رضا رضائی مکرم، محمود صوتی خیابانی، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده خالد آباد، 1398، تولید باکتریوسین در فرآیند غیر مداوم تخمیر ضایعات لبنی توسط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA5 و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس BB12،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(90) 163-175.

40-سمیه عباسی اصل، صابر امیری، محمود رضازاد باری، 1398، بررسی اثر ترکیبی اینولین و ژلاتین بر ویژگی های کیفی پنیر موزارلا با استفاده از طرح آزمایشی ترکیبی،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(87) 127-140.

41-سیّدرضا ابوطالبی کهنه ‌شهری، صابر امیری و مینو ایلخانی پور، 1397، بررسی زنده ماني و تأثير لاكتوباسيلوس كازئي LAFTI-L26 به عنوان کشت الحاقي بر ویژگی های کیفی پنير قرمز هلندی،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(83) 387-398.

42-عزیزه حیدری، محمود رضازاد باری، صابر امیری، 1397، تولید نوشیدنی فراسودمند تخمیری کامبوجا با استفاده از چای سفید و قند مایع خرما حاوی سرکه‏ سیب و زنجبیل،مجله میکروب شناسی مواد غذائی، 1(5) 28-39.

43-الهام ظفر مختاریان، محمود رضازاد باری، صابر امیری، 1397، جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های اسید لاکتیک تولید کننده اگزوپلی ساکارید از شیر و ماست گوسفندی،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(79) 243-252.

44-آرمین نبی زاده قولنجی، محمود رضازاد باری، بهروز آتشبار، صابر امیری و محمد لطفی گشایش، 1397، استفاده از آب پنیر بعنوان محیط کشت جایگزین در تولید جلبک دونالیلا سالینا،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(79) 43-54.

45-زیبا جوادزاد، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده خالد آباد و صابر امیری، 1397، مقایسه روغن پالم و چربی شیر به عنوان فاز روغنی در انکپسولاسیون کاتچین به روش نانوامولسیون،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(77) 1-13.

46-سـعید رنـجـبریان، مـحمود رضـازاد باری، هـادی الـماسی، صـابر امـیری، 1396، تأثير فيلم و پوشش نانوكامپوزيت فعال كازئينات سديم حاوي اسانس دارچين در افزايش ماندگاري فيله سينه مرغ،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 17(71) 171-184.

47-سـعید رنـجـبریان، بهبود پورفتحی، هـادی الـماسی، صـابر امـیری، 1395، فیلم ‌ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی،فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 7(28) 28-41.

48-صابر امیري، محسن اسمعیلي، محمد علیزاده خالد آباد، سمانه امیري، 1394، تشخیص و طبقه بندي عسل هاي طبیعي و تقلبي با تجزیه هاي آماري چند متغیره،نشریه علمي پژوهشي پژوهش های صنایع غذایی، 2(25) 195-208.

49-صابر امیری، محسن اسمعیلی، محمد علیزاده خالدآباد، 1394، ارزیابی کیفی دو گروه عسل چند گل طبیعی فله ای و بسته بندی،نشریه علمي پژوهشي پژوهش های صنایع غذایی، 2(25) 155-167.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1-سمانه امیری، میرخلیل پیروزی فرد، صابر امیری، 1391، بسته بندی فعال فراتر از یک فرآیند بسته بندی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا.

2-سمانه امیری، میرخلیل پیروزی فرد، صابر امیری، 1391، کاربردهای تجاری پژوهشی فرآیند فشار بالا به عنوان روش نگهداری در صنعت مواد غذایی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا.

3-صابر امیری، محسن اسمعیلی، محمد علیزاده خالدآباد، سمانه امیری، 1391، کاربرد روش های آنالیز دستگاهی - آماری در تشخیص تقلبات مواد غذایی،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی موادغذایی (از مزرعه تا سفره).

4-صابر امیری، محسن اسمعیلی، محمد علیزاده خالدآباد، لاله مهریار، 1391، مقایسه و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی شش نمونه عسل بر اساس استاندارد ملی شماره 92،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی موادغذایی (از مزرعه تا سفره).

5-ياسر اميري، سيد جميل قادري، عثمان محمدپور، صابر امیری، 1390، ارزيابي كيفيت و روند تغييرات كيفي آب هاي زيرزميني دشت نقده،پنجمین همايش منطقه‌ای يافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور).

6-صابرامیری، محمود رضازادباری، سمانه امیری، 1390، محصولات پروبیوتیک غیرلبنی تخمیری،نخستین كنگره ملي پروبيوتيك و پري-بيوتيك ايران.

7-صابر امیری، آیدا صالح، 1390، بررسی اینولین به عنوان پری بیوتیک و پتانسیل های تکنولوژیکی آن در تولید غذاهای سین-بیوتیک،نخستین كنگره ملي پروبيوتيك و پري بيوتيك ايران.

8-صابرامیری، محمد علیزاده، احسان مقدس کیا، سمانه امیری، سجاد خطیبی عقدا، 1390، بررسی اثر اسانس (شوید، زیره و مرزه) و فاکتورهای فرآوری بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های حسی در پنیر سفید ايراني،نخستين كنگره ملي پروبيوتيك و پري بيوتيك ايران.