• نام و نام خانوادگی
  • محمد حسین‌پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی فضای سبز
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (11)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد حسین‌پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی فضای سبز
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1391 - 1398، نقشه‌برداری - سیستم‌های اطلاعات مکانی،دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی.

2-کارشناسی ارشد، 1384- 1387، نقشه‌برداری - سیستم‌های اطلاعات مکانی،دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی.

3-کارشناسی، 1380 - 1384، مهندسی عمران - نقشه‌برداری،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (1)

1-Mohammad Hosseinpour , Mohammad Reza Malek , Christophe Claramunt, 2019, Socio-spatial influence maximization in location-based social networks,Future Generation Computer Systems.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-M. Hosseinpour, April 2008, Using ontologies for real-time data quality assurance,international conference "Map Middle East 2008" UAE-Dubai .

2-M. Hosseinpour, Feb 2008, The role of SDI in quality assurance during data collection,international conference "MapIndia2008" India .

3-M. Hosseinpour, A.Alesheikh , April 2007, Assessing the structures in spatial data infrastructures,international conference "Map Middle East 2007", UAE-Dubai .

4-M. Hosseinpour, A.Alesheikh , January 2008, Application of SDI and Mobile GIS in Field Data Collection,international conference "GIS86" Tehran-Iran .

5-Y. Ebrahimian, M. Hosseinpour , May 2007, Evaluating the existing analytical models in the field of spatio-temporal data and selecting the optimum model,internal conference "Geomatic 86", Tehran-Iran .

6-M. Hosseinpour, A. Alesheikh , August 2007, Integration of SDI and Mobile GIS in Field Data Collection,international conference "MapAsia 2007", Malaysia .

7-M. Hosseinpour, July 2008, Using SDI and WFS to quality assurance during field data collection,international conference "ISPRS2008" Beijing-China.

8-محمد حسين‌پور، علي اصغر آل شيخ، 1387، استفاده از WFS ها جهت استانداردسازي عمليات جمع‌آوري داده‌ها توسط Mobile GIS،ژئوماتيک 87.

9-محمد حسين‌پور، علي اصغر آل شيخ، 1386، بررسي نحوه ادغام بين سيستمهاي همراه و زيرساخت داده‌هاي مکاني،ژئوماتيک 86.

10-محمد حسين‌پور، علي اصغر آل شيخ، 1385، بررسي انواع روشهاي موجود براي تصميم‌گيري‌هاي چندمعياره در GIS،ژئوماتيک 85.

11-محمد حسين‌پور، محمدرضا ملک، 1393، شبکه‌های اجتماعی مکان‌مبنا: فرصت‌ها و چالش‌ها،نشريه علمی – ترويجی "مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی" .

12-محمد حسين‌پور، محمدرضا ملک، 1399، تأثیر پارامتر مکان بر مرکزیت گره‌ها در شبکه‌های اجتماعی مکان‌مبنا،نشریه علمی – پژوهشی علوم و فنون نقشه‌برداری.
کتاب های چاپ شده (1)

1-محمد حسين‌پور، 1391 - انتشارات عميدی - تبريز ، نقشه‌برداری توپوگرافی - از تئوری تا کارتوگرافی،تألیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمد حسين‌پور، حمید مهرابی، 1389، تهيه مدل سه‌بعدي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد به منظور تلفيق اطلاعات توصيفي با اطلاعات مكاني به كمك GIS ،طرح پژوهشی.
دروس تدریس شده (11)

1-نقشه‌سازی عددی و اتوکد، کارشناسی،1390 لغایت 1394 - دانشگاه تبریز.

2-نرم‌افزارهای پیشرفته و کاربردی، کارشناسی،1390 لغایت 1394 - دانشگاه تبریز.

3-تحلیل‌های مکانی و عملیات، کارشناسی،1389 لغایت 1397 - دانشگاه تفرش.

4-نقشه‌برداری و عملیات، کارشناسی،1390 لغایت 1394 - دانشگاه تبریز.

5-کارتوگرافی، کارشناسی،1389 لغایت 1397 - دانشگاه تفرش.

6-سیستم‌های اطلاعات مکانی، کارشناسی،1389 لغایت 1397 - دانشگاه تفرش.

7-نقشه‌برداری مسیر، کارشناسی،1389 لغایت 1397 - دانشگاه تفرش.

8-دوره مقدماتی و پیشرفته GIS، مجتمع مس سرچشمه،1390 - 1398.

9-طراحی محوطه‌های ویژه، کارشناسی،1399 - مرکز آموزش عالی شهید باکری.

10-مقاومت مصالح، کارشناسی،1399 - مرکز آموزش عالی شهید باکری.

11-آشنایی با سازه‌های فضای سبز، کارشناسی،1399 - مرکز آموزش عالی شهید باکری.
جوایز و افتخارات (2)

1-محمد حسين‌پور، 2015، دریافت بورس دوره آموزشی مشترک معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری و مؤسسه ETRI کره‌جنوبی ،Daejon - South Korea.

2-محمد حسین‌پور، 1384، رتبه اول دوره کارشناسی،دانشگاه تبریز.