• نام و نام خانوادگی
  • رضا آذرگون
 • مدرک تحصیلی
  • دكتراي تخصصی بیماریهای داخلی دامهای کوچک
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
کتاب های چاپ شده (4)
دروس تدریس شده (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا آذرگون
 • مدرک تحصیلی
 • دكتراي تخصصی بیماریهای داخلی دامهای کوچک
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-Reza Azargoun، Reza Avizeh ، Alireza Ghadiri، Hadi Imani Rastabi، Mahdi Pourmahdi، 2019، Vertebral Heart Score: A Useful Parameter in Determination of ResuscitationEndpoint in Dogs with Hemorrhagic Shock،ایران، DOI: ijvm.2019.267323.1004931.

2-Azargoun، R. Avizeh، R. Ghadiri، A. Imani Rastabi، H. Pourmahdi Broujeni، M. and Razijalali، M، 2017، Comparison of tissue perfusion and electrocardiogram parameters in experimentally induced hemorrhagic shock dogs resuscitated with lactated ringer and hydroxyethyl starch solutions،ایران، DOI: 10.22055/ivj.2018.99262.1962.

3-Reza Azargoun، Reza Avizeh، Alireza Ghadiri، Hadi Imani Rastabi، Mahdi Pourmahdi، 2019، Ultrasonographic Assessment of Caudal Vena Cava to Aorta Ratio as a Novel Endpoint in Hemorrhagic Shock Resuscitation in Dogs،ایران، DOI: 10.22034/ivsa.2019.176714.1181.

4-Reza Azargoun، Reza Avizeh، Alireza Ghadiri، Hadi Imani Rastabi، Mahdi Pourmahdi Borujeni، Mohammad Razijalali، 2018، Evaluation of the levels of cardiac troponin I as an endpoint in resuscitation of dogs with hemorrhagic shock،ایران، DOI: 10.22067/veterinary.v2i10.73882.

5-Azargoun، R.، Avizeh، R.، Ghadiri، A.، Razijalali، M.، Pourmahdi Broujeni، M.، Imani Rastabi، H، 2020، Evaluation of cardiac index as a criterion for termination of resuscitation with fluid therapy in dogs with hypovolemic shock،ایران، DOI: 10.30495/JVCP.2020.1885116.1252.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-Reza Azargoun، Sepehr Safaei، 2021، A study on different types of malocclusions in dogs referred to the veterinary hospital of Urmia University،Iran، International Congress on Veterinary Anatomical Sciences.

2-رضا آذرگون، وحید محمدی، نوید اعتمادی، 1400، بررسی کلینیکی و پاراکلینیکی لنفوم مولتیسنتریک در یک قلاده سگ: گزارش موردی،ایران، اولين كنفرانس ملي فناوري هاي نوين دامپزشكي.

3-Azargoun R, Zaerzadeh A, Alipour S, 2017, Severe infestation with Notoedric mange in an African lion referral to veterinary hospital of Ahvaz University,Iran, 3rd International and 10th National Congress of Parasitology and Parasitic Disease of Iran (NICOPA 10).

4-آذرگون،رضا آويزه،رضا غديري،عليرضا ايماني،هادي پورمهدي،مهدي، 1396، بررسي شاخص شوك در مدل تجربي سگهاي دچار شوك هموراژيك،ایران، دومین کنگره ملی طب حیوانات همراه.
کتاب های چاپ شده (4)

1-محمدعلی راد، رضا آذرگون، 1400، نکته‌های کلیدی بیماری‌های گربه‌سانان،ترجمه.

2-رضا آذرگون، 1400، طب داخلی دام‌های کوچک: اختلالات متابولیکی و الکترولیتی،ترجمه.

3-رضا آذرگون، 1396، اختلالات کبد و پانکراس در دامهای کوچک،ترجمه.

4-رضا آذرگون، 1395، تغذیه در حیوانات کوچک،ترجمه.
دروس تدریس شده (6)

1-بهداشت و تغذیه دامهای کوچک، دکتری عمومی.

2-اصول معاینه دامهای کوچک، دکتری عمومی.

3-بیماریهای درونی دامهای کوچک، دکتری عمومی.

4-عملیات درمانگاهی دامهای کوچک، دکتری عمومی.

5-کارورزی 1 داخلی دامهای کوچک، دکتری عمومی.

6-کارورزی 2 داخلی دامهای کوچک، دکتری عمومی.