• نام و نام خانوادگی
  • سعید شهریوری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی کامپیوتر
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی کامپیوتر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید شهریوری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری مهندسی کامپیوتر
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی کامپیوتر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1395، مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1390، مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار،دانشگاه علم و صنعت.

3-کارشناسی، 1387، مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (10)

1-Saeed Shahrivari، Saeed Jalili، 2019، Efficient Distributed k-clique Mining for Large Networks Using MapReduce،IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

2-Saeed Shahrivari، Mehdi Alemi، 2017، CCFinder: using Spark to find clustering coefficient in big graphs،Springer Computing.

3-Ali Gholami Rudi. Saeed Shahrivari، 2013، RANGI: A Fast List-Colored Graph Motif Finding Algorithm،IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

4-Saeed Shahrivari، Saeed Jalili، 2015، High-performance parallel frequent subgraph discovery،Supercomputing.

5-Saeed Shahrivari، Saeed Jalili، 2015، Fast Parallel All Subgraph Enumeration Using Multicore Machines،Scientific Programming.

6-Saeed Shahrivari، Saeed Jalili، 2015، Distributed discovery of frequent subgraphs of a network using MapReduce،Springer Computing.

7-Saeed Shahrivari، Ali Hadian، 2014، High performance parallel k-means clustering for disk-resident datasets on multi-core CPUs،Supercomputing.

8-Saeed Shahrivari، Saeed Jalili، 2016، Single-pass and Linear-time k-means Clustering based on MapReduce،Information Systems.

9-Saeed Shahrivari، 2014، Beyond Batch Processing: Towards Real-Time and Streaming Big Data،Computers.

10-Mohsen Sharifi، Saeed Shahrivari، Hadi Salimi، 2013، PASTA: a power-aware solution to scheduling of precedence-constrained tasks on heterogeneous computing resources،Springer Computing.
دروس تدریس شده (9)

1-برنامه‌نویسی همروند، کارشناسی.

2-پردازش موازی، کارشناسی ارشد.

3-ذخیره و بازیابی اطلاعات، کارشناسی.

4-مهندسی اینترنت، کارشناسی.

5-پایگاه داده، کارشناسی.

6-هوش مصنوعی، کارشناسی.

7-مهندسی نرم‌افزار، کارشناسی.

8-ساختمان داده، کارشناسی.

9-برنامه‌نویسی پیشرفته، کارشناسی.