• نام و نام خانوادگی
  • مریم خضرلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مریم خضرلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-پسا دکتری، 1396-1398، فیزیک،بنیاد ملی نخبگان.

2-دکتری، 1390-1393، فیزیک،دانشگاه ارومیه.

3-کارشناسی ارشد، 1387-1389، فیزیک،دانشگاه ارومیه.

4-کارشناسی، 1383-1387، فیزیک،دانشگاه ارومیه.
جوایز و افتخارات (3)

1- برنده جایزه کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان.

2- برنده جایزه شهید چمران بنیاد ملی نخبگان.

3- 1393، پژوهشگر برتر حوزه ابررسانایی.