• نام و نام خانوادگی
  • محسن مومنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 • ایمیل
  • m.momeni@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن مومنی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه تاریخ
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1- "The Conflicting Views and Positions of the Persian Vizier and the Sultan in Saljuq RULE", Science Series Data Report, 2012.

2- "رقابت دبیران خراسانی و عراقی در دیوانسالاری غزنوی", فصلنامه تاریخ اسلام و ایران, 1393.

3- "وزارت مجدالملک قمی ،واکاوی رقابت خراسانی- عراقی", جستارهای تاریخی, 1393.

4- "ماهیت ترکمانان عراقی و رابطه آنان با ترکمانان سلجوقی", پژوهش های تاریخی, 1392.

5- "تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن", پژوهش های تاریخی ایران واسلام, 1391, 6,6.

6- "واکاوی دیپلماسی استعماری انگلیس در جدایی پیوندهای ایران با بحرین در دوره قاجار", پیام بهارستان, 1391.

7- "کالبدشکافی نخبگان ایران عصر صفوی از دیدگاه شاردن", جستارهای تاریخی, 1391.

8- "منازعات فرقه ای و تحول مذهبی در ایران", کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, 1391.

9- "تحلیل دیپلماسی استعماری انگلیس در جدایی پیوندهای بحرین و ایران", مطالعات تاریخی, 1390.

10- "ایران و آل بویه", کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, 1389.

11- "تحولات قبیله بنی اسد پیش از امارت", تاریخ در آیینه پژوهش, 1389.

12- "مواد مخدر در ایران عصر صفوی", اخلاق و تاریخ پزشکی, 1389.

13- "واکاوی قرارداد 1237ه ایران- انگلستان", جستارهای تاریخی, 1389.

14- "پژوهش در تاریخ", کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, 1388.

15- "روابط خارجی قرمطیان بحرین", فصلنامه تاریخ اسلام, 1387.

16- "سیف الدوله صدقه، امیر شیعی بنی مزید", فصلنامه تاریخ اسلام, 1383.

17- "نخستین تاریخ فتوحات اسلامی در کردستان", کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, 1382.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محسن مومنی,بنیاد نخبگان, "رقابت نخبگان خراسانی با عراقی در عصر سلجوقی(تحلیل علل و پیامدها)", وزارت صنایع و معادن, 1391.
پایان نامه ها (2)

1-زيبا رباني, "سياست مذهبي شاه طهماسب اول صفوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-عيسي اعظمي نيا, "بررسي ساختار اجتماعي و حيات شهري ايران عصر قاجار از ديدگاه سياحان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.