• نام و نام خانوادگی
  • داود حبیبی نیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

داود حبیبی نیا مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه شیراز در رشته مهندسی برق کنترل و مدرک کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه علم و صنعت ایران و در رشته مهندسی برق قدرت با گرایش ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت اخذ کرده است. ایشان مدک دکتری تخصصی خود را در زمینه مهندسی برق قدرت با گرایش طراحی ماشین های در دانشگاه تبریز و در سال 1397 اخذ کرده و از سال 1398 به عنوان استادیار دانشگاه ارومیه در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و گروه مهندسی برق قدرت مشغول فعالیت هستند. زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی و پژوهشی ایشان، طراحی ماشین های الکتریکی، توپولوژی های نوین در ماشین های الکتریکی هیبریدی، دستگاه های الکترومغناطیسی، توان های پالسی، خودروهای برقی و هیبریدی، مبدلهای الکترونیک قدرت، تولید پراکنده، تجهیزات پزشکی الکترو مغناطیسی می باشد. همچنین ایشان در نرم افزارهای شبیه سازی المان محدود Ansys و Flux خبره می باشند.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
پروژه های تحقیقاتی (21)
دروس تدریس شده (16)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • داود حبیبی نیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
        بیوگرافی کوتاه

داود حبیبی نیا مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه شیراز در رشته مهندسی برق کنترل و مدرک کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه علم و صنعت ایران و در رشته مهندسی برق قدرت با گرایش ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت اخذ کرده است. ایشان مدک دکتری تخصصی خود را در زمینه مهندسی برق قدرت با گرایش طراحی ماشین های در دانشگاه تبریز و در سال 1397 اخذ کرده و از سال 1398 به عنوان استادیار دانشگاه ارومیه در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و گروه مهندسی برق قدرت مشغول فعالیت هستند. زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی و پژوهشی ایشان، طراحی ماشین های الکتریکی، توپولوژی های نوین در ماشین های الکتریکی هیبریدی، دستگاه های الکترومغناطیسی، توان های پالسی، خودروهای برقی و هیبریدی، مبدلهای الکترونیک قدرت، تولید پراکنده، تجهیزات پزشکی الکترو مغناطیسی می باشد. همچنین ایشان در نرم افزارهای شبیه سازی المان محدود Ansys و Flux خبره می باشند.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، مهندسی برق- طراحی ماشین های الکتریکی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی،دانشگاه علم و صنعت ایران.

3-کارشناسی، مهندسی برق ،دانشگاه شیراز.
مقالات ژورنال (5)

1-Habibinia, D., Feyzi, M., Rostami, N, Soltanipour, H, pyrhonen, J., 2019, A New Finite Element based Method for Thermal Analysis of Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Machine,IET Electric power application.

2-Habibinia, D., Feyzi, M., Rostami, N. , 2018, A New Method for Computation of Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Machine Inductances under Saturated Condition,Journal of Operation and Automation in Power Engineering, vol 6(2), pp. 208-217.

3-D. Habibinia and M. R. Feyzi, , 2014, Optimal winding design of a pulse transformer considering parasitic capacitance effect to reach best rise time and overshoot,IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, doi: 10.1109/TDEI.2014.6832283.

4-Habibinia, D., Ebadpour, M., Sharifian, M. B. B., Sarem, Y. N., & Khosrovjerdi, M. J. , 2013, Mixed H2/H∞ Approach to Detect Fault in Parallel Hybrid Electric Vehicle,International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE).

5-Habibinia, D., Sarem, Y. N., & Zadeh, M. R., 2012, Study of inverter, rectifier and islanding fault in HVDC system with comparison between different control protective methods,International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-Habibinia, D., Feyzi, M.,, 2015, Parasitic Capacitance Modeling in Pulse Transformer Using FEA,Presented in international conference on electric machines and drive systems, ICEMD 2015, Chicago, USA..

2-Habibinia, D., Ebadpour, M., Sharifian, M. B. B., Sarem, Y. N., & Khosrovjerdi, M. J., 2012, Mixed H2/H∞ Approach to Detect Fault in Parallel Hybrid Electric Vehicle,Presented in International Conference on Technical and Physical Problems of Engineering (ICTPE),.

3-D. Habibinia, R. Ghandehari, Y. Najafi, M. Rahimzadeh and H. Khalilpoor,, 2010, Study of inverter and rectifier substations islanding fault in HVDC system, and comparison between different control-protective methods,Presented in SPEEDAM 2010, Pisa, Italy, doi: 10.1109/SPEEDAM.2010.5542044.

4-Y. N. Sarem, M. H. Amrollahi, M. Babanejad, S. Mounesirad, M. A. Layegh and D. Habibinia, 2010, Electric arc furnace power modeling for STATCOM Controller Application,,Presented in SPEEDAM 2010, Pisa, Italy, doi: 10.1109/SPEEDAM.2010.5544890.

5-Zanganeh. B, Ghandehari. R, Mohammadpour. H, Habibinia. D, 2008, Optimum Operation of Overhead Transmission Lines Respect to Climate condition,” Presented in 23th International power system conference (PSC), Niroo Research institude, Tehran, Iran..

6-D. Habibinia, A. Shoulaie and R. Ghandehari, 2007, Implementation a novel control-protective scheme on laboratorial HVDC system to distinguish between transient and steady state faults,Presented in 42nd International Universities Power Engineering Conference, Brighton, (UPEC), doi:10.1109/UPEC.2007.4468992.

7-Sarabadani, H., Feshki, H., Habibinia, R. D., & Ebrahimi, V. , 2007, Investigating effects of Different types of membership function for fuzzyfication in control of DC-DC converters,Presented in First International Power Engineering and Optimization Conference PEOCO.

8-R. Ghandehari, A. Shoulaie and D. Habibinia,, 2007, The problems of voltage notch phenomena in power AC/DC converters,Presented in 42nd International Universities Power Engineering Conference, Brighton, (UPEC), doi: 10.1109/UPEC.2007.4469084.

9-H. Feshki Farahani, H. R. Hafezi, D. Habibinia, A. R. Jalilian and A. Shoulaei, 2007, Investigation of unbalance supplying voltage on the thermal behavior of Squirrel Cage Induction motor using monitoring system,Presented in 42nd International Universities Power Engineering Conference, Brighton, (UPEC), doi: 10.1109/UPEC.2007.4468948.

10-داود حبیبی نیا، عباس شولایی، رضا قندهاری، 2007، کنترل بهینه جریان مبدل¬های AC/DC برای شارژ سریع باطری¬های اسیدی،ICEE.

11-D.Habibinia, A.Shoulae, R.Ghandehari, H.Feshki, 2007, Simulation of Induction Machine Considering Skin Effect Used in micro turbine generators,ICEE.

12-روزبه بهزادي - محمد اسكويي - محمد سعيد وفاكيش - داود طالبي خانميري - داود حبيبي نيا، 2005، طراحی و ساخت مقره اندازه گیری ولتاژ و جریان 20 کیلوولت،PSC(TEHRAN-NRI).
پروژه های تحقیقاتی (21)

1-محمد فرهادی کنگرلو، داود حبیبی نیا، 2020، طراحی و ساخت منبع تغذیه سویچینگ برای حفاظت کاتدی لوله های انتقال گاز.،پژوهشی، طراحی و ساخت.

2-داود حبیبی نیا، 2020، طراحی موتور PMSM هیبریدی،پژوهشی.

3-داود حبیبی نیا، میثم یادگاری، 1397، طراحی و ساخت تخت فیزیوتراپی،طراحی و ساخت.

4-داود حبیبی نیا، محمدرضا فیضی، نقی رستمی، حسین سلطانی پور، 1397، ارائه روشی برای محاسبه ضرایب همرفت حرارتی در ماشین های شار محور PMSM.،پژوهشی.

5-داود حبیبی نیا، محمدرضا فیضی، 1397، ارائه روشی برای محاسبه اندوکتانس های اشباع شده ماشین AF-PMSM.،پژوهشی.

6-داود حبیبی نیا، محمدرضا فیضی، 1397، طراحی بهبود یافته و تحلیل حرارتی ماشین AF-PMSM به روش المان محدود.،پژوهشی.

7-داود حبیبی نیا، 2018، ارائه روشی برای محاسبه آستانه اضافه بار در ماشین های PMSM.،پژوهشی.

8-داود حبیبی نیا، 1395، بررسی، مطالعه و ارائه روشی برای گنجاندن پارامتر شیار بر قطب بر فاز در بهینه سازی ماشین PMSM.،پژوهشی.

9-محمد فرهادی کنگرلو، داود حبیبی نیا، بابک پاینده، 1395، طراحی و ساخت درایو هوشمن آسانسور،طراحی و ساخت.

10-داود حبیبی نیا، محمدرضا فیضی، 1392، بررسی و مدل سازی خازن های پارازیتی در طراحی ترانس پالس توسط المان محدود.،پژوهشی.

11-داود حبیبی نیا، 2012، تشخیص خطا در خودروی هیبریدی موازی.،پژوهشی.

12-داود حبیبی نیا، 1390، طراحی و ساخت سیستم شارژ کنترلر و اینورتر off-line توربین بادی 400 وات.،طراحی و ساخت.

13-داود حبیبی نیا، 1389، طراحی و ساخت اینورتر کنترل دور موتور 10 kW،طراحی و ساخت.

14-داود حبیبی نیا، 1389، بهینه سازی مصرف انرژی مجتمع مسکونی،اجرایی.

15-داود حبیبی نیا، 1389، مشاوره و طراحی نیروگاه تولید پراکنده 5 MW،طراحی.

16-داود حبیبی نیا، 1390، مشاوره و طراحی نیروگاه تولید پراکنده 7 MW،طراحی.

17-داود حبیبی نیا، 1385، پیاده سازی سیستم کنترل HVDC در شرایط خطا دار،پژوهشی، طراحی و ساخت.

18-داود حبیبی نیا، 1384، طراحی و ساخت سیستم شارژر سریع باتری های آب اسید،پژوهشی-ساخت.

19-داود حبیبی نیا، 1384، بررسی و مطالعه حوزه فرکانسی اینورترها در صنعت،پژوهشی.

20-داود حبیبی نیا، روزبه بهزادی، داود طالبی، 1383، طراحی و ساخت مقره 20 کیلوولت اندازه¬گیری ولتاژ و جریان،طراحی و ساخت.

21-داود حبیبی نیا، 1382، طراحی و ساخت سیستم مونیتورینگ ارتفاع آب برای رودخانه کر،طراحی و ساخت.
دروس تدریس شده (16)

1-ماشین های الکتریکی 1، کارشناسی.

2-ماشین های الکتریکی 2، کارشناسی.

3-ماشین های الکتریکی 3، کارشناسی.

4-ماشین های الکتریکی مخصوص، کارشناسی.

5-الکترومغناطیس، کارشناسی.

6-مدارهای الکتریکی 1، کارشناسی.

7-مدارهای الکتریکی 2، کارشناسی.

8-الکترونیک صنعتی، کارشناسی.

9-مبانی سیستم های قدرت 1، کارشناسی.

10-آزمایشگاه ماشین های الکتریکی، کارشناسی.

11-اصول میکرو کنترلرها، کارشناسی.

12-تاسیسات الکتریکی، کارشناسی.

13-کارگاه برق، کارشناسی.

14-ایمنی در برق، کاردانی.

15-کارگاه سیم پیچی، کاردانی.

16-اندازه گیری الکتریکی، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (5)

1-داود حبیبی نیا، 1395، فناور برتر استان آذربایجان غربی در سال 1395،آذربایجان غربی.

2-داود حبیبی نیا- محمد فرهادی کنگرلو، 1395، کسب مقام اول با طرح درایو هوشمند آسانسور در جشنواره بین المللی ربع رشیدی.،چهارمین جشنواره بین المللی ربع رشیدی. تبریز.

3-داود حبیبی نیا، موسس شرکت دانش بنیان تولید کننده کالا و خدمات در استان آذربایجان غربی،ارومیه.

4-داود حبیبی نیا، 1397، رتبه اول دوره دکترا دانشگاه تبریز،دانشگاه تبریز.

5-داود حبیبی نیا، 1386، انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه آزاد هشترود در سال 1386،دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود.