• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا مظفری تازه کندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • a.mozaffari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پایان نامه ها (24)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا مظفری تازه کندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (13)

1-علیرضا مظفری تازه کندی/پریسا حبیبی, "تحلیل ژرف ساخت استعاره دختر رز با تأکید بر شعر حافظ", فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی, 1394, 11,1.

2-علیرضا مظفری تازه کندی, "فرایند درونی سازی در مثنوی معنوی", فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی, 1393, 10,4.

3-علیرضا مظفری تازه کندی- علی دلائی میلان ( دانشجوی دکتری), "بررسی مبانی فلسفی عرفانی هستی شناسی سنایی درحدیقه", مجله زبان وادب فارسی نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز, 1392.

4-علیرضا مظفری تازه کندی- علی اصغر زارعی (دانشجوی دکتری), "ضحاک و بین النهرین", مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی, 1392.

5-علیرضا مظفری تازه کندی- علی اصغر زارعی0, "مکتب سور رئالیسم و اندیشه های سهروردی", ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء, 1392.

6-علیرضا مظفری تازه کندی, "ویژگی های بنیادی سبک های شعر فارسی", مجله تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی, 1392.

7-علیرضا مظفری تازه کندی, "گفتمان شریعت و طریقت در تمثیل موسی و شبان", سایه سرو سهی (یادنامه دکتر منوچهر مرتضوی), 1391.

8-علیرضا مظفری تازه کندی و دکتر محمد نبی تولایی, "زایش اسطوره ای نو در اودیسه هومر از اسطوره کهن", ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390.

9-علیرضا مظفری تازه کندی, "زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران", جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق), 1390, 44,3.

10-علیرضا مظفری تازه کندی, "پیر مغان از نگاهی دیگر", جستار های ادبی, 1389.

11-علیرضا مظفری تازه کندی, "رستم و هیرمند", زبان و ادب فارسی, 1389.

12- "مولانا،عدم و اصالت ماهیت", فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان -تخصص مولوی پژوهی, 1389, 4,1.

13- "فرهنگ اندیشه و جبر زبانی", پژوهشنامه متین, 1387.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- "تناسب و تقابل عناصر در شعر شاملو", ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1390, بابلسر,دانشگاه مازندران.

2- "دگرديسي فرم ، زبان و ساختار در شعر سپيد", همايش ملي ادبيات معاصر, 1390, مهاباد,دانشگاه آزاد مهاباد.

3- "مباني تعريف هنر نبوي", همايش بين المللي هنر نبوي, 1386.

4- "ويژگي هاي بنيادي سبك هاي شعر فارسي", ششمين همايش ملي پژوهش هاي ادبي, 1391, تهران,ايران.
پایان نامه ها (24)

1-رقيه حاجي زاده, "سياست و سياست گري در آثار سعدي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-ناهيده سلطاني, "بررسي محتوايي و سبك شناختي اشعار محمد آقاسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-معصومه ناظمي, "خوانش فيلمنامه اي از آثار داستاني معاصر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-فرزانه محمودي, "بررسي سبك شناسي شعر نو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-هاجر فخيم, "بررسي جايگاه عنصر حركت در شعر معاصر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-مريم عرفاني, "سبك شناسي شعر كودك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-فاطمه ابراهيمي, "رمز پردازي هاي فنا و بقا در سه منظومه عرفاني حديقه،منطق الطير و مثنوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-زينب فتحي زاده, "جايگاه ولايت در متون نثر عرفاني تا سده هشتم هجري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-رحيم منفرد نعمتي, "بررسي تطور روايت در داستانهاي كوتاه معاصر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

10-پريسا حبيبي, "بررسي عناصر زنانه در شعر حافظ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-علي دلائي ميلان, "سير تطور انديشه هاي كلامي در منظومه هاي عرفاني سنايي ، عطار و مولوي", پایان نامه دكترا, 1393, استاد راهنما.

12-مرضيه شكاري, "تلقي از مرگ و را هاي گريز از آن در متون منظوم تا آخر سده هشتم هجري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

13-فريده چهار آيين, "عنصر اضافه در قصائد خاقاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-طلعت مشكي مياوقي, "بررسي سبك و تحليل محتواي شعر زيب النسابيگم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

15-سهيلا بابا احمدي, "وجوه طنز در آثار جمالزاده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

16-بهروز اسمعيل زاده, "بررسي مكتب هاي ادبي در داستان نويسي معاصر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-احمد احمدي, "مفهوم آزادي و نماد پردازي هاي آن در شعر معاصر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

18-علي نادري درشوري, "بازتاب ني نامه در غزليات شمس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

19-عزيز نصري, "سرچشمه هاي فكري سروده هاي استاد شفيعي كدكني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

20-فضه ايمان نژاد, "مطابقه لمعات عراقي با فصوص الحكم ابن عربي با توجه به اشعه اللمعات جامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

21-رقيه پيري, "بررسي مكتب ناتوراليسم در شعر دوره مشزوطيت و معاصر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

22-بهزاد اميني, "فرآيند دروني سازي در مثنوي معنوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

23-فاطمه فريدي عباس آبادي, "مقايسه تطبيقي شروح مثنوي از ديدگاه ژرف ساخت تمثيلات مثنوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

24-سيد فريدون قدحچي آذر, "جريان شناسي شعر سپيد بعد از دهه سي تا انقلاب 1357", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.